Jak na věc


réva solaris

Panašování

     Padlí révové napadá všechny zelené keře, letorosty, listy, květenství a především nezralé hrozny. Napadené části porůstá bílé až bílošedé podhoubí, na němž se ba konidionoších diferencují...
     K poškození růstovými herbicidy nejčastěji dochází při ošetřování obilnin vinice, pokud je herbicidní přípravek větrem zanesen do vinice. Úlety herbicidů mohou révu výrazně poškodit...
     V jednoletém dřevě se zjara objevují chodbičky. Uvnitř jsou drobní, válcovití, 3 - 3,5 mm velcí brouci. Samičky infikují napadené dřevo houbou Monilia candida, kterou se živí larvy....
     Na mladých listcích se po vyrašení objevují vypouklé, červené nebo žlutavé puchýřky. Ze spodní strany se v listech v důsledku napadení roztoči vytváří hustá spleť zvětšených trichomů...
     Houba napadá podzemní části keřů. Postižené keře mají žlutozelené listy, slabší a kratší přírůstky a postupně chřadnou. Napadány jsou výhradně oslabené nebo poškozené keře. Houba napadá...
     Na spodní straně listů podnožové révy a amerických hybridů jsou hálky se mšicemi uvnitř. Na horní straně listů jsou skvrny s malými otvůrky. Na kořenech evropské révy (Vitis vinifera)...


Bakteriální skvrnitost...

     Na révě vinné se objevuje ještě několik dalších druhů třásněnek, ale jen třásněnka révová je schopna způsobit hospodářsky významné škody. Některé druhy třásněnek - čeleď Aeolothripidae...
     Hryzec vodní se vyskytuje především na místech s vyšší hladinou spodní vody, která nebývají pro pěstování révy vhodná. Výskyt hrabošů a hryzců účinně omezují predátoři.
     Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědé. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listů se trhá. Na spodní straně listů jsou...
     Larvy a dospělci napadají nejmladší kořínky révy vinné. Na napadených kořenech se v důsledku sání háďátek objevují drobné nádorky a deformace. Háďátka škodí jak přímým sáním na kořenech...
     ontaktní herbicidy, např. Gramaxone, způsobují "popálení" živých pletiv všech rostlinných druhů, tedy i révy vinné. Pokud se při nevhodné aplikaci dostanou na listy révy vinné, způsobují...
     Pletiva listů a mladých letorostů v místech vpichu nekrotizují. Listy se kadeří a deformují. Poškození není druhově specifické, může je způsobit mnoho druhů fytofágních ploštic. Ochrana:...


Výrůstková choroby...

     Charakteristickým příznakem onemocnění je nápadná podélná vrásčitost dřeva. Vrásčitost vynikne po odstranění borky a korových vrstev. Zvrásněný může být kořenový kmínek nebo  hlava keře,...
     V teplejších oblastech, především v jižní Evropě je réva vinná, a to jak listy, tak hrozny, napadána bejlomorkou Dasyneura oenophila. Ve střední Evropě tento druh zatím není hospodářsky...
     Poškození souvisí víc UV zářením, než s vysokými teplotami. Četnost poškození se v důsledku zeslabování ozonové ochranné vrstvy zvyšuje. Na listech se příznaky projeví na straně ozářené...
    Po dvou měsících užívání kotvičníku v množství jedné mokka lžičky usušeného kotvičníku a jednoho hrnku čaje denně, klesl glykovaný hemoglobin HbA1C z hodnoty 7,9% na 5,1 %.
     Na 1 - 3letém dřevě je větší množství řezných ran 8 - 12 mm dlouhých podélně orientovaných. Tyto rány způsobují na podzim samice, které do nich kladou 5 - 12 poměrně velkých vajíček....
     Do rašících oček jsou vyžrané dírky (na rozdíl od srnci, zvěře, která ukusuje celá očka). V noci je možné najít typické housenky píďalek s třemi páry noh dvěma páry panožek na konci těla....


Zajíc polní, Králík...

