Jak na věc


skryté vady u nemovitosti

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    Při vážném zájmu se nebojte si domluvit druhou prohlídku nemovitosti. Na tu můžete dorazit i s odborníkem a také můžete dopředu požádat o dodání dokumentů ke stavbě. Zvláště důležitý je tento krok u koupi domů nebo větších staveb. Tam totiž může laik snadno přehlédnout vadu, která pak může navýšit cenu plánované rekonstrukce o desítky procent oproti předpokladu. Odborník s vámi projde celou nemovitost a po prohlídce vám sdělí klady a zápory, které na nemovitosti shledal. Upozorní vás také na nedostatky, které můžete s prodávajícím projít a domluvit se na jejich případném odstranění nebo adekvátním snížení ceny.
    Buďte ostražití již při podpisu smlouvy. Řádně si prostudujte, jakým způsobem můžete nemovitost reklamovat. Popřípadě se zkuste s prodávajícím domluvit na zařazení ustanovení o záruce do kupní smlouvy. Na tuto variantu však většina prodávajících přistoupit nechce a vy budete moci reklamovat pouze skryté vady. Vždy nejdříve zvažte, zda se jedná o opravdu vadu skrytou a ne vadu vzniklou běžným užíváním. Vše řádně nafoťte a uschovejte všechnu korespondenci s prodávajícím. Nereaguje-li prodávající na vaše urgence, obraťte se na soud, aby vám přiznal právo z vadného plnění.


Tipy pro prodej a koupi nemovitosti

    Vady na kupované nemovitosti lze rozdělit na faktické a právní. Nemovitost má faktické vady, pokud nemá očekávané vlastnosti či jakost. Tyto vady také většinou brání každodennímu užívání nemovitosti nebo toto užívání minimálně ztěžují. Faktické vady se obvykle dají odstranit opravou, popřípadě slevou z kupní ceny. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (prohlídce nemovitosti). Toto neplatí, jestliže vás prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Oproti tomu právní vady spočívají v existenci práv třetích osob k prodávané nemovitosti (např. zástavní právo nebo věcné břemeno). Zde je dobré se seznámit se zápisem v katastru nemovitostí.
    Koupili jste nemovitost a za nějakou dobu se objevily vady, které předtím nebyly znatelné? Co všechno může patřit mezi skryté vady nemovitosti? Jaké máte v této situaci možnosti?
    V případě záruky neručí prodávající jen za vlastnosti věci v době předání, ale také za to, že si tyto vlastnosti po určitou dobu (záruční dobu) uchová. Prodávající tedy odpovídá za širší okruh vad a kupující nemusí prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Záruka u nemovitosti není dána ze zákona, a proto závisí na smluvních stranách, aby se na ní ve smlouvě dohodly. Na tento institut však málokterý prodávající přistoupí. Jinak je tomu u novostaveb.
    U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.


Občanská realitní poradna

    Ještě před vyjádřením zájmu o koupi dané nemovitosti se sejdete s prodávajícím nebo jeho realitním zprostředkovatelem na první prohlídku nemovitosti. Nemovitost si velice dobře prohlédněte a nebojte se i ptát a nahlédnout do dokumentace k nemovitosti. Co by vás mělo zajímat? V jakém stavu a z čeho jsou podlahy, stav stoupaček, elektrických a plynových rozvodů, způsob vytápění a další technické záležitosti. Nezapomeňte ani na stav zdí a na případné plísně, které by mohly v budoucnu ohrozit stavbu. Veškeré vaše požadavky a dotazy si raději sepište, zeptejte se už před prohlídkou nebo si seznam vezměte s sebou a odškrtávejte si jednotlivé body. Abyste pak kvůli dech beroucímu výhledu nezapomněli na dotaz ohledně vytápění nemovitosti.
    Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00