Jak na věc


regulátor komínového tahu

Montážní rámeček RMS-DW pro regulátor komínového tahu RCW-S

    Studená spalinová cesta povětrnostní podmínky, umístění komína, krátký, úzký, nevhodně zvolený komín – komínový ventilátor se postará o dostatečný tah v okamžiku, kdy je to potřeba. Jakmile se podmínky zlepší a komín táhne sám o sobě, je možno ventilátor vypnout. Použitelné pro všechny typy paliv a spotřebičů.
    Regulátor komínového tahu pro umístění na komín. Regulátory komínového tahu se používají při problému s velkým tahem komínu. Zvýšený tah komínu znatelně snižuje účinnost spalování, roste komínová ztráta, část využitelné tepelné energie zbytečně uniká do komínu.
    Regulátor komínového tahu se používá při problému s velkým tahem komínu. Zvýšený tah komínu znatelně snižuje účinnost spalování, roste komínová ztráta, část využitelné tepelné energie zbytečně uniká do komínu.


HAAS+SOHN Rukov Regulátor komínového tahu Zugex 130

    Dimezování spalinových cest a komínových systémů vychází z potřeb připojených spotřebičů. Výkonnost spalinové cesty, nebo chcete-li tah komínu, v průběhu roku kolísá vlivem proměnlivých povětrnostích podmínek a teplotních změn. Pro zajištění bezpečného provozu jsou spalinové cesty projektovány pro vnější teplotu 15°C (dle EN 13384). Během topné sezóny, ve které jsou spotřebiče nejčastěji provozovány, pak může docházet k nevhodnému zvýšení teplotního gradientu, zvyšení podtlaku ve spalinové cestě a tím k nepříznivému ovlivnění spalovacího procesu a snížení jeho ekonomičnosti. Dochází ke snížení účinnosti a ke zvýšení spotřeby paliva. regulátory tahu slouží k omezení hodnoty podtlaku na úroveň potřebnou pro optimální průběh spalování příslušného spotřebiče.
    Inteligentní řešení optimalizující funkčnost komínových systémů šetří energii a snižují emise. Kvalita produktů německých firem Kutzner+Weber a Upmann je založena na dlouholetých zkušenostech v oblasti regulace tahu komínových systémů.


Regulátor komínového tahu RCR - kouřovod Ø120 - 200 mm

    Regulátor tahu funguje jako gravitační klapka s nastavitelným závažím. Pokud je tah komínu menší než nastavená hodnota na regulátoru, je klapka zcela uzavřená. Jakmile se ale tah komínu při provozu začne zvyšovat nad nastavenou hodnotu, začne překonávat hmotnost závaží klapky, ta se začne otevírat a vpouštět do spalinové cesty nebo do komínu "falešný vzduch". Díky tomu neroste tolik tah vyvíjený komínem na připojené topidlo. Čím je tah vyšší, tím více se klapka regulátoru otevře. Výsledný tah pro topidlo se tak udržuje na téměř konstantní hodnotě.
    Regulátor komínového tahu je přírubová konstrukce, která je opatřena sedly pro kyvné břity klapky regulátoru a držáku pro magnetický toroid. Originální princip jemné regulace tahu permanentního magnetu na klapku regulátoru je předmětem uděleného patentu firmy VERNER. Šroubem seřiditelná vzdálenost magnetu od klapky regulátoru umožňuje nastavit potřebné magnetické předpětí, které definuje prahovou hodnotu podtlaku. Vznikne-li na klapce větší podtlak, než je magnetické předpětí magnetu, dojde k pootevření klapky tak, aby množství přisávaného vzduchu zajistilo požadovaný podtlak v komínovém průduchu. Tím je zajištěn rovnoměrný tah za kotlem a jsou vytvářeny optimální podmínky pro hoření v topeništi (tah komína neovlivňuje hoření kotle). Výsledkem je 3 až 9 % roční úspora paliva.


Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex.

    Regulátory tahu jsou mechanické nebo motorem ovládané komponenty, které zajišťují konstantní hodnotu podtlaku ve spalinové cestě. Jakmile hodnota podtlaku ve spalinové cestě stoupne na optimální hodnotu, regulátor tahu se otevře a regulovaným přívodem vzduchu do systému omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu opět uzavře. Tento jednoduchý a zároveň efektivní princip zajišťuje rovnoměrné podmínky pro hoření a tím i měřitelnou úsporu energie. Vysoká návratnost prostředků investovaných do regulátoru tahu je dána snížením spotřeby paliva a představuje jednoduchou cestu ke snížení nákladu na vytápění a to jak pro domácí, tak i pro průmyslové použití. Dalším významným argumentem hovořícím ve prospěch regulátorů tahu je snížení emisí dané rovnoměrným spalováním.
    Regulátor se umisťuje buď na komínový průduch nebo kouřovod. Veškeré informace o regulátorech komínového tahu a jejich instalaci naleznete v tomto článku:
    Regulátory komínového tahu se používají při problému s vysokým tahem komínu. Nadměrný tah komínu znatelně snižuje účinnost spalování, roste komínová ztráta, část využitelné tepelné energie zbytečně uniká do komínu. Regulator má proto za úkol neustalé v průběhu hoření udržovat tah komínu na předem nastavené hodnotě předepsané výrobcem krbových kamen nebo krbové vložky.


