Jak na věc


síťový terminál

Nové síťové technologie na Invexu

    Alternativně je možné v mobilním číšníkovi zadat pevnou IP adresu pokladny. Mobilní číšník pak bude s pokladnou komunikovat prostřednictvím této IP adresy. V tomto případě je však nutné zajistit, aby pokladna měla IP adresu skutečně rezervovanou a nedocházelo k její změně.
    Každou transakci provedenou mobilním číšníkem dotyková pokladna v rámci navázané komunikace potvrzuje. Data ve všech zařízeních by tak měla být, i v případě dočasného výpadku sítě, shodná.
    2 Technické parametry rozměry hmotnost napájení max. odběr vstupy výstupy komunikační kanály signalizace rozsah pracovních teplot relativní vlhkost 160 x 244 x 52 mm 1,03 kg 9 17 VDC 300 ma 2x logický 2x relé přepínací kontakt 2A / 50V 1x WIEAGND RS 485 APS BUS displej 2x externí LED 1x PIEZO bzučák C max. 75% bez kondenzace Postup při nastavení funkcí modulu NDEM 02 Modul NDEM 02 se nastavuje z menu dostupného po trojím poklepání na nápis OFFLINE či ONLINE (dle stavu komunikace), je-li modul nastaven jako důvodová čtečka nebo pouze čtečka, ve stavu PINová čtečka je nutno třikrát poklepat asi 2 centimetry pod horní okraj čtečky.


Nové síťové technologie na Invexu

    1 Charakteristika modulu Síťový terminál NDEM 02 je určen pro připojení na sběrnici APS BUS přístupového systému APS 400. K jednomu řídícímu modulu MCA 167 je možné připojit až 64 terminálů NDEM 02. Terminál je vhodný zejména pro docházkové aplikace systému APS 400. Je vybaven integrovaným čtecím modulem (ID technologie EM Marin) a dotykovým displejem zobrazujícím systémový čas, ikony důvodů přerušení, konfigurační menu, případně další informace dle naprogramování konkrétní aplikace. Prostřednictvím rozhraní WIEGAND je možné připojit externí čtečku (není součástí výrobku) pro oboustranné řízení dveří, turniketů a podobně. Popis svorek C 1 (0V) 2 (LED R) 3 (0V) 4 (LED G) 1 (In1+) 2 (In1-) 3 (In2+) 4 (In2-) 5 (R1 NC) 6 (R1 C) 7 (R1 NO) 8 (R2 NC) 9 (R2 C) 10 (R2NO) A 1(WG (2/0) 2 (WG (2/1) 3 (0V) 4 (WG 1/0) 5 (WG 1/1) J13 (TERM) D 1 (B) 2 (AGND) 3 (A) 4 (0v) 5 (+12V) B Svorkovnice A 1 (In1+) vstup (In1-) vstup 1-3 (In2+) vstup (In2-) vstup 2-5 (R1 NC) relé 1 NC 6 (R1 C) relé 1 C 7 (R1 NO)
    Aby komunikace mezi pokladnou a mobilními číšníky nebyla závislá na IP adresách zařízení, využívá mobilní číšník službu Android Network Service Discovery. Využitím této služby mobilní číšník automaticky lokalizuje dotykové pokladny v síti a nabídne je k připojení. Výhoda tohoto řešení je právě v tom, že komunikace pokladny a mobilních číšníků není závislá na IP adresách jednotlivých zařízení. Pokud se IP adresy pokladny nebo mobilních číšníků změní, nebude to mít vliv na vzájemnou komunikaci.


Modemy 56kbps pro běžné telefonní linky?

