Jak na věc


ruská mluvnice psaní datumu v ruštině

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE

     Bajkal je svým objemem největší jezero světa, také se jedná o nejhlubší jezero na světě (1 642 m). Bývá také považováno za jedno z nejstarších jezer na světě. Bajkalské jezero má délku 636 km, maximální šířka je 79 km a rozkládá se na ploše 31 500 km2. Leží v jihovýchodní části Ruska, přibližně 120 km severovýchodně od hranice s Mongolskem. Téměř podél celého západního pobřeží se rozkládá Bajkalské pohoří, nejvyšší bod 2 572 m. Celkem má Bajkal 336 přítoků, odtéká pouze řeka Angara. V Bajkalském jezeře se nachází 27 ostrovů, největší Olhon má 730 km2.
     Rusko má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 29 kulturních a přírodních památek. V počtu památek světového dědictví je na devátém místě na světě.
     Vstup. O ruské vízum mohou občané ČR požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím některých cestovních kanceláří v ČR, pokud však cestující není členem zájezdu pořádaného takovou cestovní kanceláří, obstarat si takto vízum se nedoporučuje.
     Jekatěrinburg je čtvrté největší město Ruska. Nachází se na východním úpatí Pohoří Ural a leží na hranici mezi Evropou a Asií. Má rozlohu 495 km2 a žije zde 1 350 000 obyvatel. Město je důležitým průmyslovým a kulturním centrem Uralské oblasti (tzv. federální okruh o rozloze 1 800 000 km2). Jekatěrinburg byl založený v roce 1723, dnes se zde nachází 16 státních univerzit, řada divadel a více jak 30 muzeí.


Jižní Asie (Indie a okolní státy)

     Novgorod je jedno z nejstarších měst na ruském území. Je známé od roku 859. Ve 14. st. náleželo mezi největší evropská města. Město leží na severozápadě Ruska, 170 km jihovýchodně od Petrohradu, na řece Volchov. V současné době má rozlohu 90 km2 a žije zde okolo 220 000 obyvatel. Ve městě se nachází řada historických památek z 11. až 19. st. K hlavním náleží katedrála sv. Sofie z 11. st., Novgorodský hrad s nejstarším palácem a zvonicí v Rusku (z pol. 15. st.), katedrála sv. Mikuláše z 12. st. a nejstarší klášter v Rusku - sv. Jiří založený roku 1030.
     Jugyd va je s rozlohou 18 917 km2 druhým největším ruským národním parkem. Byl založený v roce 1994. Národní park se nachází v severní části pohoří Ural. V parku se nachází jedny z nejrozlehlejších boreálních lesů v Evropě. Ve vyšších polohách a v severní části je tundra. Rostou zde především jehličnany, z listnatých stromů zde převažují osiky a bříza. Park dále tvoří údolí s řekami, rašeliniště a jezera. Vyskytuje se zde okolo 180 druhů rostlin. Z fauny zde žijí vlci, medvědi, polární lišky, sobi arktičtí, rosomáci sibiřští nebo vydry. Na severovýchodní hranici parku pak leží nejvyšší hora pohoří Ural a nejvyšší hora evropské části Ruska Narodnaja (1 895 m).


Rusko / Rossija / Rossijskaja federacija

     Petrohrad je druhé největší město v Rusku. Leží na západě Ruska, ve Finském zálivu, na východním pobřeží Baltského moře. Město leží na řece Něvě, necelých 30 kilometrů západně od Ladožského jezera. Petrohrad je s řadou významných památek a muzeí považován za kulturní centrum Ruska. Žije zde okolo 5 miliónů obyvatel. Město bylo založeno v roce1703 Petrem I. Velikým a v průběhu 18. a 19. století, až do roku 1917, bylo hlavním městem Ruska. K hlavním památkám náleží barokní Zimní palác od italského architekta B. F. Rastrelliho postavený v letech 1754 až 1762, jedno z největších muzeí na světě Ermitáž, Petropavlovská pevnost založená v roce1703 s chrámem sv. Petra a Pavla, budova Admirality, Kunstkamera - první muzeum v Rusku dokončené v roce 1727, katedrála sv. Izáka z první poloviny 18. století, klasicistní Kazaňská katedrála z počátku 19. století, katedrála Vzkříšení Ježíše Krista, katedrála sv. Mikuláše založené v polovině 18. století nebo klášter Alexandra Něvského z počátku 18. stol
     Doklady. Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe: cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem, cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v Rusku; prostředky na celou dobu pobytu nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v Rusku; doklad o zdravotním pojištění na území Ruska.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00