Regulátor tahu RCO-EX Ø150 mm - kruhový protivýbuchový

    Malý a lehký ventilátor je dodáván i se zásuvným adaptérem nastavitelným pro rozsah průměrů komínů 120-160mm. Součástí dodávky je rovněž radio spínač s dálkovým ovládáním.
    Nově vyvinutý model komínového ventilátoru AirSpeedy nabízí řešení pro situace, kdy tah komína nestačí na zajištění bezpečného odvodu spalin. Ventilátor může být kdykoliv zapnut pro posílení komínového tahu, např. při zátopu nebo nepříznivých povětrnostních podmínkách, nebo naopak vypnut když je tah komína dostatečný. Při nízkém komíně nebo malém průměru může být ventilátor zapnut trvale. Určen pro komíny o průměru 120-160mm. [...]
    Regulátor je možné umístit buď přímo na komínový průduch nebo na kouřovod. Nejúčinější je při umístění blízko spotřebiče. Na komínový pruduch ho lze umístit jak pod vstupem do komínu (do neúčinné výšky), tak nad vstupem.


Litinový rošt o délce 34 cm [prislusenstvi]

    Aby bylo zabráněno zpětnému tahu skrz spotřebič, který není momentálně v provozu, je nutno zajistit spotřebič pomocí spalinové klapky. Jako řešení této situace u otevřených plynových spotřebičů nabízíme osvědčené tlakotěsné a spolehlivé řešení klapkami řady MUK 80/125 a řady MUK 100/150.
    Odpověď: Ano, dosáhnete jednak zkvalitnění průběhu hoření, ale taky úspory paliva, neboť s použitím regulátoru komínového tahu ESREKO je hoření stabilnější a optimálnější.
    Okolní vzduch je nasáván ventilátorem (A) a vháněn do tlakové komory (B). Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou (C) vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak „vytahuje“ spaliny z komínu (D).
    Odpověď: Klapka slouží k ochraně komína při explozi dřevoplynu, který vzniká při nedokonalém spalování biomasy. V momentě kdy dojde k explozi nespáleného dřevoplynu v komíně nebo v kouřovodech, klapka se otevře a přetlak se uvolní.


Otázky a odpovědi k regulátoru komínového tahu ESREKO

    ACV, Agrobrik, Agromechanika, Ariston, Atmos, Atoma, Baxi, Bekr, Benekov, Boháč, Buderus, Condensinox, CosmoTHERM, Dakon, De Ditrich, Defro, Destila, Ekoefekt, Ekokomfort, Ekoscroll, Enbra, Energo, Ferrolli, Fiedler, Froeling, Galmet, Geminox, Golem, Guntamatic, Hapero, Hariso, Immergas, Jakos, Junkers, Kadria, KVS, Karma, Klymosz, Lazar, Licotherm, Ling, Loos, Master, Mcz, Moratop, Nordgas, Oekofen, Opop, Petro, Prity, Ponast, Protherm, Quantum, Rioni, Rojek, Solarex, Slokov, Thermona, Vaillant, Varimatik, Varikot, Verner, Viadrus, Wolf, Wterm, Viessmann, Vigas, Zamus a jiné.
    Abx, Astral, Benta, Bef, Biofire, Blomus, Carl, Classic, Dimplex, Edilkamin, Empire, Eurotherm, Ewt, fireplace, Haas+Sohn, Hakr, Hakrtrade, Horm, HS Flamingo, Jago, Karma, Kemper, Kratki, Kobok, Jotul, Morso, Musgraves, Nesta, Norpeis, Novapac, Prity, Radius, Romotop, Semaco, Sharks, Thorma, Topsys, Tristar, Uniflam, Valerie, Vašut, Wamsler, Želetavská kamna a jiné.
    Odpověď: Ano, díky tomu, že vám teplo z kotle neodchází neřízeně komínem vlivem vysokého tahu, dochází k významným úsporám na množství spotřebovaného paliva a tím pádem i nákladů na topení.
    Montáž energeticky úsporných regulátorů tahu je jednoduchá. Také dodatečná montáž do stávajícího zařízení na vytápění je bezproblémová. Energeticky úsporné regulátory tahu zaručují optimální regulovatelnost pro každý komín a každé zařízení na vytápění (na tuhá, tekutá a plynná paliva). Nastavují se jen jednou. Poté již nevyžadují žádné servisní práce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00