Jak na věc


skryté vady u nemovitosti

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.
    Při koupi nemovitosti můžete narazit na vady, které nemovitost má. Na některé vás může upozornit sám prodávající nebo jsou již rovnou uvedeny v inzerci, o jiných nemáte ani tušení a projeví se až po uzavření prodeje. Jak postupovat?
    Koupili jste nemovitost a za nějakou dobu se objevily vady, které předtím nebyly znatelné? Co všechno může patřit mezi skryté vady nemovitosti? Jaké máte v této situaci možnosti?
    U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.


Občanská realitní poradna

    Nemovitost jste předem prověřili, koupili, a přesto jste později objevili skryté vady? Nejprve je nutné si uvědomit, co jsou skryté vady. Jsou to vady, které nejsou okem rozpoznatelné, nejsou tedy vizuálně zřejmé a projeví se až později. Podmínkou ale je, aby tyto vady existovaly již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevily se až při následném užívání stavby. Příkladem takovéto vady může být nefunkční topné těleso, které kupující v letních měsících při přebírání nemovitosti neodhalil jako nefunkční a nebyl ani na tuto skutečnost upozorněn prodávajícím.  Tyto vady pečlivě zdokumentujte, nejlépe pořiďte fotografie a nechte nezávislého experta danou vadu prozkoumat a vydat vám potvrzení o tom, že vada odpovídá popisu a v tomto potvrzení může být i uvedeno finanční ohodnocení pro případné uplatnění slevy z kupní ceny. Stále však platí, že tyto vady se velmi špatně prokazují, nechte tedy bez prodlení vše doručit bývalému majiteli. Nejlépe tak, abyste měli v ruce doklad o převzet
    Buďte ostražití již při podpisu smlouvy. Řádně si prostudujte, jakým způsobem můžete nemovitost reklamovat. Popřípadě se zkuste s prodávajícím domluvit na zařazení ustanovení o záruce do kupní smlouvy. Na tuto variantu však většina prodávajících přistoupit nechce a vy budete moci reklamovat pouze skryté vady. Vždy nejdříve zvažte, zda se jedná o opravdu vadu skrytou a ne vadu vzniklou běžným užíváním. Vše řádně nafoťte a uschovejte všechnu korespondenci s prodávajícím. Nereaguje-li prodávající na vaše urgence, obraťte se na soud, aby vám přiznal právo z vadného plnění.


Tipy pro prodej a koupi nemovitosti

    Ještě před vyjádřením zájmu o koupi dané nemovitosti se sejdete s prodávajícím nebo jeho realitním zprostředkovatelem na první prohlídku nemovitosti. Nemovitost si velice dobře prohlédněte a nebojte se i ptát a nahlédnout do dokumentace k nemovitosti. Co by vás mělo zajímat? V jakém stavu a z čeho jsou podlahy, stav stoupaček, elektrických a plynových rozvodů, způsob vytápění a další technické záležitosti. Nezapomeňte ani na stav zdí a na případné plísně, které by mohly v budoucnu ohrozit stavbu. Veškeré vaše požadavky a dotazy si raději sepište, zeptejte se už před prohlídkou nebo si seznam vezměte s sebou a odškrtávejte si jednotlivé body. Abyste pak kvůli dech beroucímu výhledu nezapomněli na dotaz ohledně vytápění nemovitosti.
    Vady na kupované nemovitosti lze rozdělit na faktické a právní. Nemovitost má faktické vady, pokud nemá očekávané vlastnosti či jakost. Tyto vady také většinou brání každodennímu užívání nemovitosti nebo toto užívání minimálně ztěžují. Faktické vady se obvykle dají odstranit opravou, popřípadě slevou z kupní ceny. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (prohlídce nemovitosti). Toto neplatí, jestliže vás prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Oproti tomu právní vady spočívají v existenci práv třetích osob k prodávané nemovitosti (např. zástavní právo nebo věcné břemeno). Zde je dobré se seznámit se zápisem v katastru nemovitostí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00