Jak na věc


setí paprik

uprava_terenu_rucni_seti_travniku_1

    Pöttinger má ve svém výrobním programu dvouřadé nesené podmítače s pracovním záběrem 2,5-6m, dále pak třířadé nesené podmítače s pracovním záběrem 3-5m a největším zástupcem jsou třířadé polonesené podmítače se záběrem 4-6m.
    Výsledkem je inteligentní zemědělská technika, která sází na šetrnost vůči plodinám a půdě a rovněž na vysokou funkčnost zařízení – faktory, jež významně určují úspěšnost zemědělce. Tímto směrem je orientována celá paleta výrobků společnosti.
    Dlouho jsem vyhlížel, zda už kukuřice neklíčí. Neklíčila, zato plevel ano. Tedy další informace: Kukuřice neklíčí při teplotách pod 10°C. A když už píšu o klíčení, tak ještě ke sklizni:
    Když bylo vypleto, vlastně i znovu zoráno a uvláčeno hráběmi, došlo na setí. Ke špaldě naše slečny vysely tři řádky lnu a šest řádků kukuřice Malované hory. Prosím, hlavně mi neříkejte, že už je pozdě. Lepší pozdě než nikdy, no ne? Když už jsem naznačoval cenu amerického osiva, musím zmínit i len. Sáček s osivem Seva Seed za dvacet korun, jestli v něm bylo dvacet semen, tak to bylo hodně. A oproti tomu půl kila lněného semínka od Alnatura za pade. Takhle se vydělává!


Zpracování půdy a setí PÖTTINGER

    Na zhruba 25 m2 jsme spotřebovali necelé kilo a půl osiva pšenice špaldy. Už když jsme seli, začínalo lehce krápat, pak pořádně pršet a nakonec sněžit. No a druhý den ráno už bylo hezkých 10 cm sněhu a -2 °C. Semena špaldy jsou pod pěknou peřinou!
    Protože obsah cukru se po odlomení palice rychle snižuje, je nutná co nejrychlejší konzumace nebo uskladnění. Při teplotě 20 °C ztratí zrna kukuřice během čtyřiadvaceti hodin přibližně polovinu obsahu cukru. Po uplynutí dalších dvou až tří dní se cukr takřka ztratí. Snižování kvality lze částečně omezit chlazením a zejména mražením. Flora na zahradě
    Naše nově vyvinuté krátké kombinace FOX 300 a FOX 300 D umožňují energeticky nenáročnou a rychlou přípravu seťového lůžka. Secí stroj lze agregovat pomocí mechanických připojovacích dílů nebo mechanismem Hydrolift.
    Tento stroj má masivní secí botky s dvěma disky (prům. 380 mm, 3,5 mm tloušťky) a dvěma širokými opěrnými pryžovými koly spojené s rámem pomocí paralerogramu s přítlačnými pružinami, pro seřízení přítlaku secí botky v 5-ti polohách.


Dotaz ke zboží 'Setí zeleného hnojení SP 100 bez míchadla'

    Mnozí si rajčata kupují už v sazeničkách, aby je po ledových mužích mohli rovnou zapíchnout do záhonků a pak se už těšit na úrodu. Je pravda, že pěstování ze semínek není taková zábava, ale o to můžete mít z výpěstků větší radost.
    Pöttinger má ve svém výrobním programu diskových podmítačů: nesené podmítače s pracovním záběrem 3-4m a polonesené sklopné podmítače s pracovním záběrem 4-6m.
    Společnost Pöttinger nabízí celou řadu pluhů pod označením SERVO. Konkrétně se jedná o nesené varianty pluhů SERVO 25, 35, 45, dále pak polonesené pluhy s označením SERVO 6.5.
    Nový koncept PÖTTINGER MULTILINE spojuje přednosti stroje pro zpracování půdy a secího stroje. Nabízíme Vám ekonomicky příznivou variantu pro různé podmínky zpracovaní půdy a setí. Nástavbový mechanický secí stroj VITASEM v agregaci s radličkovým kypřičem SYNKRO MULTILINE nebo diskovým podmítačem TERRADISC MULTILINE přináší uživateli enormní potenciál a univerzálnost.
    Rotační brány hrají v zemědělské koncepci společnosti Pöttinger významnou roli. Předností tohoto všestranného stroje pro zpracování půdy je vynikající rozdrobení a promísení půdy.


