Jak na věc


rotace míčku

Co nám ještě může pomoci v bezpečnosti při rotaci?

    Kombinaci a rotaci hráčů jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali například v cvičeních Rotace v šesti hráčích nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, ve kterém nám šlo o nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů za míčem.
    Cvičení pojmenované Dva na jednoho od poloviny hřiště je určeno pro skupinový trénink obránců a útočníků, cvičení zvládnou hráči starších žáků, ale primárně je určeno pro dorostence a dospělé. Po hráčích požadujeme, přes vysokou intenzitu zatížení, koncentraci v každém okamžiku akce.
    I když studie ukazují, že izolované rotace bederní páteře nemusí přímo znamenat zranění výhřezu ploténky – velmi časté a zvýšené rozsahy opakování v průběhu času může mít za následek oslabení a následné delaminace obratlové integrity.
    Cvičení pojmenované Spolupráce při přebíhání ve čtverci je určeno pro skupinový trénink, pokud je tým rozdělen na skupiny po 4 hráčích. Podle věkové kategorie je cvičení určeno pro rozcvičení nebo hlavní část. Cílem je nácvik kombinace a pohybu hráčů, kdy hráči pracují v různých intenzitách a zatížení.


Jak může dynamická rotace poranit bederní páteř?

     Cvičením speciálně určeným útočníkům, kdy jsou v pozici zády k brance soupeře, jsme se věnovali v cvičeních Zakončení akce po přijmutí a vedení míče nebo Dlouhá přihrávka na útočníka a zakončení, kde se útočník musel rozhodnout, zda cvičení zakončit individuálně nebo přihrávkou na nabíhajícího podhrotového hráče.
    2)Rotace bederní páteře s pevnou hrudní páteří = pohyb odporující biomechanice páteře = časem může dojít k delaminaci a herniaci ploténky. Zde je třeba ale zdůraznit, že také rozhoduje, jak se určité cvičení provádí. ( škorpion, iron cross, obrácené vytáčení na stroji…)
    Ve vybraných cvičeních jsme se zaměřovali především pohyb hráčů bez míče, výběr místa, hru na jeden dotek a pohyb hráčů po odehrání míče. Některá cvičení jsou zaměřena na kombinaci s výměnou místa, respektive rotaci hráčů během držení míče útočícím týmem.
    Kombinační hra má název Hra 4:4 na 4 branky s nahrávači na obvodu, zaměřena je na nácvik vytvoření prostoru pro kombinaci s větším početem přihrávek, tak jako ve hře 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači.


Existuje nějaký způsob, jak provést v tréninku izolovanou (pevná pánev či trup) rotaci bezpečně?

    Kombinacím, které jsou založené na proudovém principu, kdy hráči mění své pozice a postupně po nich rotují jsme se věnovali v cvičeních Kombinace a přihrávky ve skupině nebo Mini kombinace pro dva a tři hráče, ve kterém bylo cílem naučit hráče měnit rytmus hry při přízemní, často jednodotekové kombinaci.
    Kombinacím na malém prostoru, probíhajícím pomocí několika krátkých přihrávek, které jsou určeny pro šest hráčů, jsme se věnovali v cvičeních Přenesení hry mezi trojúhelníky nebo Dvě narážečky po příčné přihrávce.
    "Tým, který se chce prosadit kombinační krou, se musí nejdříve naučit kombinovat v situacích, kdy v herní situaci má početní převahu," říká autor dnešního příspěvku na stránkách www.trenink.com.
    Cvičení s názvem Rotace a výměna pozic středních záložníků je určeno jak pro trojici středových záložníků, tak pro hráče zahajují kombinaci, stejně jako pro hráče, kteří jsou na konci postupně vedené přízemní kombinace.
    Rotaci hráčů jsme se věnovali v průpravných cvičeních Rotace v šesti hráčích nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, které je určeno pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků.


ROTACE V TRÉNINKU? KTERÁ JE ČI NENÍ BEZPEČNÁ PRO NAŠE ZÁDA

    Izolované rotace s flexí může způsobit mechanismus pro zranění páteře typu výhřezu ploténky. Ztráta neutrální polohy ve flexi snižuje schopnost omezit tlak a tato rotace klade větší nároky na obratle. Je to pro páteř druh pohybu jako když ždímáte ručník.
    Posledním cvičením, které bylo zaměřeno na rozvoj rychlosti a obratnosti jsme se věnovali v cvičení Sprintuj a přemýšlej u toho!, které vedle kondiční složku kladlo velký důraz i na mentální stránku výkonu, koncentraci a pozornost.
    Kombinaci ve středu pole, která předchází zakončení útočné akce jsme se věnovali v cvičeních Proudová střelba v trojúhelnících nebo Prokombinuj se k zakončení, které nabízí trenérům možnost pracovat v tréninku na tréninku finální přihrávky, přijmutí míče a individuální střelby.
    Cvičení určeným pro věkové kategorie přípravek (U6-U9), se zaměřením na kombinaci a vedení míče jsme se věnovali v cvičeních Vedení míče v kosočtverci pro přípravky nebo Narážečka a ovládání míče pro přípravky, ve které jsou všichni hráči v permanentním vytížení během celého cvičení.


Které cvičení izolované (pevná pánev či trup) rotace je rizikové?

    Cvičení s názvem Přihrávky do pohybu v trojúhelníku, které je určeno pro skupinový trénink 5 hráčů, se zaměřuje na nácvik kombinace probíhající na jeden dotek, s uvolněním hráčů do volných prostorů, náběhu pro míč, jeho přijmutí a zapojení dalšího hráče do kombinace.
    1)Cviky s rotací v bederní páteři s pevnou pánví = pohyby odporují biomechanice páteře (pevná pánev) = časem dochází delaminaci / herniaci ploténky (vytáčení v sedě na stroji, sekání dřeva v sedě, vytáčení s tyčí…)
    Soubojovým situacím na útočné polovině nebo v prostoru pokutového území a zakončení těchto akcí jsme se věnovali v cvičeních Finální přihrávka v pokutovém území nebo Kondiční souboj 2:1 v pokutovém území, které herní formou rozvíjí kondici, navíc je zaměřeno také na nácvik zakončení této početně výhodné situace.
     Cvičením zaměřeným na kombinační spolupráci, rotaci hráčů a jejich výměnu místa jsme se zabývali v článcích Přihrávky do pohybu v trojúhelníku nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, ve kterém nám šlo o nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů v trojúhelnících.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00