Jak na věc


rotace míčku

Existuje nějaký způsob, jak provést v tréninku izolovanou (pevná pánev či trup) rotaci bezpečně?

    "Tým, který se chce prosadit kombinační krou, se musí nejdříve naučit kombinovat v situacích, kdy v herní situaci má početní převahu," říká autor dnešního příspěvku na stránkách www.trenink.com.
    Kombinaci ve středu pole, která předchází zakončení útočné akce jsme se věnovali v cvičeních Proudová střelba v trojúhelnících nebo Prokombinuj se k zakončení, které nabízí trenérům možnost pracovat v tréninku na tréninku finální přihrávky, přijmutí míče a individuální střelby.
     Rotací hráčů, se zaměřením na výměnu místa u záložníků, jsme se zabývali v cvičení Rotace s průnikovou přihrávkou, kde hlavním cílem bylo zahrání průnikové přihrávky na nabíhající hráče. Pro mladší věkové kategorie je určeno cvičení Přihrávky a rotace v trojúhelnících, kde nám šlo o rotaci hráčů v trojúhelnících.
     Cvičením speciálně určeným útočníkům, kdy jsou v pozici zády k brance soupeře, jsme se věnovali v cvičeních Zakončení akce po přijmutí a vedení míče nebo Dlouhá přihrávka na útočníka a zakončení, kde se útočník musel rozhodnout, zda cvičení zakončit individuálně nebo přihrávkou na nabíhajícího podhrotového hráče.


ROTACE V TRÉNINKU? KTERÁ JE ČI NENÍ BEZPEČNÁ PRO NAŠE ZÁDA

    Cvičení s názvem Přihrávky do pohybu v trojúhelníku, které je určeno pro skupinový trénink 5 hráčů, se zaměřuje na nácvik kombinace probíhající na jeden dotek, s uvolněním hráčů do volných prostorů, náběhu pro míč, jeho přijmutí a zapojení dalšího hráče do kombinace.
    Cvičení pojmenované Dva na jednoho od poloviny hřiště je určeno pro skupinový trénink obránců a útočníků, cvičení zvládnou hráči starších žáků, ale primárně je určeno pro dorostence a dospělé. Po hráčích požadujeme, přes vysokou intenzitu zatížení, koncentraci v každém okamžiku akce.
    Izolované rotace s flexí může způsobit mechanismus pro zranění páteře typu výhřezu ploténky. Ztráta neutrální polohy ve flexi snižuje schopnost omezit tlak a tato rotace klade větší nároky na obratle. Je to pro páteř druh pohybu jako když ždímáte ručník.
     Cvičením zaměřeným na kombinační spolupráci, rotaci hráčů a jejich výměnu místa jsme se zabývali v článcích Přihrávky do pohybu v trojúhelníku nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, ve kterém nám šlo o nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů v trojúhelnících.


Co nám ještě může pomoci v bezpečnosti při rotaci?

    1)Cviky s rotací v bederní páteři s pevnou pánví = pohyby odporují biomechanice páteře (pevná pánev) = časem dochází delaminaci / herniaci ploténky (vytáčení v sedě na stroji, sekání dřeva v sedě, vytáčení s tyčí…)
    Kombinaci a rotaci hráčů jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali například v cvičeních Rotace v šesti hráčích nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, ve kterém nám šlo o nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů za míčem.
    Cvičení s názvem Zakončení hrotového útočníka po přijmutí míče je určeno pro útočníky a ofenzivní hráče, cílem cvičení je nácvik přihrávky po zemi nebo vzduchem na hrotového útočníka, který musí míč přijmout a individuálním navedením do střelecké pozice si připravit prostor pro zakončení.
    Cvičení určeným pro věkové kategorie přípravek (U6-U9), se zaměřením na kombinaci a vedení míče jsme se věnovali v cvičeních Vedení míče v kosočtverci pro přípravky nebo Narážečka a ovládání míče pro přípravky, ve které jsou všichni hráči v permanentním vytížení během celého cvičení.


Které cvičení izolované (pevná pánev či trup) rotace je rizikové?

    Kombinační hra má název Hra 4:4 na 4 branky s nahrávači na obvodu, zaměřena je na nácvik vytvoření prostoru pro kombinaci s větším početem přihrávek, tak jako ve hře 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači.
    Ve vybraných cvičeních jsme se zaměřovali především pohyb hráčů bez míče, výběr místa, hru na jeden dotek a pohyb hráčů po odehrání míče. Některá cvičení jsou zaměřena na kombinaci s výměnou místa, respektive rotaci hráčů během držení míče útočícím týmem.
    1. Rizikům lze předejít, pokud je dynamická rotace nahrazena anti-rotací, tedy cvičením zabraňujícím pohybu a ztráty stability v bederní páteři proti odporu. Tyto pohyby více respektují biomechaniku páteře. Zajímavé je, že anti-rotační cviky více aktivují svaly jádra, což naznačuje, že schopnost zabránit rotaci je mnohem důležitější, než schopnost ji provádět.
    Kombinacím, které jsou založené na proudovém principu, kdy hráči mění své pozice a postupně po nich rotují jsme se věnovali v cvičeních Kombinace a přihrávky ve skupině nebo Mini kombinace pro dva a tři hráče, ve kterém bylo cílem naučit hráče měnit rytmus hry při přízemní, často jednodotekové kombinaci.


Jak může dynamická rotace poranit bederní páteř?

    4. Logicky když chceme zajistit bezpečnost při rotaci, je nutné klienta/sportovce komplexně otestovat a následně aplikovat nápravnou strategii v problémech mobility či stability.
    Cvičením zaměřeným na techniku, práci s míčem, jeho ovládání a vedení pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků jsme se věnovali v cvičeních Živý slalom pro přípravky nebo Narážečka a ovládání míče pro přípravky, které u hráčů rozvíjí schopnost provést sled herních činností, kdy se v různých obměnách hráči dostanou k vedení míče a práci s míčem na malém prostoru.
    Posledním cvičením, které bylo zaměřeno na rozvoj rychlosti a obratnosti jsme se věnovali v cvičení Sprintuj a přemýšlej u toho!, které vedle kondiční složku kladlo velký důraz i na mentální stránku výkonu, koncentraci a pozornost.
    Cvičení pojmenované Spolupráce při přebíhání ve čtverci je určeno pro skupinový trénink, pokud je tým rozdělen na skupiny po 4 hráčích. Podle věkové kategorie je cvičení určeno pro rozcvičení nebo hlavní část. Cílem je nácvik kombinace a pohybu hráčů, kdy hráči pracují v různých intenzitách a zatížení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00