     Nejčastěji na hlavě keře a na kmíncích se objevují různě velké a utvářené nádory. U sazenic jsou nádory obvykle v místě srůstu roubu a podnože a na bázi podnožového řízku. Nádory jsou...
     Na starších listech v okolí hlavních žilek drobné žlutozelené ohraničené skvrny. Od středu hnědnou a zůstávají olemovány žlutozeleně zbarveným pletivem. Současně hnědnou i žilky nižšího...
     Na listech révy vinné jsou ostře ohraničené světlezelené až bílé skvrny. Jde o poměrně řídce se vyskytující jev genetického původu. Vyskytuje se na ojedinělých letorostech révy, častěji...
     Příznaky onemocnění jsou značně variabilní. Mohou být latentní i velmi výrazné. Na jaře se na mladých listech objevuje žlutá skvrnitost. Žluté plochy jsou často lokalizovány podél žilek...
     Na jaře letorosty raší pomaleji. Rašící listy révy jsou drobné, čepel listů je zprohýbaná "zkadeřená". Při silném napadení rašící lístky zasýchají. Typickým symptomem jsou prosvětlená...
     Na spodní straně čepel listů vyrůstají nápadné výrůstky, enace. Mají různý tvar, jsou obvykle 2 - 3 mm vysoké a 3 - 7 mm dlouhé, výjimečně i delší, obvykle rovnoběžné s hlavními nervy....


Třásněnka révová

     Ve vinicích škodí především špačci, méně často také bažanti, případně kosi a další druhy ptáků. Všechny tyto druhy ptáků se v době hnízdění živí hmyzem a jsou tedy převážně užitečné....
     tupeň poškození závisí na vhodnosti lokality, citlivosti odrůdy, míře vyzrání letorostů, výnosu hroznů, termínu sklizně a významně rovněž na intenzitě narušení ekologické rovnováhy -...
     K nedostatku zinku dochází jen sporadicky. Projevuje se malými listy, chlorotickým odbarvením pletiv mezi nervaturou listů, přičemž nervy zůstávají zelené. Listy se deformují, úhel u...
     Na listech bílých odrůd jsou žluté, u modrých odrůd červené, žilnatinou ohraničené skvrny. skvrny se zvětšují a postupně nekrotizují. Mezi zaschlým středem skvrny a zdravým pletivem...
     Poškození révy herbicidy s účinnou látkou glyphosate a sulphosate se projevuje deformacemi spojenými se žloutnutím jednotlivých sektorů. K poškození dochází přímým zasažením listů révy...
     riazinové herbicidy mohou révu poškodit, pokud se dostanou ke kořenům v důsledku vydatných dešťů, nebo nesprávného dávkování. Při mírném poškození se odbarvují pletiva v okolí...


MYKÓZY - Plíseň révová

     Koncem dubna a počátkem května se objevují na révě a mnoha jiných dřevinách typičtí brouci. Larvy, tzv. ponravy, se vyvíjejí v zemi. Vývoj trvá 3 - 4 roky. V současnosti jsou tyto druhy...
     Listová pletiva mezi hlavními žilkami žloutnou. Třapina odumírá. Žilky a jejich okolí zůstávají zelené, přičemž se tento zelený pás od bazální k apikální části zužuje. U modrých odrůd...
     Na dřevě révy se objevují přisedlé samičí štítky, nebo jen málo pohyblivé menší štítky larev. Na révě se vyskytuje více druhů, avšak jen výjimečně dochází ke škodlivým výskytům. Ochrana:...
     Na listech jsou žlutozelené až žlutavé, různě velké difuzní skvrny. V pozdějších fázích vegetace a na starších listech drobně, žilkami ohraničené skvrny v blízkosti hlavních nervů....
     Dospělci jsou světlezelení, asi 4 - 5 mm velcí, štíhlí křísci. Dospělci se čile pohybují po spodní straně listu a při vyrušení rychle odskakují několik decimetrů daleko. Na spodní straně...
     Na čepelích listů jsou žlutozelené až žluté proužky, lokalizované do okolí hlavních žilek. Okraje proužků jsou relativně ostře ohraničeny. Příznaky jsou obvykle jen na ojedinělých...


Sprchání a Hráškovatění

     Světlezelené až žlutozelené zbarvení žilek 3. a 4. řádu a jejich okolí. Výjimečně jsou zbarveny i žilky vyšších řádů. Příznaky jsou obvykle na částech listů a na ojedinělých listech....
     Plíseň šedá napadá všechny nadzemní části révového keře, mladé letorosty, listy, květenství, nezralé, zrající i zralé hrozny a réví. Škodlivé mohou být napadeny jak mladé hrozny po...
     Listy jsou krupobitím potrhané, letorosty mají poškozenou kůru a kambiální pletiva. Horní část výhonů se může lámat. Na bobulích se objevují zelenošedé prohloubené skvrny. Při silnějších...
     Můry, jejichž polyfágní housenky jsou během dne ukryty pod povrchem půdy a v noci vylézají na rostliny. V době rašení mohou vyžírat očka. K přesnému určení příčiny poškození je  nutné...
    Kotvičník - semena s klíčivostí do konce roku 2018 jsou již v prodeji. Výrobce semen Zahradnictví JIKL.A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.
     Houba napadá kořeny a způsobuje jejich postupně odumírání. Postižené keře mají světlezelené listy, slabší a kratší letorosty, postupně chřadnou až i hynou. Onemocnění se obvykle projevuje...


