Jak na věc


rizika těhotenství po čtyřicítce

Najít a odstranit rizika, to je bezpečnost práce

    Plnění úkolů v prevenci rizik po Vás požaduje zákoník práce, bude se po něm ptát inspekce práce při případné kontrole a jsou-li plněny správně, může zachránit Vaši firmu v případě pracovního úrazu zaměstnance. Správně provedené vyhodnocení rizik a zejména jejich odstranění je alfa a omega bezpečnosti práce.
    Nová rizika úrazu vznikají při práci neustále. Někde větší, jinde menší. Je třeba je najít, odstranit nebo přijmout opatření a dále mít oči otevřené při průběžném vyhledávání dalších. Dokument Identifikace rizik je jedním ze základních dokumentů v BOZP a při kontrole jej bude chtít inspektor vidět vždy. Související Identifikace rizik pro přidělení OOPP bude zpracována tam, kde je pro eliminaci rizika potřebné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků.
    Tento dokument obsahuje všechna rizika, která hrozí při vykonávaných činnostech a opatření, která jsou přijata k eliminaci nebo minimalizaci těchto rizik. Musí být uvedena do praxe.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00