Jak na věc


rocherovy testy

Český pohled na dějiny lingvistiky

    [7] Vzhledem k naději na brzké nové vydání uveďme aspoň to, co se týká jmen nebo termínů; tak na s. 59 je nadbytečné druhé y v názvu Pániniho díla, na s. 190 je zkomoleno jméno I. I. Meščaninova, na s. 232 není přesná formulace o relační gramatice (spoluautorem knihy Arc pair grammar byl David E. Johnson, ne Jerold(!) Katz), na s. 233 má být Jindřich Toman, na s. 419 Ch. S. Peirce, na s. 381 a 486 B. Groszová. A. Marty je na s. 106 a 160 charakterizován jen jako („málo známý“) švýcarský jazykovědec, až na s. 446 se mluví o jeho působení v Praze. Mylně se uvádí (s. 282 a 451), že Tractatus je jediným dílem L. Wittgensteina.
    Ačkoli autor Dějin, jak jsme už poznamenali, upozorňuje na zhoubnou jednostrannou ideologizaci lingvistiky v uplynulém období, na některých místech přežívají i v jeho textu jak zbytky frazeologie z dob tlaku marxismu, tak povrchní soudy o některých filozofických otázkách. Sem patří i zjednodušující výroky o nominalismu a dialektice na s. 75, proti „idealismu“ na s. 140, 407; nebylo by jistě správné chtít dnes vynechávat zmínky o těch bodech, kde i pod hlavičkou tzv. marxistické lingvistiky byly dosaženy určité konkrétní výsledky, ale např. zmínky o úloze K. Marxe, V. I. Lenina a J. V. Stalina právem dnešnímu čtenáři připadají nepatřičně kladné. Něco jiného je autorův vlastní vztah k Hegelově dialektice.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00