Jak na věc


realitní kancelář brno-venkov

Restaurační a ubytovací zařízení u vleku v obci Stříbrná

    9.Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
    6.Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
    1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.
    5.Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
    - Výše provize je variabilní, v žádném případě nepožadujeme ,,nehorázně‘ nemravné a vysoké provize, které by nemovitosti znehodnotili a učinily jí neprodejnou


Stavební pozemek pro bydlení v Plzni na Švabinách

    Jsme mladá a dynamická společnost, která pracuje především na základě DOPORUČENÍ a tímto přístupem se snažíme změnit postoj veřejnosti k pověsti realitních kanceláří. Díky doporučení mají naši klienti jistotu, že se setkávájí a mohou důvěřovat někomu, s kým se setkal již někdo z jejich přátel, rodiny či kolegů.
    - Pravidelně pronajímatele kontaktujeme za účelem zjištění stavu jejich nemovitosti a v případě ukončení pronájmu ihned zajistíme dalšího vhodného nájemníka, aby nemovitost nezůstala prázdná
    4.Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00