Jak na věc


severomujský tunel

Dovolená Rusko – průvodce po Rusku a rusky mluvící země - nabídka

    Severomujský hřbet odděluje Věrchněangarckou kotlinu od Mujsko-Kuadinské. Hřbet se táhne ze západu na východ v délce 350 km. Nejvyšší hora měří 2 537 m n. m. Les roste do výšky 1 300 – 1 500 m. V západní části se využívají údolí řek Kotery, Njandoni i Jančuja. V údolí Angarakana prochází trasa BAMu. Mujakjanský hřbet rozděluje údolí Mujakana a Mui v délce 120 km. V horním toku Mui se spojuje se Severomujským hřbetem. Nejvyšší vrchol dosahuje 2 473 m n. m. Jihomujský hřbet se táhne 300 km ze západu na východ a nabývá šířky až 80 km ve své východní části. Nejvyšší vrchol je Spartak měřící 3 067 m n. m.
    Město Nižnij Novgorod – rusky Нижний Новгород – bylo založené roku 1221 na soutoku řek Volhy a Oky. Vzdálené 440 km od Moskvy po Transsibiřské magistrále. Dnešní město má 1 286 000 obyvatel, má dvě linky metra, autobusovou, trlejbusovou a tramvajovou dopravu. Prochází zde jedna větev Transsibiřské magistrály (Nižegorodskij chod).
    První ruské město na Sibiři. Založené v roce 1586 při soutoku říčky Tjumeňka a řeky Tura na místě tatarského města Čingin-Tura. Ve městě se zachovalo mnoho kulturních a architektonických památek. Nejstarší památkou je mužský klášter, založený v roce 1616.


Dovolená Rusko – průvodce po Rusku a rusky mluvící země - nabídka

    Při projektování Burjatského úseku BAMu bylo jasné, že Severomujský tunel nebude rychle postaven, a proto se v krátkém termínu od srpna 1982 do března 1983 postavil přes Angarakanský průsmyk dočasný obchvat Angarakan – Kazankan v délce 24,6 km se stoupáním do čtyřiceti metrů na jeden kilometr. V důsledku velkého sklonu nemohly po obchvatu jezdit těžké nákladní vlaky, proto v listopadu 1985 začali budovat moderní obchvat o délce 64 km se stoupáním osmnáct metrů na jeden kilometr, což je stále dvakrát více než na ostatních částech BAMu. Po ukončení stavby v roce 1989 byl první obchvat rozebrán.
    Nyní se tu těží například: sůl, azbest, železná ruda, olovo, slída, zinek, uhlí, měď, zlato, uran, cín, nikl, volfranový rudy, ropa, plyn, slída. Např.: naleziště mědi obsahuje 20% všech světových zásob a ve východní Sibiři a dálnem východu je zásoba plynu odhadována na 6,6 trilionu m3. Pro svážení nákladů z republiky Sacha k Bajkalsko-amurské magistrály se využívá řeka Lena a její splavné přítoky Olenok, Jana, Indigirka a Kolima.


Dovolená Rusko – průvodce po Rusku a rusky mluvící země - kontakty

    Probíhá souběžně s Transsibiřskou magistrálou, ale o 150 až 700 km severněji. Na Transsibiřskou magistrálu se napojuje ve městě Tajšet (4 515 km od Moskvy) dále pokračuje přes Bratsk do města Usť-Kut na řece Leně. Z Usť-Kutu trať pokračuje přes bajkalské pohoří k jezeru Bajkal. Po severním pobřeží jezera Bajkal protíná čtyři Mysové tunely o celkové délce 4,5 km a dále pokračuje po břehu řeky Horní Angara téměř lidu prázdnou krajinou, projíždí Severomujský tunel dlouhý 15 343 m. Tento tunel skýtá různá nebezpečí, svědčí o tom i fakt, že se nachází v zóně seizmické činnosti o síle 9 – 12 balů. Zemětřesení v této oblasti je do tří stupňů průměrně dvakrát za den. Proto se stále udržuje v provozu i obchvatem Severomujského tunelu. Tento obchvat se považuje za nejkrásnější úsek BAMu. Nejslavnější stavbou je zajisté “Čertův most”, vysoký 35 m na dvoupatrových nohách nad korytem řeky Itykit. S obou stran průsmyku se železnice neuvěřitelným způsobem klikatí a, dokonce v tunelu č.1 o délce 2,14 
    Václav Turek na svých cestách již několikrát navštívil Rusko. Jednu z posledních výprav věnoval poznání Bajkalsko-amurské magistrály. V pozadí zanikající slávy komsomolských staveb socialismu se vydával do nedotčené sibiřské přírody, na rozsáhlé horské hřebeny, ale také do velkoměst či malých ruských vesniček. Poznal život chudých pastevců sobů, pytláků lososů a místních obyvatel zocelených drsnou přírodou a ještě drsnější historií 20. století. Ve své knize popisuje nejen zážitky ze své cesty, ale také se věnuje historii výstavby železnice, tolik medializované v 70. a 80. letech minulého století.
    Dnešní moderní město, vzdálené 2 139 km od Moskvy po Transsibiřské magistrále, má 584 776 obyvatel (2011) a je velkým centrem pro těžbu ropy a plynu. Je zde také mezinárodní letiště Roščino.


Dovolená Rusko – průvodce po Rusku a rusky mluvící země - kontakty

    Výstavba tunelu trvala téměř 27 let a tuto grandiózní akci lze pokládat za ukončení stavby celého BAMu. Tunel zkrátil cestu z 57 km na 23 km a čas se snížil ze 120 minut na 25 minut. Rusové přemohli tuto čertovu horu a úspěšně dokončili stavbu, ale ani dnes nikdo nedokáže říct, co přinese velká seizmická činnost v této oblasti. Snad proto je také stále udržován v provozu obchvat tunelu. A kolik stálo vybudování nejdelšího tunelu v Rusku? Podle oficiálních údajů tři miliardy dolarů a šedesát životů. Skutečnou cenu se asi nikdy nedozvíme, protože místní obyvatelé o tom, kolik lidí na této stavbě i na celém BAMu zahynulo, neradi mluví, nebo se jednotlivé údaje výrazně liší.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00