Jak na věc


skryté vady u nemovitosti

Občanská realitní poradna

    Buďte ostražití již při podpisu smlouvy. Řádně si prostudujte, jakým způsobem můžete nemovitost reklamovat. Popřípadě se zkuste s prodávajícím domluvit na zařazení ustanovení o záruce do kupní smlouvy. Na tuto variantu však většina prodávajících přistoupit nechce a vy budete moci reklamovat pouze skryté vady. Vždy nejdříve zvažte, zda se jedná o opravdu vadu skrytou a ne vadu vzniklou běžným užíváním. Vše řádně nafoťte a uschovejte všechnu korespondenci s prodávajícím. Nereaguje-li prodávající na vaše urgence, obraťte se na soud, aby vám přiznal právo z vadného plnění.
    Koupili jste nemovitost a za nějakou dobu se objevily vady, které předtím nebyly znatelné? Co všechno může patřit mezi skryté vady nemovitosti? Jaké máte v této situaci možnosti?
    U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.


Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    Ještě před vyjádřením zájmu o koupi dané nemovitosti se sejdete s prodávajícím nebo jeho realitním zprostředkovatelem na první prohlídku nemovitosti. Nemovitost si velice dobře prohlédněte a nebojte se i ptát a nahlédnout do dokumentace k nemovitosti. Co by vás mělo zajímat? V jakém stavu a z čeho jsou podlahy, stav stoupaček, elektrických a plynových rozvodů, způsob vytápění a další technické záležitosti. Nezapomeňte ani na stav zdí a na případné plísně, které by mohly v budoucnu ohrozit stavbu. Veškeré vaše požadavky a dotazy si raději sepište, zeptejte se už před prohlídkou nebo si seznam vezměte s sebou a odškrtávejte si jednotlivé body. Abyste pak kvůli dech beroucímu výhledu nezapomněli na dotaz ohledně vytápění nemovitosti.


Tipy pro prodej a koupi nemovitosti

    U novostaveb či staveb prodávaných developerem je to se skrytými vadami trošku jinak. Ten většinou ve smlouvě poskytuje záruční lhůtu na dílo, ve kterém můžete nemovitost reklamovat, a tedy požadovat slevu i na jiné vady nemovitosti než jen ty, které jsou definovány jako skryté vady v době převzetí nemovitosti. Zde navíc i hraje roli právní ochrana spotřebitele. Novostavba je vlastně zboží, kterém můžete reklamovat v zákonné lhůtě, která je stejně jako při prodeji jakéhokoli jiného zboží určena v minimální délce 2 roky. Tato lhůta neběží od vydání kolaudačního rozhodnutí, ale počítá se od termínu převzetí věci, tedy od data, kdy byla přepsána na vás, jako na vlastníka na příslušném katastru nemovitostí. I přesto si zkontrolujte smlouvu, že je v ní klauzule o reklamaci, ale také o odstranění vad. I v tomto případě máte právo žádat odstranění skrytých vad, a to v době 6 měsíců od převzetí nemovitosti, definice skrytých vad je stejná jako v předchozím případě, zde tedy jen navíc přibyla m


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00