Jak na věc


rozhodnutí ústavního soudu o rušení nočního klidu

Naganský expres přistál v Kunovicích, jeho demontáž trvala 3 835 hodin

    Věc se znovu dostala do sněmovny letos v dubnu, v rámci projednávání novely přestupkového zákona (vyšla jako 250/2016 Sb.) a projednávání nového zákona (251/2016 Sb.) Tuším, že kvůli harmonizaci s právem EU (snad to píšu přesně, ale na tom tak nesejde...), došlo k rozdělení přestupkového zákona a celý § 47 se přesunul právě do nového zákona 251/2016 Sb., kde je nyní jako § 5 odst. 6.
    A ministr František Chovanec dodává, že resort už ten návrh od svazu dostal a že ho po úpravách a dalších konzultacích vydá, "takže obce budou mít čas, aby ji integrovaly".
    A co když se organizátor rozhodne uspořádat nějakou akci nahodile, třeba v případě velkého sportovního úspěchu místního fotbalového klubu? „Pořadatel ji musí s předstihem nahlásit obci a zastupitelstvo na nejbližším zasedání seznam akcí v obecně závazné vyhlášce rozšíří,“ zní recept Lucie Novákové, mluvčí ministerstva vnitra. „Třebaže jsme malou obcí, něco takového si nedokážu vůbec představit. Svolávání zastupitelstva se řídí přísnými pravidly, vše má jasné postupy a termíny. Změna vyhlášky se prostě nedá udělat ze dne na den. Opět to jen povede k tomu, že akce proběhnou s tichým souhlasem. Zákon zkrátka fungovat nebude a jen přinese komplikace spolkům i obcím,“ zlobí se Jana Křížková, starostka Komně.


Shrnutí Svazu měst a obcí a ministerstva

    Já chci s dovolením ještě upozornit na "poznámku pro obec", která je na konci vzorové vyhlášky. Ta mj. doporučuje ohlašovací povinnost u některých obecnějších akcí:
    Ale stalo se a někteří pořadatelé akcí si musejí rozmyslet, jak správně postupovat - kdy akci s předstihem nahlásit pro zpracování vyhlášky, kdy ji pořádat mimo noční hodiny, kdy nějakými prostředky zaručit, že nebudou rušit noční klid - a kdy vytušit, že jejím pořádáním se vystavují riziku spáchání přestupku, nebo že jejím pořádáním naplňují svůj jiný zájem, který je nad tuto ochranu povýšen.
    I když se zdá, že Ústavní soud tím měl na mysli spíš takové události, které se konají v místě obce či v okolí, věřím, že to lze nepochybně převést i na "nadmístní akce" (viz níže), o kterých se často mluvilo - třeba na mistrovství světa a oslavy tamního úspěchu. Formulování takového vymezení může být složitější, ale nemělo by být nemožné.


Češi a Slováci podepsali memorandum

    Též se uvádí, že podle ministerstva vnitra celé povolování výjimek nebude omezovat soukromé oslavy. Vychází to z tiskové zprávy ministerstva, která cituje náměstkyni Vildumetzovou: "Obyvatelé se nemusí bát o své soukromé oslavy a jiné soukromé události. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se tedy konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid."
    I když zákon vstoupí v účinnost až 1. října 2016, projednán byl už v červnu 2015, v senátu v červenci a ve Sbírce zákonů vyšel v srpnu 2015. Už od té doby tedy toto ustanovení platí a obce se na něj mohly připravovat.
    Tentokrát ale pozornost upoutalo jedině ustanovení o urážce úřední osoby. Pokud jde o noční klid, nikdo pozměňovací návrh nepodal. Od zveřejnění ve Sbírce přitom uplynulo zhruba osm měsíců.
    Zdůvodnění nacházíme v otázkách a odpovědích k tématu, vydaných ministerstvem vnitra až v září 2016 (ale nejspíš se dá najít i někde dřív, dost možná někde v materiálech legislativní rady vlády apod.). Vysvětlení je založené na tom, že obce příliš často nepostupovaly v souladu s novelou 494/2012 Sb.
    Tuto část výslovně uvádím zejména proto, že se podle mne celkem jasně neshoduje s roční lhůtou, kterou uvádí novější článek iDNES. Ta nejspíš vychází z rozhodnutí Ústavního soudu o předvídatelnosti dnů, kdy je noční klid rušený.