To tu ještě nebylo. Žena kupovala červený fosfor, šlo z něj vyrobit 460 kg drog

    Původně jsem si jel k Vymrcňákům odpočinout. Bohužel to nevyšlo. Po poledni se vyčasilo, slunce dohánělo to, co celé jaro zanedbávalo, a my se u sklenky whisky rozhodli, že je třeba osít zbytek pole. Datum nedatum. Vymrcňákovi totiž z Ameriky přišla semena kukuřice Malované hory. Kolik ho těch dvě stě semen stálo tu raději ani nebudu vyčíslovat, pokud by totiž tenhle článek četl nějaký sedlák, nejspíš by ho ranila mrtvice.
    Společnost Pöttinger však do obchodních vztahů přináší ještě více – inovaci, angažovanost a záruku kvality – hodnoty, na které se zákazníci a smluvní prodejci rodinného podniku mohou spolehnout. Kvůli dalšímu vývoji výrobků investuje společnost Pöttinger do výzkumu a také do výstavby technologického centra.
    Tento speciální secí stroj pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů, lze použít i k setí obilovin, řepky a luštěnin. Hlavním konstrukčním prvkem je masivní rám, který dává základní předpoklad pro kvalitní práci i v těžkých suchých a kamenitých půdních podmínkách. Pomocí hydraulické pístnice může obsluha z místa řidiče v průběhu setí měnit přítlak pracovních orgánů.
    Když jsem zrna cukrové kukuřice vyséval, notně jsem se lekl, jak svrasklá a scvrklá semena byla. Pokrčil jsem rameny a nechal to bohům, zrna šla do země. Až později jsem se dozvěděl, že je to normální, že čím sladší kukuřice, tím svrasklejší zrno!


Prosincové číslo časopisu Dům&Zahrada je SPECIÁL o stavbě

    Zahrady máme všichni participující na Soběstačném víkendu malé. Proto chceme na tři dny, o které v celé akci jde, vypěstovat co možná nejvýživnější a nejrozmanitější stravu. Jednou z plodin je kukuřice cukrová (Zea mays convar. saccharata). U nás na pidizahradě, pokud nepřijde hladový škůdce, choroba, kroupy nebo fotbalový míč od sousedů, bychom mohli mít deset klasů (vyklíčilo 10 z 16).
    Rajčata se sází až po ledových mužích, kdy je jisté, že je mráz nepokosí. Opět se sazeničky sázejí o něco hlouběji, než byly v květináčích. Rajčata si totiž kořeny vytvářejí i ze stonku, takže čím silnější kořenový bal, tím lepší pro rostlinu.
    Zajišťujeme setí a sklizeň zemědělských plodin po celé České republice. Specializujeme se především na přesné bezorebné setí kukuřice moderními secími stroji KINZE 3500. 
    Po skončení komické přípravy půdy padlo rozhodnutí, že nejlepší plodina k zasetí bude pšenice  špalda. Zjistil jsem spoustu zajímavých informací a některé se při setí pšenice špaldy i hodí:


Jak se pokoušíme o potravinovou soběstačnost

    Rodinný podnik Pöttinger si položil za cíl utvářet společně se zemědělci, podnikateli a prodejními partnery svět zemědělské techniky. Hlavním faktorem úspěchu je pro rakouskou společnost blízkost k zákazníkům: „Díky partnerskému dialogu pronikáme do světa zákazníků a tím posilujeme základ dlouhodobého úspěchu“, říkají jednatelé společnosti Heinz a Klaus Pöttingerové. Tato blízkost je zárukou toho, že společnost Pöttinger dokáže vnímat a ve vývojovém procesu realizovat požadavky svých zákazníků.
    Zásobníky na osivo z polyethylenu s kapacitou 75 litrů, hydraulický rozvod pro ovládání funkcí stroje, osvětlení, znamenáky, centrální transmisní pohon výsevního ústrojí včetně ozubených kol pro nastavení výsevku a odstavná mechanická noha to vše řadí sečky značky KINZE na první místo v kvalitě a výkonnosti bezorebného setí.
    Setí obilovin, olejnin, luskovin a trav je prováděno secími kombinacemi LEMKEN s pracovním záběrem 6 metrů. Kombinace jsou tvořeny rotačními branami LEMKEN ZIRKON 10/600 KA a pneumatickým diskovým secím strojem LEMKEN SOLITAIR 9/600 KA. Meziřádková vzdálenost výsevních disků je 12,5 cm. Objem zásobníku osiva až 2300 litrů.
    Základem je také správná zemina. Ta by měla být zbavena zárodků chorob. Takovou zeminu můžete buď koupit, nebo si ji v troubě na plechu „přepečte“. Stačí něco přes 100 °C a pět minut a bakterie uhynou.


