Jak na věc


rejstříku škol a školských zařízení

Nápověda k Veřejném webu Registru živnostenského podnikání (RŽP)

    Pomocí tohoto přepínače je možné zvolit, zda budou prohledávány pouze platné údaje anebo platné i neplatné údaje. Viz popis tohoto parametru u vyhledání podle podnikatele.
    Každé vydané živnostenské oprávnění je evidováno v živnostenském rejstříku. Kdo tento rejstřík vede, k čemu je dobrý a jaké informace tam můžete nalézt, se dozvíte v následujícím článku.
    O zápis do živnostenského rejstříku se nežádá, je prováděn automaticky. Zápis je proveden vždy do pěti pracovních dnů ode dne vydání průkazu živnostenského oprávnění, popř. pět pracovních dnů ode dne provedené změny.
    Pomocí tohoto přepínače je možné zvolit, zda budou prohledávány pouze platné údaje nebo platné i neplatné údaje. Neplatným údajem je např. obchodní firma nebo adresa, která byla změněna na jinou hodnotu (tj. vyskytuje se pouze v historii) nebo subjekt, který nemá žádnou platnou živnost (ukončil podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona). Je-li zvoleno vyhledání "jen platných", nebude subjekt zařazen do seznamu nalezených záznamů, pokud je vyhledávaný údaj již neplatným údajem.


Skutečnosti zapisované do živnostenského rejstříku

    Umožňuje vyhledání podnikatelského subjektu podle údajů osoby, která má k tomuto podnikateli nějaký vztah daný její rolí u podnikatele. Výsledkem vyhledání je seznam osob, které vyhovují zadaným kritériím. Kliknutím na jméno a příjmení osoby v seznamu lze následně zobrazit seznam podnikatelských subjektů, ke kterým má daná osoba vazbu.
    Obec je nezbytné vyhledávací kritérium pro vyhledávání podle adresy. Pokud je zadáno jakékoliv kritérium vztahující se k adrese, musí být tato položka vyplněna.
    Všechny informace, které se do živnostenského rejstříku zapisují jsou v určitém rozsahu považovány za součást veřejného seznamu. Tyto informace veřejného charakteru jsou dostupné na internetových stránkách Rejstříku živnostenského podnikání při MPO. Do této veřejné části živnostenského rejstříku má právo nahlížet každý, také si z něj může pořizovat výpisy nebo opisy.
    V případě, že je třeba omezit seznam vyhledaných subjektů konkrétním typem role, v jaké je subjekt evidován v Živnostenském rejstříku, je možné nastavit požadovanou roli v této položce. U subjektů, které jsou evidovány v roli statutární orgán právnická osoba, bude uveden odkaz na seznam subjektů, u nichž se vyhledaný subjekt v dané roli vyskytuje.


Zápis do živnostenského rejstříku

    24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.
    13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.
    13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.
    Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad ČR a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady. Správce živnostenského rejstříku do něj zapisuje evidenční a statistické údaje, které souvisí s provozováním živností v České republice. V tomto případě mohou být také využívány informace také z jiných informačních systémů a registrů.


Archivní materiály leteckého rejstříku

    23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    V případě, že je třeba omezit seznam subjektů vyhledaných podle osoby konkrétním typem role ve vazbě, jakou daná osoba k subjektu má, je možné nastavit požadovanou roli v této položce. U nalezených osob budou zobrazeny subjekty, u kterých se osoba vyskytuje ve vazbě se zvoleným typem role.


Obchodní rejstřík v České republice

    Adresa je vyhledávácí kritérium složené z následujících částí: Okres, Obec, Část obce, Ulice, Číslo orientační, Znak a Číslo domovní. Pro vyhledání subjektu podle adresy je nezbytné vyplnit položku "Obec". Pokud obec nezadáte, budete upozorněni chybovým hlášením na nesprávně zadané vyhledávací kritérium. Výsledkem vyhledávání podle adresy je seznam subjektů, které mají na zadané adrese sídlo, provozovnu nebo odštěpný závod.
    Do živnostenského rejstříku se zapisují všechny údaje, které jsou velmi důležité také z hlediska navazování obchodních styků. Podívejte se na následující souhrnný přehled skutečností zde zapisovaných.
    29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    IČO je identifikační číslo osoby, které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČO by mělo být unikátní, IČO přiřazené jednomu podnikatelskému subjektu v České republice by nemělo být přiřazeno žádnému jinému subjektu. IČO je jedinečným identifikátorem a jako takové je tedy nejvhodnějším vyhledávácím kritériem. Pokud zadáte IČO jako vyhledávácí kritérium, budou ostatní vyhledávací kritéria ignorována, dojde k vyhledání subjektů pouze podle IČO. V ideálním případě dojde k vyhledání pouze jediného subjektu. V databázi se však vyskytují i podnikatelé, u nichž není IČO známo. Vždy jde o dočasný stav (IČO bude doplněno v okamžiku, kdy se příslušný živnostenský úřad dozví jeho hodnotu), nicméně podle tohoto kritéria v takových případech požadovaný subjekt nenajdete. Nepodaří-li se Vám vyhledat podnikatele podle IČO, použijte pro vyhledání jiné kritérium - název podnikatele nebo adresu.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Subjekt nebo název subjektu je zjednodušené označení pro jméno, pod kterým subjekt vystupuje a je pod ním evidován v Živnostenském rejstříku. Podle typu subjektu se může jednat o obchodní firmu (subjekty zapsané v obchodním rejstříku), název právnické osoby (právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku) nebo jméno a příjmení fyzické osoby včetně případného dodatku (fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku). Hledání podle názvu subjektu probíhá následujícím způsobem:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00