Jak na věc


ráčkovo řeznictví třebíč

Havárie vody - obnovení dodávky vody

    Obec Racková leží  v údolí pod stejnojmenným lesem, 8 km severně od krajského města Zlína. Z Holešova je taktéž 8 km vzdálená. Obec Racková je poslední Hanáckou osadou. Sousední Dolní Ves patří etnograficky k Valašsku a Mladcová k Slovácku. Nářečí, kterým se v naší obci mluví je hanácké. Kroj, ještě do nedávna užívaný, pomalu mizí. V posledních letech se obnovuje tradice Hanáckého práva, které se koná jednou za deset let.
    Prosíme občany, aby vysloužilé elektrozařízení, kterého se chtějí zbavit, donesli během celého úterý 22. ledna 2019 ke sběrnému místu (Racková 55). Elektroodpad bude odvezen ve středu v dopoledních hodinách. 
    Obec je zřizovatelem Základní a Mateřská školy v Rackové, příspěvkové organizace. Obec má svou administrativní budovu, ve které jsou kanceláře Obecního úřadu. Jsou v ní také prostory kadeřnictví a veřejné knihovny. V budově se nachází i hasičská zbrojnice a hasičská klubovna. V majetku obce je také kulturní dům. V jeho prostorách se nachází taneční sál, poštovní  středisko a kuchyň, ve které je možné připravit občerstvení na oslavy a různé společenské a kulturní akce. 
    Racková, se zeměpisnými souřadnicemi o hodnotách 49°16’’ SŠ a 17°37’’ VD, se nachází  v blízkosti krajského města Zlín (cca 8km) v lokalitě na výběžku terénní vlny, zvedající se nad rovinou Fryštacké brázdy v nadmořské výšce 230 m.


Parkování na místních komunikacích

    V naši obci u obchodu byl minulý čtvrtek ztracen černý mobilní telefon značky Huawei. Majitel telefonu prosí případného nálezce o jeho vrácení. