Jak na věc


skupiny duo jamaha

Pro milovníky tradičních lidovek jsme připravili vystoupení nejúspěšnější kapely a hvězdy TV Šlágr - slovenského Dua Jamaha.

    Nedostatek času do začátku představení - V případě, že je do začátku představení už málo času, nahlaste v pokladně Variabilní symbol nákupu a naši pokladníci Vám vydají klasické papírové vstupenky.
    3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
    3. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
    Statistiky o návštěvnosti: abychom věděli určit pro vlastní potřeby a pro potřeby našich reklamních partnerů, kolik lidí navštívilo naše stránky. Tato data jsou anonymní a poskytují nám skvělou zpětnou vazbu, jak lidé používají náš web, abychom mohli jeho obsah vylepšovat.
    Při platbách máme s bankami nastavený a dohodnutý časový limit na zpracování platby 25 minut. Za tento čas musí banka platbu ověřit, zpracovat a zaslat nám potvrzení o zrealizované platbě.


KONCERT DOMA SBORŮ BERUŠKY, KLUBÍČKO, LOUČŇÁČEK A TAPTÝDA

    2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:
    2. Při koupi vstupenky na pokladně provozovny Provozovatele vybírá zákazník z  dosud volných vstupenek nebo si vstupenku může nezávazně rezervovat přes internet a poté zaplatit a vyzvednout na pokladně Provozovatele. Platnost rezervace je u filmového představení 30 minut před začátkem. U ostatních představení  může být platnost on line rezervace stanovena v rozsahu do 24 hod. po vytvoření rezervace až po 30 minut před začátkem představení. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a informaci o délce trvání rezervace. Zákazník po příchodu na pokladnu Provozovatele nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.


Znatemapu.cz - turistický portál okresu Šumperk

    2. Číselné čárové kódy na elektronické vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, elektronickou vstupenku předloží.
    1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
    Hudební skupina Duo Jamaha působí na scéně již 18 let. V současném složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci působí už 11 let. Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový, pro všechny věkové generace a je zárukou skvělé zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. Sami Kotvanovci říkají: "Přijedeme zahrát všude tam, kde potřebují hudbu a zábavu..."!POŘÁDÁ: EVSTUPENKA ve spolupráci se Sedmihorským létem KDY: pátek 8.7.2016ZAČÁTEK: 19.00OTEVŘENÍ AREÁLU: cca 18.00KONCERT: NA SEZENÍ 


Jižní Morava kraj vína a slunce

    Hudební skupina Duo Jamaha působí na scéně již 18 let. V současném složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci, působí už 11 let. Na výpomoc je vždy připravený i třetí člen rodiny - dcera a sestra Katka, která v kapele zpívá a zpestřuje program ryze ženským repertoárem. Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový, pro všechny věkové generace a je zárukou skvělé zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy.
    1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČO 71294619, DIČ CZ71294619, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn.Pr 707, bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-763120297/0100, tel. 382 734 711
    Kladným výsledkem je samotná trvanlivost složení obou členů, po nichž prahnou především organizátoři nejrůznějších společenských a kulturních akcí, včetně svateb, večírků a dalších typů zábavy.
    Pokud ještě platba nebyla provedena (např. Jste zrušili nákup před platbou a pod.) A Vámi zvolené sedadla jsou ještě obsazena, prosím opakujte nákup později. Vámi obsazena místa budou uvolněny do prodeje do 30 minut od Vašeho neúspěšného pokusu o nákup.


SILVESTR 2018 VE WELLNESS HOTELU DLOUHÉ STRÁNĚ

     1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.
    4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.
    Pro milovníky tradičních lidovek je připraveno vystoupení nejúspěšnější kapely a hvězdy TV Šlágr – slovenského Dua Jamaha.Hudební skupina Duo Jamaha působí na scéně již 18 let. V současném složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci působí už 11 let. Na výpomoc je vždy připravený i třetí člen rodiny - dcera a sestra Katka, která v kapele zpívá a zpestřuje program ryze ženským repertoárem. Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový, pro všechny věkové generace a je zárukou skvělé zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. Sami Kotvanovci říkají: "Přijedeme zahrát všude tam, kde potřebují hudbu a zábavu..." a poprvé tak přijíždějí i Frýdlantu n. O.


ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO

    Plná e-mailová schránka - Ověřte si prosím, zda nemáte plnou poštovní schránku, což brání přijetí e-mailu se vstupenkami. Po uvolnění přeplněné poštovní schránky Vám systém automaticky odešle vstupenky ještě jednou.
    Ve Vašem případě však banka platbu neprovedla v tomto limitu. Proto byly Vámi obsazena místa uvolněné do dalšího prodeje a nákup vstupenek je třeba zopakovat.
    Vstupenky nemám rezervované - V případě, že dané vstupenky nemáte rezervované a o představení je velký zájem a očekává se brzké vyprodání představení, doporučujeme Vám zakoupit si jiná místa a použít přímo platbu kartou namísto bankovního převodu.
    Vstupenky nemám rezervované - V případě, že dané vstupenky nemáte rezervované a o představení je velký zájem a očekává se brzké vyprodání představení, doporučujeme Vám nečekat a zakoupit si jiná místa.
    Duo Jamaha však působí i v rámci zmiňované televizní stanice Šlágr TV, kde obdrželo titul „Šlágr jednička“. Daleko cennější bude pravděpodobně „Zlatá deska“, kterou oba pánové získali za prodej více, jak 40 000 ks nosičů. Jde o alba Elixír mládí a Veselice.


