Jak na věc


skryté vady u nemovitosti

Tipy pro prodej a koupi nemovitosti

    U novostaveb či staveb prodávaných developerem je to se skrytými vadami trošku jinak. Ten většinou ve smlouvě poskytuje záruční lhůtu na dílo, ve kterém můžete nemovitost reklamovat, a tedy požadovat slevu i na jiné vady nemovitosti než jen ty, které jsou definovány jako skryté vady v době převzetí nemovitosti. Zde navíc i hraje roli právní ochrana spotřebitele. Novostavba je vlastně zboží, kterém můžete reklamovat v zákonné lhůtě, která je stejně jako při prodeji jakéhokoli jiného zboží určena v minimální délce 2 roky. Tato lhůta neběží od vydání kolaudačního rozhodnutí, ale počítá se od termínu převzetí věci, tedy od data, kdy byla přepsána na vás, jako na vlastníka na příslušném katastru nemovitostí. I přesto si zkontrolujte smlouvu, že je v ní klauzule o reklamaci, ale také o odstranění vad. I v tomto případě máte právo žádat odstranění skrytých vad, a to v době 6 měsíců od převzetí nemovitosti, definice skrytých vad je stejná jako v předchozím případě, zde tedy jen navíc přibyla m
    Ještě před vyjádřením zájmu o koupi dané nemovitosti se sejdete s prodávajícím nebo jeho realitním zprostředkovatelem na první prohlídku nemovitosti. Nemovitost si velice dobře prohlédněte a nebojte se i ptát a nahlédnout do dokumentace k nemovitosti. Co by vás mělo zajímat? V jakém stavu a z čeho jsou podlahy, stav stoupaček, elektrických a plynových rozvodů, způsob vytápění a další technické záležitosti. Nezapomeňte ani na stav zdí a na případné plísně, které by mohly v budoucnu ohrozit stavbu. Veškeré vaše požadavky a dotazy si raději sepište, zeptejte se už před prohlídkou nebo si seznam vezměte s sebou a odškrtávejte si jednotlivé body. Abyste pak kvůli dech beroucímu výhledu nezapomněli na dotaz ohledně vytápění nemovitosti.


Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

    V případě záruky neručí prodávající jen za vlastnosti věci v době předání, ale také za to, že si tyto vlastnosti po určitou dobu (záruční dobu) uchová. Prodávající tedy odpovídá za širší okruh vad a kupující nemusí prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Záruka u nemovitosti není dána ze zákona, a proto závisí na smluvních stranách, aby se na ní ve smlouvě dohodly. Na tento institut však málokterý prodávající přistoupí. Jinak je tomu u novostaveb.
    Při koupi nemovitosti můžete narazit na vady, které nemovitost má. Na některé vás může upozornit sám prodávající nebo jsou již rovnou uvedeny v inzerci, o jiných nemáte ani tušení a projeví se až po uzavření prodeje. Jak postupovat?
    Koupili jste nemovitost a za nějakou dobu se objevily vady, které předtím nebyly znatelné? Co všechno může patřit mezi skryté vady nemovitosti? Jaké máte v této situaci možnosti?
    Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.


Občanská realitní poradna

    Nemovitost jste předem prověřili, koupili, a přesto jste později objevili skryté vady? Nejprve je nutné si uvědomit, co jsou skryté vady. Jsou to vady, které nejsou okem rozpoznatelné, nejsou tedy vizuálně zřejmé a projeví se až později. Podmínkou ale je, aby tyto vady existovaly již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale projevily se až při následném užívání stavby. Příkladem takovéto vady může být nefunkční topné těleso, které kupující v letních měsících při přebírání nemovitosti neodhalil jako nefunkční a nebyl ani na tuto skutečnost upozorněn prodávajícím.  Tyto vady pečlivě zdokumentujte, nejlépe pořiďte fotografie a nechte nezávislého experta danou vadu prozkoumat a vydat vám potvrzení o tom, že vada odpovídá popisu a v tomto potvrzení může být i uvedeno finanční ohodnocení pro případné uplatnění slevy z kupní ceny. Stále však platí, že tyto vady se velmi špatně prokazují, nechte tedy bez prodlení vše doručit bývalému majiteli. Nejlépe tak, abyste měli v ruce doklad o převzet
    U nemovitostí obzvláště platí ono dobře známé: Důvěřuj, ale prověřuj. Prověřte si tedy raději nemovitost pořádně před její koupí, předejdete tak možným problémům. A když už se vyskytnou, neváhejte s jejich řešením.
    Strany si v kupní smlouvě mohou sjednat záruku za vady, není-li však záruční doba sjednána, prodávající odpovídá pouze za skryté vady. Tyto vady v době převzetí nebylo možné zjistit a k jejich zjištění došlo, až po delší době užívání. Důležité je, aby vada existovala již v době převzetí nemovitosti, ale projevila se následně při jejím užívání. Kupující musí prodávajícímu oznámit skrytou vadu do pěti let od nabytí nemovitosti. Soud však kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12721
cache: 0024:00:00