Jak na věc


restaurace za obecním úřadem hněvotín

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín konaného dne 13. května 2008

    9 -9- - paní Jurtíková položila dotaz proč se vyhláška 1/2007 rušila, když, jak říkal někdy starosta,byla správná a udělaná právníkem.obec platí právníka, její manžel-bývalý starosta, právníka nepotřeboval. Starosta máte právo na svůj názor,byli jsme přesvědčeni, že je vyhláška správná.dokonce i Ing Stojanová/kraj/. Váš manžel sice pracoval bez právníka, ale jako každý člověk i on dělal chyby. Právně je prověříme, nebudeme nyní řešit, dáme vám vědět. - p.kaláb - kontejnery v ulici Pod skalou-přidat, vyřešit spomalení dopravy ulice Lutínská. Starosta řešíme neustále, je ustudie na opravu silnice a výstavbu okolí,projekt řeší i bezpečnost. - p.skácel - pozemky Za hřištěm prodej za Kč/m2, kolik je výkup? Starosta nebylo ještě dohodnuto a smluvně vyřešeno s majiteli - pí.jurtíková - vymáhat po manželovi Kč se odsouhlasilo. Když byl ve funkci dal obci k dispozici multikáru na čtyřleté období, sám platil daň i technickou opravu cca Kč. - pí.johnová z Lutínské ulice se ptá zda je možno založi


Neexistující nebo nedostupný záznam

    6 - Záměr prodeje vozidla Š-706/RT CA Kropící Záměr prodeje unimobuňky. 14. Nákup vozidla pro zásahovou jednotku SDH. Navrhujeme koupit za ,-Kč novější ( o 10 let ) s velkou kabinou od SDH Tršice. Do opravy dáme daleko méně peněz. Byli jsme se na techniku podívat a zahájili jednání se starostkou. Následně to byli naši strojníci i projet. ( Reagujeme na nově vzniklou nabídku od vedení HZS Olomouckého kraje). 15. Rozpočtová opatření. č. 1/2008 viz. příloha č.2 č. 2/2008 viz příloha č.3 přednesl předseda finančního výboru hlasování pro Různé - zvýšení počtu zaměstnanců obce na údržbu zeleně a úklid obce o jednoho zaměstnance na dobu určitou ( 6 měsíců ), jehož mzda bude dotována úřadem práce Olomouc. - revokace usnesení č.8 z úprava poskytnutí příspěvku SDH obce na opravu vozidla Š-706 RT/CAS do výše ,-Kč ( původně ,-), na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky. viz projednávaný bod 13. a společná investice do opravy prostoru DPS Bez omítnutí ( cca ,- Kč) zdi sousedního stavení nelze pr


Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    5 a p.č. 385/1 orná půda o výměře 5313 m2-5- v k.ú. Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, do majetku obce Hněvotín. přednesl místostarosta M. Antl hlasování pro 7 b) Bezúplatnou směnu části pozemku p.č. 1047, ostatní plocha, o výměře 381 m2 v majetku obce Hněvotín, v k.ú. Hněvotín, zapsaného u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, s vlastníky pozemků p.č. 248/1, p.č. 249/1, p.č. 249/2, p.č. 249/3 a p.č. 249/4, vše orná půda, v k.ú. Hněvotín za nově vzniklou parcelu ( budoucí ulici ) p.č. 249/5 orná půda, o výměře 654 m2. ( záměr by vyvěšen na úD) přednesl místostarosta M. Antl hlasování pro Cena výkupu a prodeje stavebních pozemků. ceny zasíťovaných stavebních pozemků v zóně U hřiště v majetku obce od za 1200,-Kč/m2. ( jakékoliv odchylky podléhají schválení zastupitelstva ) 12. úprava odměn členům zastupitelstva. V souladu s Nařízením vlády částka 23 z , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 takto: - zastupitelům vykonáva


potraviny na pranýři - nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny

    10 starosta poděkoval občanům a zastupitelům za účast a zapojení se do řešení problémů obce. Další veřejné zasedání zastupitelstva obce bude v měsíci červnu. Příloha k zápisu z 10.zastupitelstva č.1 Zpráva o činnosti obecního úřadu od 9. zasedání zastupitelstva obce Po 9. zasedání dne 21. února 2008 zabezpečoval obecní úřad, administrativu kolem územních řízení a stavebních řízení na sítě v ulici K potoku, komunikace Za školou, Rekonstrukce ZŠ na Topolanské ulici, opravy chodníků a komunikací v ulicích Velký Klupoř, Malý Klupoř, Topolanská, Válkov a Malý Válkov, nabídková řízení firmám na zhotovení zakázek, dále zavkladování věcných břemen, vodoprávní řízení, povolení občanům, atp. Techničtí zaměstnanci obce uklízeli frekventovaná prostranství, uklízeli a upravovali prostor Skal, vydláždili a upravili prostranství před požární zbrojnicí a pomníkem, zabezpečovali provoz vodních zdrojů a splaškové kanalizace, podíleli se na přípravě komunikací pro položení živičné vrstvy ve středu obce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11799
cache: 0024:00:00