Sdílejte stránku s celým světem

    Hudební skupina Duo Jamaha působí na hudební scéně už 18 let. V současném složení, které tvoří otec (Alfonz) a syn (Marián) Kotvanovi, působí už 11 let. Na výpomoc je vždy připravený i třetí člen jejich rodiny – dcera i sestra Katka, která v kapele zpívá a zpestřuje program zase ženským repertoárem.
    Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový pro všechny věkové generace, který je zárukou skvělé zábavy. Repertoár tvoří nejen lidové a taneční písně, ale také domácí, zahraniční hity, či moderní remixy.
    3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.
    Duo Jamaha, to je hudební skupina s patřičnou tradicí a historií, která sahá minimálně 18 let nazpět. V aktuálním podání ji lze pozorovat zhruba přes deset let. Hlavními členy tohoto zajímavého dua je otec se synem. Marián Kotvanov a Alfonz Kotvanov. V rámci některých písní lze spatřit také třetího člena, kterým je dcera a sestra Katka.
    Žádný problém. Vstupenky je možné uhradit přes internetové bankovnictví těch bank, které máte v nabídce při platbě. V případě, že se tam Vaše banka nenachází použijte prosím možnost Platba kartou. Jde o standardní platbu kartou a je možné zaplatit všemi uvedenými typy karet.


Zanechte odpověď Zrušit odpověď

    Kapela v současné sestavě působí v televizním projektu česko-slovenské televize ŠLÁGR TV, kde prezentuje svoje písně a videoklipy natáčené z domácího, ale i zahraničního prostředí.
    E-mail se vstupenkami se může nacházet v různých složkách - Zkontrolujte si prosím všechny složky doručené pošty, včetně Spamu, Nevyžádané pošty, Reklamy, Sociálních sítí apod.
    S Vaším požadavkem se prosím obraťte přímo na nás na pokladně nebo na: pisek@centrumkultury.cz nebo 382 734 711. Podmínky storna vstupenek najdete i ve všeobecných obchodních podmínkách.
    Pokud ještě platba nebyla provedena (banka má technickou odstávku apod.) A Vámi zvolené sedadla jsou ještě obsazena, prosím opakujte nákup později. Vámi obsazena místa budou uvolněny do prodeje do 30 minut od Vašeho neúspěšného pokusu o nákup.
    Plastová dárková karta je zabalena v pěkném obalu a jejím posláním je někoho potěšit. Na výběr máte z několika barevných a tematických motivů, které můžete zkombinovat podle sebe.
    Vrácení prostředků - V případě, že Vám byly finanční prostředky staženy z vašeho bankovního účtu, do 3 pracovních dnů od platby Vám budou peníze automaticky vráceny na Váš účet.


V případě problémů se vstupenkami

    Pakliže by šlo o jednoslovné vyjádření hraného žánru, lze repertoár označit jako „všestranný“. Každý si totiž může přijít na své. Hrány nejsou pouze klasické dechové písně, ale i ty moderní, popové nebo všelijak zremixované.
    4. Slevy na vstupenky lze uplatnit pouze u kamenného prodeje. Týkají se kategoriích ZTP/P, děti, senioři a vybraných pořadů dle aktuální nabídky Provozovatele.    
    Nesprávná e-mailová adresa - V případě, že jste neobdrželi vstupenky, je možné, že jste při nákupu vstupenek omylem zadali nesprávnou e-mailovou adresu. V takovém případě nám zašlete Variabilní symbol nebo ID platby na e-mailovou adresu info@ticketware.cz a my Vám vstupenky opětovně zašleme.
    Na naší webstránce máte možnost zakoupit vstupenku přes internet a okamžitě ji zaplatit platební kartou nebo převodem. Není nutná tisk vstupenek. Stačí, když na vstupu do sálu ukážete na svém mobilu e-mail se vstupenkou.
    Kapela v současné sestavě působí v televizním projektu česko-slovenské televize ŠLÁGR TV, kde prezentuje svoje písně a videoklipy natáčené z domácího, ale i zahraničního prostředí.


Informace o akci a jejím konání

    1. Provozovatel je povinen poskytnout zákazníkovi informace dle článku 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon). Informační povinnost činí provozovatel prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách provozovatele na adrese http://www.centrumkultury.cz/page/12814/gdpr.
    3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.     
    2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


HASIČSKÝ PLES - HOST VALERIE ZAWADSKÁ

    Duo Jamaha se v tomto směru neštítí skutečně ničeho a možná i díky tomu je portfolio fanoušků natolik bohaté. Mezi ně samozřejmě nepatří pouze Slováci, ale také čeští občané nebo lidé z blízkého zahraničí.
    Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový pro všechny věkové generace, který je zárukou skvělé zábavy. Repertoár tvoří nejen lidové a taneční písně, ale také domácí, zahraniční hity, či moderní remixy.
    Neváhejte a poslechněte si osobité podání nadaných umělců Duo Jamaha, popřípadě se vydejte na některý z jejich koncertů. Čeká vás jistě nezapomenutelný hudební zážitek, při němž se také dobře pobavíte.
    Pokud v e-mailové zprávě, kterou jste obdrželi spolu se vstupenkami, není uvedeno jinak, tak vstupenky není třeba vytisknout a postačí, když se při vstupu do sálu prokážete mobilním telefonem se staženými rezervací vstupenek s čitelným čárovým kódem.
    2.  Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.


Zakupte vstupenku online, s doručením do mobilu

    1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Provozovatele., kdy při platbě na pokladně Provozovatele o obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.centrumkultury.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00