VIRÓZY - Lemování...

     9 -13 mm velcí nosatcovití šedočerní brouci, kteří jsou aktivní v noci, kdy vyžírají rašící očka révy vinné. rohlíčkovité bílé larvy se vyvíjejí na kořenech révy vinné. Přezimují larvy,...
     Houba napadá listy, hrozny, letorosty i dřevní i dřevní části. Na listech vznikají tmavěhnědé až černé nekrotické skvrny se světlezeleným ostrůvkem. Na třapině jsou protáhlé černé...
     Podzimní mrazy mohou způsobit předčasný opad listů a tím i nedostatečné vyzrání dřeva a celkově nedostatečné připravení révy na přezimování. Velmi časné mrazy mohou omezit i vyzrávání...
     Ke sprchání dochází v důsledku neopylení květů. Květy opadávají a hrozen je neúplný. Hráškovatění - při nedokonalém opylení kvítků se bobule vyvinou jen do velikosti hrášku a jsou bez...
     Na jaře v době rašení se na révě objevují 5 - 7 mm dlouzí, kovově zelené a modře zbarvení nosatcovití brouci. Brouci vyskytují v listech úzké 0,5 - 1,5 cm dlouhé pruhy. Samice nakusují...
     Kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva jsou karmínově červená, drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčastěji rašící lístky zůstávají malé, špičky...


Nekróza révy vinné

     polehlivou ochranou před okusem révy v zimě zajíci a králíky je v případě mladých výsadeb použití chráničů a kvalitní oplození udržované v bezvadném stavu.
     edostatek železa způsobuje chlorózu. Listy od vrcholků žloutnou, hlavní i vedlejší žilky zůstávají dlouho zelené, později celé listy žloutnou a nekrotizují od okrajů, až hynou. Při těžké...
     Typické příznaky jsou na čepelích listů. Čepele listů mají široký (otevřený) řapíkový úhel, nepravidelné a ostré zoubkování okrajů a nepravidelné uspořádání nervatury. Žilky jsou...
     Obvykle od počátku června dochází ke svinování okrajů listů směrem dolů. Nejdříve se svinují bazální listy a postupně i ostatní listy na letorostech. Svinuté listy jsou drsnější, mastné...
     I malý nedostatek draslíku snižuje jak plodnost, tak odolnost révy k napadení patogeny, mrazu a pod. Příznaky se projevují nejprve na starších listech hnědnutí, až fialověním povrchu...
     Listy mají rozšířený úhel, čepele jsou vějířovité s ostrým zoubkováním. Napadené keře na jaře později raší, mají kratší přírůstky a slabší letorosty s krátkými články, což způsobuje...


Vrásčitost dřeva révy...

     Napadány jsou především bobule. Výjimečně také  letorosty, listy a dřevní části. Bobule mohou být napadeny od  fáze krátce po odkvětu, až do doby zralosti. Nejčastěji jsou napadány...
     Skupiny květů v květenství, resp. několik bobulí v hroznu, je sepředeno hustou "pavučinkou". V zámotku, nebo uvnitř vyžraných bobulí, je jedna nebo i několik housenek. Housenky obaleče...
     Nejvíc dusíku potřebuje réva vinná od fenofází před květem do začátku tvorby bobulí. Proto se rév přihnojuje v květnu malou dávkou dusíku (30 - 50kg). Od července potřeba klesá obvykle...
     Při pohledu teplot na -0,5 až -3°C a víc dochází v dubnu a květnu k poškození rašících letorostů. Namrzlé části pletiv hnědnou a zasychají. Při časném namrznutí se listové pletivo v...
     Onemocnění má velmi variabilní, s věkem se měnící příznaky. Na listech pozorujeme nejdříve změnu tvaru. Čepele jsou zůženy a mají protažené laloky. Postupně dochází k odbarvování a...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00