Střechou už do tříd nezatéká, školku ještě zateplí

    Ne, je třeba zveřejňovat jen ty společenské akce, které se mohou protáhnout déle než do 22 hodin a přitom hrozit rušením nočního klidu. Přesnost definice těchto zveřejněných akcí je přitom ne zcela jasná a podle všeho můžou obce využít určitou míru tvořivosti. Připomínám, že spornou vyhlášku potom může ministerstvo vnitra pozastavit a Ústavní soud zrušit.
    Dovedu si tedy dobře představit - nejspíš podobně jako Svaz měst a obcí - že současná úprava sice není jednoduchá, ale když si s tím někdo dá práci, dovede vyvážit právo na noční klid a na společné hlučné oslavy. A myslím si, že noční klid je věc, se kterou stojí za to dát si práci...
    Senátor Valenta přitom upozorňuje, že ve skutečnosti se vlastně vůbec nic nezmění. „Obcím jen přibydou další starosti a pořadatele jako myslivce, sportovce nebo folkloristy čeká důkladné plánování, aby každou noční akci včas zlegalizovali. Obce by si možná do vyhlášek mohly zanést, že zkrácení nočního klidu potrvá preventivně celé léto a každý páteční i sobotní večer. Myslím, že by to byla správná odpověď na nesmyslnou pražskou regulaci,“ uvedl Ivo Valenta.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.


Zásada pro chování wikisprávců: Komunikovat a být otevřený

    Mimochodem, tato změna je z pera poslanců za ODS. Celá novela (garantovaná za předkladatele Ivanou Řápkovou z ODS) se týkala zákazu pobytu jako možné sankce za přestupek. Konkrétně ustanovení o nočním klidu ale doplnil jiný tehdejší poslanec za ODS a bývalý ústecký hejtman Jiří Šulc, pro hlasovali všichni poslanci ODS (a také ostatních stran s výjimkou KSČM).
    V červnu 2016 vydal Ústavní soud rozhodnutí ve věci vyhlášky o nočním klidu obce Chrastava. Byla to věc starší, samotná vyhláška vznikla již v roce 2014. Nicméně je to judikát, který samozřejmě do budoucna musí být respektován.
    Přitom platí, že pokud někdo naruší noční klid a někdo kvůli tomu pošle návrh na projednání přestupku, neznamená to, že obec má povinnost to automaticky za přestupek označit, nebo je jako přestupky sankcionovat (nejlehčí sankcí je přitom pouze napomenutí).
    Tomu by naznačovalo to, že její text je - mýma očima - k tématu docela nedostačující, jelikož nepostihuje právě to, co chtěl Lukl (akce "nadmístního charakteru", typicky nějaké ty oslavy titulu mistra světa v hokeji...). Ale co, je to jen vzor, že...?


Síň slávy: Zeman, Verner, Neumann, Večeřa...

    "Z ustanovení věty druhé § 47 odst. 3 zákona o přestupcích vyplývá, že veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné."
    Noční klid byl v zákoně o přestupcích definován poprvé až s účinností od 15. ledna 2013 (novela 494/2012 Sb.). Tehdy bylo § 47, odst. 3 zákona dáno, že noční klid je od 22:00 do 6:00 hodin a že zúžení této lhůty je možné obecně závaznou vyhláškou obce nebo rozhodnutím na základě této vyhlášky.
    Základem této novely byl vznik registru přestupků a k němu se vedla hlavní diskuse. Je tedy možné, že si nikdo z poslanců či senátorů opravdu nevšiml této změny, aspoň jsem nikde v debatách o tomto zákonu nenašel, že by na to někdo upozorňoval.
    "Obec si může v rámci obecně závazné vyhlášky dle ustanovení § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovit ohlašovací povinnost, a to například následovně: Svatby ohlášené obecnímu úřadu minimálně 15 dní před konáním."


Sportovci roku: Citová, Kellnerová, Odstrčil s Bohak...

    Samozřejmě, právě v poslední větě je jádro pudla: Nová kauza totiž tvrdí, že pořádná spontánní oslava se jaksi bez rušení nočního klidu neobejde. Možná na to budete mít jiný názor, ale já se domnívám, že to není správná představa. Navíc, na základě poznámky ve vzorové vyhlášce, obce mohou podle všeho usoudit, že pro některé (ohlášené) rodinné a soukromé akce (typu svateb) apriorně noční klid omezí.
    Předseda Svazu měst a obcí František Lukl výslovně říká: "Naformulujeme takové ustanovení do obecně závazných vyhlášek, aby se nemusela scházet zastupitelstva ke každé jednotlivé akci nadmístního charakteru."


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00