Prodej a servis zemědělské,komunální a zahradní techniky

    Secí stroj STP 300 narušuje v trvalém travním porostu drn, přičemž půdu prokypří jen v páscích. Tím je zabráněno masivnímu uvolnění půdního horizontu a rovněž nedochází k vymělčování kamenů.
    Pšenice špalda vzrůstá zdárně, na pole je krásný pohled. Vedle špaldy se na zbývající třetině lánu usadil plevel v tak hojné míře, že to chtělo hlubokou orbu. Motyka, rýč a dvě hodiny času. Odvozili jsme pět koleček zeleného, jedno slepicím, zbytek na kompost. Slunce připalovalo, odložili jsme trika a nadšeně klábosili a pracovali. Pak už jen pracovali a sem tam něco zachroptěli a nakonec už jen mlčky dřeli. Své dcery jsme poslali pro džbán vody, představte si – zapoměly na nás! Do budoucna to s péčí o stárnoucí rodiče vidím bledě.
    Semínka sejeme po dvou. Lehce je zamáčkneme rukou do zeminy a pak jen lehce přesypeme zeminou. Semínka musí být jen lehoučce pod povrchem. Pokud budete tenhle proces dělat později (třeba až v dubnu), je lepší nechat semínka proklíčit ve vodě. Na dva dny dejte semínka do vody, ale musíte ji občas zamíchat, aby se do vody dostal vzduch. Když nebude, semínka leda tak zplesniví.


Po parném létě osvěžení se zářijovým číslem časopisu Dům&Zahrada

    Pöttinger patří mezi největší světové výrobce strojů na sklizeň pícnin. V současné době si získává stále větší oblibu stroje na zpracování půdy a setí.
    Snad se ještě do zimy trochu oteplí a pšenice špalda nám vyraší. Doma jsem ji zkoušel klíčit na ubrousku a vyklíčila celkem spolehlivě. Udělali jsme první krok k tomu, abychom nemuseli jíst tu nevábnou Vlvejšovu žaludovou mouku.
    Původně jsem si říkal, že špaldu jenom po poli rozhážu a přejedu hráběmi. Jenže to by asi nebyla dostatečně zapracovaná do země a o dost zrn bych přišel. Zvolil jsem tedy pracnější, ale spolehlivější metodu setí do řádků.
    Nejsem žádný zemědělec, všechno, co o pěstování vím, jsem posbíral všude možně. Od dědků, kamarádů, z knih a internetu. Nechci tu přepisovat informace z mnoha jiných míst, v podstatě mi Nehladovět.cz slouží jako zápisník zkušeností pro budoucí roky. V tom smyslu by mohl sloužit i vám.


Dům&Zahrada v říjnovém čísle navštíví stavební veletrh

    Palice kukuřice sklízíme ve voskově mléčné zralosti. Jakmile zhědnou blizny vyčnívající z palic („vlasy“), rozbalíme listeny kryjící palici a do zrna zatlačíme nehet prstu. Pokud se objeví mléčná tekutina, je zrno zralé. U nezralé kukuřice je obsah zrna vodnatý, naopak přezrálá zrna mají v důsledku vyššího obsahu škrobu těstovitou konzistenci. Garten.cz
    Společnost Pöttinger vyrábí celou řadu secích strojů. Mezi zástupce patří mechanické secí stroje Vitasem, pneumatické secí stroje Aerosem a universální pneumatické secí stroje Terrasem.
    Nejdřív musíte najít vhodnou nádobu. Ta může být vlastně jakákoli. Někdo používá kelímky od jogurtu, jiný květináčky, truhlíky, ale jdou použít i plata od vajíček, která postavíte na misky. Vyloženě záleží na každém z vás. Důležité je, aby každá nádoba měla odtokový otvor, který vyložíte kamínkem. Podstatné totiž je, aby semínka nebyla přemokřená.


U Starkla fandí zdravému životnímu stylu

    Tedy deset klasů. A teď co s nimi. Mohu klasy zamrazit a v únoru je hodit do horké vody a zbaštit je jen tak. To je nejjednodušší způsob. Nebo bychom mohli zrno vyloupat a zavařit ho, ovšem to jen za předpokladu, že Vymrcňákovi vyseli na své pole vedle špaldy také něco kukuřice (což za mé pomoci udělali). O kukuřičné mouce ani nemluvím, protože cukrová kukuřice se hodí pouze k přímé spotřebě. To až napřesrok, kdy chci vysít kukuřici Malované hory. Nejspíš ale budu mrazit:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00