Jak na věc


ruska beranice

Podtyp „dělovaja“ (obchodní) –Cizinci, kteří přijíždí do státních a komerčních struktur za účelem účasti v jednáních  zásadního charakteru (schůzích, konzultacích, konferencích, sympóziích, kongresech) v ekonomicko-obchodních otázkách a také ke zvýšení kvalifikace nebo k rekvalifikaci ve vědeckých zařízeních, v ruských organizacích, zahraničních zastoupeních komerčních, finančních, bankovních a jiných struktur akreditovaných u příslušných ruských ministerstev a úřadů.Podtyp „kommerčeskaja“ (komerční) – Cizinci, kteří přijíždí do komerčních struktur za účelem řešení konkrétních komerčních otázek (komerční jednání, uzavírání smluv nebo jejich prodloužení, poskytnutí komerčních služeb) a také k účasti v aukcích, veletrzích a jiných akcích komerčního charakteru.Podtyp „voditel“ (řidič) Cizinci, kteří přijíždí jako profesionální řidiči dopravních prostředků, uskutečňující pravidelnou osobní a nákladní přepravu.Podtyp „těchobsluživanie“ (technická obsluha) Cizinci, kteří přijíždí za účelem d

    K registraci budete potřebovat: kopii pasu (dvoustránka s fotkou a osobními údaji), kopii víza a migrační kartu (tu budete vyplňovat cestou do Ruska v letadle, případně na hraničním přechodu před pasovou kontrolou).
    Mnoho vstupů, 1 rok (podtypy: dělovaja, kommerčeskaja, techobsluživanie)!!! Lze vyřídit POUZE v případě, že cestující v průběhu roku zpětně do Ruska alespoň 1 x vycestoval a doloží to kopií využítého víza včetně vstupních razítek
    !!! Lze vyřídit POUZE v případě, že cestující v průběhu roku zpětně do Ruska alespoň 1 x vycestoval a doloží to kopií využitého víza včetně vstupních razítek
    Registrace spočívá v doručení vyplněného formuláře «Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» (Oznámení o příjezdu cizince na místo pobytu) na oddělení Federální Migrační Služby a získání potvrzené spodní části tohoto formuláře. To lze provést osobně na místním oddělení FMS nebo odeslat poštou (poplatek 220 RUR).
    obchodní vízum na 1 rok (pokud máte vlastní originál dopisu od zvoucí organizace)!!! Lze vyřídit POUZE v případě, že cestující v průběhu roku zpětně do Ruska alespoň 1 x vycestoval a doloží to kopií využitého víza včetně vstupních razítek


Pozor! Všechny typy víz s výjimkou pracovních a studijních, opravňují cizince k pobytu na území RF v rámci platnosti víza maximálně 90 dnů z každých 180.

    CK Maximatour pro Vás zajišťuje služební i turistická víza do Ruska, rezervace hotelů, letenek, transfery, jízdenky a další služby pro Váš pobyt v Rusku.
    Pokud budete ubytovaní jinde než v hotelu, zaregistrovat Vás může buď majitel nebo oprávněný nájemce nemovitosti, kde budete bydlet, případně zvoucí osoba nebo organizace - tedy osoba nebo firma, která byla uvedena na pozvání, na základě kterého jste obdrželi vízum.
    Regsitrace v Rusku:Podle zákona "O registraci cizích státní příslušníků a osob bez státní příslušnosti na území Ruské Federace" (novela 25.03.2011) má každý cizinec, který vstoupí na ruské území povinnost se během 7 pracovních dnů (před novelou 3 pracovní dny) po příjezdu do Ruska zaregistrovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00