Jak na věc


rybolov v norsku - aure

Pozor! Platí zákaz krmení, více v rybářském řádu.

    Rybolov v jiném čase, než je uveden níže je možno povolit jen ze souhlasem provozovatele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou s vědomím provozovatele.
    NOVINKOU je též rybolovná sádka na pstruhy,zřízená přímo na vodní ploše rybnika o velikosti cca 150 m2, sloužící pro ty pohodlnějsí, zejména pak pro nejmladší rybáře a děti (chycení snadného úlovku během krátké doby). Zde si můžete zachytat pstruhy a siveny v jakémkoliv množstvi (poplatek 50,-Kč. za kus).
    Pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen provozovatel. S případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí návštěvník na pověřenou osobu. Změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen provozovatel.


Rybářské náčiní, způsoby lovu, nástrahy

    Je stanoven druhem povolenky a je vždy vyznačen na povolence samotné. Do počtu ulovených ryb se započítávají jen ryby ušlechtilé (kapr, štika, candát, sumec, amur, tolstolobik, úhoř říční, pstruh duhový a obecný). Všechny uechny ušlechtilé ryby jdou dokoupit na hrázi rybníka, tuto skutečnost nahlaste neprodleně správci nebo rybářské stráži ať dojde k vyznačení do povolenky. V opačném případě riskujete nařčení z pytláctví se všemi důsledky a následky s tohoto vyplývajících. Dále je možno si ponechat namísto jednoho kapra 3 pstruhy. Aktuální ceny naleznete v povolence nebo na informačních tabulích.
    4. Povoleny jsou nástrahy i návnady rostlinného původu, dále pelety, boilies a krmítkové směsi. Lov na nástrahy živočišného původu (žížaly, červi, nástražní rybky nebo jejich části), zakrmovat hrachem, nevařenou kukuřicí, vnadící krví a lov do čeřínku je přísně zakázán!!!
    Rybář bere na vědomí, že pokud svou neopatrností a manipulací poškodí rybu bude mu dána k úhradě!!! Vstup do areálu rybníka na vlastní nebezpečí!!!
    Návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního rybníka ve Vlkoši U Přerova. Případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, provozovatele ani majitele rybníka!!!!
    Součástí jsou též přimontované konstrukce k uchycení opěrek (vidliček) pod pruty, které však vůbec nepřekážejí při použití vlastních statických stojanů.


Pravidla a podmínky lovu

    13. Zájemci mají možnost zapůjčení prutu, podběráku, podložky a peánu za poplatek, v prodeji jsou běžné nástrahy. V případě ztráty nebo odcizení zapůjčené výbavy, je povinen ji uhradit v plné výši!!!
    14. Lov ryb je povolen na dva pruty s průběžnou montáží s jedním návazcem. Povolenka je nepřenosná; oprávněný k lovu nesmí půjčovat prut druhé osobě. Povoleny jsou háčky bez protihrotu, nebo se zamáčknutým protihrotem. Vzhledem k velikosti ryb je při lovu (kromě metody Feeder), povinná síla vlasce minimálně 0,25mm.
    Ke každému molu je upravena přístupová cesta a stromy, které případně zasahují nad mola jsou pravidelně prořezávány, aby nedocházelo k problémům při nahazování. Zároveň jsou mola dostatečně od sebe vzdálena, takže i začátečník nemá problémy i při třech (čtyřech) povolených prutech s nahazováním.
    10. Povolenku musí lovící po skončení lovu ihned vrátit na určené místo, a to i v případě, že si neponechal žádný úlovek.
    Ostatní druhy ryb včetně kaprů jiných než výše uvedených velikostí musí být šetrně puštěny zpět do vody. Pokud rybář rybu nechytne, nemůže se domáhat vrácení poplatku za povolenku!!!


Slevy se odvíjejí od počtu návštěv:

    Na rybníku Svěcený bylo zbudováno 17 mol s rybářskými sruby,kde našim návštěvníkům nabízíme možnost intenzivního rybolovu, kdy nejsou výjimkou úlovky desítek kusů ušlechtilých ryb, tyto atraktivní stanovišťě, která jsou řešena jako pevná mola o rozměrech 3 x 7 metrů se sruby , které skýtají ochranu před přírodními živly a pohodlnou možnost přespání na vestavěných lůžkách. Molo je dokonale přizpůsobeno pro komfortní rybolov dvou rybářů. Doporučujeme se vybavit spacím pytlem případně přikrývkou..
    Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Je také povinen chovat se tak, aby svým chováním neobtěžoval nebo neznepříjemňoval rybolov okolních rybářů. Po ukončení rybolovu je lovící povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny v koších k tomu určených. S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména nepoškozovat ryby vláčením po mole, násilným vyprošťováním háčků apod. Je zakázáno trýznění ryb ponecháním na suchu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00