Jak na věc


rekvalifikacní kurz mzdová účetní brno

Kosmetické rekvalifikační kurzy Praha

    Cílem kurzů je seznámit účastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodů a následně je připravit na výkon konkrétních pracovních pozic.
    Naším cílem je nabídnout Vám co nejkvalitnější programy s řadou profesionálních a akreditovaných lektorů, kteří mají dlouholeté znalosti a zkušenosti v daném oboru. Hlavní důraz klademe především na realizaci praktické výuky, která je poskytována v prostorech našich salonů v Praze, Poděbradech a Třeboňi. Snažíme se Vám nabídnout komplexní a ucelený program, na jehož základě budete snáze uplatnitelní na trhu práce. Vaše šance na získání nového zaměstnání nebo začátku podnikání v daném oboru se výrazným způsobem zvýší právě díky účasti na akreditovaném rekvalifikačním programu.
    Praktická výuka probíhá pod vedením odborných lektorů s mnohaletými zkušenostmi, vždy se pracuje v malých pracovních skupinách. Díky tomu můžeme docílit vysoce kvalitní výuky.


Základy obsluhy osobního počitače - rekvalifikační kurz

    Doplňkové rekvalifikační kurzy - kurzy Depilace teplým voskem, kurzy Depilace cukrovou pastou, kurzy Mikromasáž očního okolí, kurzy Trvalá na řasy, kurzy Indická masáž hlavy, kurzy Alternativní kosmetické ošetření, Speciální kosmetické masáže, kurzy Galvanizace - galvanická žehlička, galvanické žehlení obličej a tělo, kurzy Lávové kameny, kurzy Jacquetova masáž I. + II., kurzy Medová masáž, kurzy Tělové zábaly - čokoládový, bahenní, skořicový.
    V ceně každého kurzu je zahrnuto odborné pracovní zázemí, uchazeči mají k dispozici pomůcky a nástroje pro praktickou výuku. Osvědčené pracovní pomůcky lze také zakoupit přímo v místě konání kurzu.
    DP WORK je autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací pro provádění zkoušek z profesní kvalifikace pro pracovní činnosti Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu a Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu - oba rekvalifikační kurzy jsou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace.
    V tomto rekvalifikačním kurzu získáte potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, seznámíte se s moderními vyučovacími metodami a naučíte se používat hravou a zábavnou formu výuky. Absolventi rekvalifikace budou umět vytvářet výukové materiály a vyhodnocovat testy. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint. Naši profesionální lektoři z Vás udělají také profesionály!


Podmínkou přijetí u všech kurzů je věk min. 18 let

    Získejte novou profesní kvalifikaci v oboru personalistika. V kurzu získáte veškeré znalosti potřebné pro samostatné vedení personalistiky i podrobná výuková skripta. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Personalista. Součástí kurzu je akreditovaná profesní zkouška Personalista. Profesní zkouška i výuková skripta jsou v ceně kurzu!
    Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Strážný (kód 68-008-E) pod číslem jednacím  MSMT-15796/2016-1/419.
    Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Asistent/ka, Sekretář/ka (kód 62-008-M) pod číslem jednacím  MSMT-26052/2018-1/316.
    Tento rekvalifikační kurz, má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku (strážný). Po ukončení kurzu a složení profesní zkoušky bude mít absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.
    kosmetikakadeřnictvívizážistikapedikúramanikúrasportovní masážeprovoz soláriapedagogické minimumpermanentní make-up


Vedoucí provozu – mistr/mistrová

    Rekvalifikační kurz mohou osoby evidované na úřadě práce absolvovat zcela zdarma.  Rekvalifikační kurz, který si uchazeč či zájemce sám vybere, tzv. zvolenou rekvalifikaci, může úřad práce proplatit. Podmínkou pro schválení kurzu je jeho akreditace. I všechny naše rekvalifikační kurzy vám může tedy proplatit Úřad práce ČR. 
    Rekvalifikační centrum v roce 2012-2013 realizovalo školení pro firmy v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“. Projekt umožňoval vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. O podporu mohli zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizovali svoji činnost v níže uvedených odvětvích.
    Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin. Tento kurz nabízíme ve třech variantách: víkendové, dopolední či odpolední. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin.
    Po zdárném ukončení rekvalifikačního kurzu můžete svoje služby provozovat okamžitě, ovšem pod dozorem odpovědného zástupce "Garanta" - tohoto odpovědného zástupce potřebujete na dobu jednoho roku.


Akreditované rekvalifikační kurzy

    V nabídce máme celkem 11 rekvalifikačních kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
    S jakýmikoli dotazy týkajícími se žádosti o proplacení některého z našich kurzů Úřadem práce nás můžete kontaktovat také na tel. č.: 222 365 819 nebo e-mailem: acz@aczprace.cz.
    Právě proto aktivně spolupracujeme s úřady práce v České republice, se snahou o zachování vysoké kvality nabízených rekvalifikačních programů a důrazem na individuální přístup ke každému klientovi. U nás je k možná účast na kurzech na základě domluvy a dle Vašich aktuálních pracovních, osobních i rodinných možností. Snažíme se vždy vyjít všem maximálně vstříc. V případě Vašeho zájmu je možné nás kontaktovat zde
    Rekvalifikační centrum a kurz programátor CNC strojů (128 hodin teoretické výuky a 152 hodin praktické výuky). Tyto rekvalifikace realizujeme na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MŠMT 19117/2018-1/243, platné do 29.8. 2021. Součástí uvedené rekvalifikace je i praxe na CNC strojích.


Rekvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka

    Nabídka rekvalifikačních kurzů je určena všem, kteří dosáhli věku 18 let a chtějí se dále vzdělávat. Výuka ve všech kurzech je kombinovaná, střídá se teorie s praxí, podle rozvrhu kurzu.
    Na těchto webových stránkách Vám nabízíme kvalitní rekvalifikační programy s platnou akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v těchto oborech:
    V rámci teoretických přednášek se naučíte základům anatomie, fyziologie a dermatologie, diagnostikou přírodního nehtu, seznámíte se s obecnou hygienou oboru a všemi potřebnými předpisy a zákony.
    Naše kurzy jsou poskytovány na vysoké profesionální úrovni s důrazem na zachování osobního přístupu. Jsme stabilní školící středisko s dlouholetou tradicí v daných oborech a můžeme Vám nabídnout kvalitní služby našeho lektorského sboru, i řadu úspěšných absolventů rekvalifikačních programů, kteří po ukončení kurzu získali uplatnění na trhu práce. Rekvalifikační programy jsou realizovány prezenční formou, kdy je možné si vybrat z těchto možností:


Účetnictví a daně - rekvalifikační kurz

    Rekvalifikace Obsluha osobního počítače navazuje na základní počítačové znalosti účastníků a rozšiřuje je o pokročilejší dovednosti a znalost dalších počítačových programů.Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené základní vzdělání. Rekvalifikace je určena pro všechny, kteří se chtějí naučit lépe ovládat počítač.
    Přesné názvy rekvalifikačních programů, včetně hodinové dotace a dalších informací naleznete u odkazů pro jednotlivé programy. Nebo nás rovnou kontaktujte prostřednictvím emailu či telefonního čísla.
    Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent/ka, Sekretář/ka. V tomto  kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00