    6 Nastavení času V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Nastavení času a poklepe se na nápis. Nyní se nastaví nový čas ve formátu XX:YY, kde XX jsou hodiny (00-23) a YY jsou minuty (00-59). Upozornění: Nastavení času nemá smysl, terminál se automaticky pravidelně synchronizuje s řídícím modulem. Nastavení data V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Nastavení datumu a poklepe se na nápis. Nyní se nastaví nové datum ve formátu XX.YY.ZZ, kde XX je den v měsíci (00-31), YY je měsíc v roce (01-12) a ZZ je poslední dvojčíslí vkládaného roku. Upozornění: nastavení data nemá smysl, terminál se automaticky pravidelně synchronizuje s řídícím modulem. Nastavení kalibračního bytu RTC V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Kalibrační byte RTC a poklepe se na nápis. Nyní se čítačem měří frekvence v kalibračním bodě a zadá se odpovídající tabulková hodnota. Doporučení: hodnotu kalibračního bytu neměňte! Nastavení hesla V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu
    Pokud mobilní číšník ztratí kontakt s pokladnou nebo je mimo dosah Wifi sítě, bude zobrazeno následující upozornění. V takové případě zkontrolujte funkční síťové pokrytí, zda je mobilní číšník připojen ke správné Wifi síti nebo se přesuňte zpět do místa pokrytí bezdrátovým signálem. Jakmile bude komunikace s pokladnou opět navázána, mobilní číšník automaticky obnoví svoji činnost.
    Bezdrátové pokrytí je čistě v kompetenci zákazníka a Dotykačka za něho nenese žádnou odpovědnost. Technická podpora je poskytována jen na základní funkce vlastní aplikace a nezahrnuje problémy způsobené nedostatečnou kvalitou sítě.
    3 Zobrazí se aktuálně nastavené hodnoty, lze zde vyčíst HW adresu terminálu, rozhraní, přes které modul komunikuje, nastavený typ terminálu, kalibrační byte obvodu RTC a stav nouzové funkce. Pro změnu nastavení je nutné poklepat na tlačítko Změnit. Pro vstup do menu, ve kterém lze měnit nastavení, je třeba zadat heslo. Jeho výchozí hodnota je , tuto hodnotu je vhodné později změnit.


Modemy 56kbps pro běžné telefonní linky?

    5 V režimu PINová čtečka vyžaduje čtečka pro platnou identifikaci uživatele, aby zadal čtyřmístný PIN. Funkce kláves jsou zřejmé z jejich popisu. Do menu nastavení se lze dostat přes trojí poklepání asi dva centimetry od horního okraje terminálu. V režimu Důvodová čtečka jsou na terminálu rozmístěny ikony, po jejichž zadání a přiložení platné karty terminál odešle nastavený kód daného důvodového tlačítka. Obrazovkami s důvody lze listovat tlačítky doleva a doprava. Na jednu obrazovku se vejde 12 důvodových tlačítek. Nastavení terminálu v režimu Důvodová čtečka je popsáno níže. Softwarový reset terminálu V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Adresa terminálu a poklepe se na nápis. Objeví se nápis terminál bude restartován. Za několik vteřin dojde k softwarovému restartu terminálu. Nastavení přenosového rozhraní V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Přenosové rozhraní a poklepe se na nápis. Dalším poklepáním si lze vybrat mezi rozhraním RS 485 a ethernetem. Volba


NDEM 02 Síťový terminál pro docházkové aplikace

    4 Zde lze nastavit HW adresu terminálu ( ), nastavit typ terminálu (důvodová, PINová, nebo pouze čtečka), spustit softwarový reset terminálu, nastavit přenosové rozhraní (RS 232 nebo Ethernet), zobrazit MAC adresu při nastaveném přenosu po Ethernetu, nastavit čas (formát XX:YY) a datum (formát XX.YY.ZZ), nastavit kalibrační byte RTC (formát XX), změnit heslo (formát XXXXXXX), nastavit zobrazení ikon a povolit nebo zakázat nouzovou funkci. Nastavení HW adresy V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Adresa terminálu a poklepe se na nápis, poté se zadá adresa ve formátu XXX, adresu lze nastavit v rozsahu Volba se potvrzuje stiskem klávesy ENTER. Nastavení typu terminálu V menu nastavení terminálu se přelistuje na volbu Adresa terminálu a poklepe se na nápis. Poté se dalším poklepáním listuje v typech terminálu, které je možné nastavit. Volby jsou tři Pouze čtečka, PINová čtečka a Důvodová čtečka. Volbu potvrdíme stiskem Enteru. V režimu Pouze čtečka se terminál chová jako standa
    Pro bezproblémový provoz mobilního číšníka je nutné kvalitní pokrytí bezdrátovým signálem. Mobilní číšník komunikuje s pokladnou přes Wifi. Vaše Wifi síť by tak měla splňovat následující požadavky:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00