Jak na věc


security magazín

Hlavní činnosti pořádkové služby:

    Je nám líto, ale vámi požadovaná stránka se u nás nenachází. Pravděpodobně byla odstraněna, přemístěna nebo přejmenována, případně byl nesprávně zadán odkaz.
    OP Security zajišťuje průběh a bezpečnost na různých společenských akcích jako jsou plesy, oslavy, koncerty, sportovní klání apod. Vyškolení pracovníci ostrahy dodržují požadovaný dress code a jsou vybaveni technickými prostředky dle typu akce.
    U objektů s vyšším bezpečnostním rizikem je možné kombinovat fyzickou ostrahu s elektronickou (PCO). Při napadení objektu má tak naše ostraha k dispozici výjezdovou hlídku a díky PCO lepší přehled o pohybu pachatele v objektu.
    Pořádková služba v obci může působit buď samostatně, nebo v součinnosti s již zřízenou Obecní (Městskou) policií jako její posila. I v tomto případě dochází k nemalým finančním úsporám prostředků z rozpočtu obce.


ESHOP DARKY4U.CZ - NAKUPUJTE PŘÍMO U VÝROBCE.

    V reakci na stále se zvyšující případy vzniku kriminality v menších městech a obcích Vám naše společnost nabízí produkt, který je finančně méně náročný, než zřízení si vlastní obecní policie. Pořádková služba je propracovanou systematickou formou preventivní činnosti a je schopna zajistit většinu náplně práce městských strážníků bez nutnosti zákonných pravomocí a to v úzké spolupráci s policií ČR a IZS.
    Zajišťujeme bezpečnou přepravu osob, cenin a hotovosti, profesionálně vyškoleným a vybaveným personálem. Převoz je monitorován v reálném čase naším monitorovacím centrem.
    upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně platných právních předpisů a vyhlášek (zákaz kouření, pití alkoholu na veřejných místech apod.)
    Předmětem činnosti hlídky pořádkové služby je především působit preventivně a zajistit dodržování veřejného pořádku v katastrálním území města nebo obce.


Stránka nebyla nalezena (chybové hlášení HTTP 404)

    OP Security provádí fyzickou ostrahu stavenišť. Strážný obchází staveniště v pravidelných či nepravidelných intervalech. Součástí obchůzky je kontrola neporušenosti oplocení, kontrola uzamčení stavebních buněk, kontrola složeného stavebního materiálu či odstavených stavebních strojů apod. Výsledek každé obchůzky je zapsán do strážní knihy. Pro zdokonalení ostrahy můžeme zajistit zabezpečovací, kamerový, docházkový systém a případně mobilní oplocení. Oprávněná osoba tak může vzdáleně nahlédnout na staveniště – zkontrolovat pracovníky, dodávku materiálu, dodržování pracovní doby atp.
    Jedná se o výkon strážní služby ve střežených objektech jako jsou např. polyfunkční budovy, haly, staveniště či nákupní centra. Součástí ostrahy je také evidence či kontrola pohybu osob, vozidel a obchůzková činnost ve střežených objektech. Dále může být prováděna obsluha zabezpečovacích, kamerových, požárních, docházkových či jiných systémů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00