Jak na věc


síň bohuslava martinů

"Smuteční síň je rozhraní mezi životem a smrtí. Objekt je součástí plotové zdi, která je hranicí mezi veřejným a hřbitovním prostorem. Otvor ve zdi je pak vstupem do místa posledního rozloučení. Na straně veřejné je nádoba plná slz skrytá v symbolu plačící dívky. Místo nad katafalkem je otevřené k nebi, nadpozemskému prostoru."

    Winterthaler je také autorem původní nástropní fresky, na které jsou biblické výjevy ze života Josefa Egyptského. Současná výmalba ale není z jeho rukou. Za války totiž klášter obsadilo gestapo, které jej nechalo vyzdobit v souladu s tehdejší ideologií. Na stropě se tak místo náboženských motivů objevil například hákový kříž.
    Jako spousta klášterů v té době, také ten zábrdovický byl po třicetileté válce centrem kultury a vzdělání. Lidé v něm studovali filozofii a teologii a dařilo se také umění.
    Dodává, že také komunisté se na vzhledu místa výrazně podepsali. „Až do výšky dvou metrů síň vymalovali latexovými barvami. A ani přes veškerou snahu památkářů se je dosud nepovedlo úplně odstranit,“ upozorňuje na svérázný způsob výzdoby bývalý židenický starosta.


Smuteční síň - ze strany hřbitova

    Je novostavbou obdélníkoného půdorysu s převažující délkou o celkových rozměrech 39,0 x 12,5 m. Je navržena jako dvoupodlažní, o podlažích 1.NP a 1.PP. Hlavní vstup je ze severní strany. Samotný prostor síně je o velikosti cca 127,00m2, s kapacitou 30 - 60 míst k sezení, celkově pak s přibližně se 100 místy. Katafalk je umístěn v centrálním prostoru, se svislým zajížděním rakve do podzemí. Nad katafalkem je umístěn světlík symbolizující otevření k nadpozemským výšinám a zajišťující přisvětlení. Smuteční hosté přicházejí hlavním vstupem, možnost odcházení je směřována do prostoru hřbitova a navazuje dál na nově navrženou cestu směřující ke hlavnímu vstupu do hřbitova, kterým mohou hosté vyjít ven. V 1.NP jsou umístěny prostory pro veřejnost a technické zázemí hřbitova. V 1.PP jsou umístěny prostory pro péči o zesnulé, příprava, chladící a mrazící box, zdvihací vertikální zařízení a sklad věncí, rakví, nářadí a příslušenství. Užitná plocha: 1.NP 318m2 1.PP 178m2 celkem 496m2 Výtah navrže
    Podobizny, které Winterhalter vymaloval na stěny obřadní síně zábrdovického kláštera, zachycují významné osobnosti tehdejší doby i historie kláštera. Je na nich například jeho zakladatel Lev z Klobouk i jeho manželka, císařovna Marie Terezie nebo její syn a nástupce, císař Josef II.
    Slavnostního vysvěcení se stavba dočkala 15. května 1211. O tom, že to byla opravdu významná událost, svědčí i to, že se vysvěcení zúčastnil český král Přemysl Otakar I. Spolu s ním byla při vysvěcení také tři knížata z vládnoucího rodu Přemyslovců a řada dalších významných osobností té doby. Včetně zakladatele kláštera.
    Kapitulní síť je součástí kláštera, který založil už v roce 1209 moravský velmož Lev z Klobouk se svou manželkou. Brňané tak okolo něj chodí už přes osm set let. Za tu dobu prožil klášter klidné i bouřlivé časy. Mimo jiné jej vyplenili Tataři i husiti, při obléhání Brna jej poničili švédští vojáci a za druhé světové války si stavbu zabrali příslušníci gestapa.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Místo, kterým prošly slavné osobnosti včetně významných panovníků. Ale také budova, která byla několikrát vydrancovaná a skoro srovnaná se zemí. To všechno je původně premonstrátský klášter, ve kterém dnes najdete Vojenskou nemocnici Brno. A také kapitulní síň.
    Stávající hlavní vstup do areálu hřbitova je potvrzen, s tím, že před tímto vstupem je vytvořena nástupní plocha, definovaná šířkou dnešního vstupu. Nová plotová zeď na navazuje oboustranně na vstup a jasně definuje linii - hranici hřbitova. Nová smuteční síň je součástí této hranice, jedno průčelí stavby je součástí plotové zdi. Prostor před plotovou zdí je určen pro parkování, které je kolné ke zdi a navrženo podél. Vjezdy na parkovací plochy jsou navrženy dva. Z boční obslužné komunikace - ze západní strany a z hlavní komunikace vedle nástupního prostoru do hřbitova. Prodejna květin je uvažována jako novostavba v těsné návaznosti za hlavní vstup. Stávající smuteční síň je uvažována k demolici. Nový vjezd je navržen z boční obslužné komunikace směřován na zázení smuteční síně.
    Rozšíření kolumbárií je navrženo na plochu mezi nově vzniklou komunikaci vedoucí rovnoběžně se stávající. Plocha pro rozptyl či alternativní pohřbívání do plochy ke hřbitovní zdi.


projekty a realizace staveb, architektura, stavební služby

    Procházka víc než osmisetletou historií stavby začíná v roce 1209. Tehdy nechal klášter postavit moravský velmož Lev z Klobouk spolu se svou manželkou. Krátce poté získal klášter první obyvatele. Byli jimi premonstráti, kteří přišli ze Strahovského kláštera v Praze.
    Z dalších útoků se klášter vzpamatovával o dvě stě let později. První plenění přišlo v roce 1619 při protihabsburském povstání, kdy klášter také přišel o své statky. O pouhých šestadvacet let později se v něm při obléhání Brna usadili švédští vojáci. A stavbu skoro srovnali se zemí.
    Ještě předtím se ale z kláštera stala vojenská nemocnice. Rozhodnutím císaře Josefa II. se tam v roce 1784 přestěhovala od sv. Anny. Kapitulní síň od té doby získala spoustu různých využití. Od nemocniční kaple přes kinosál až po současnou obřadní síň.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00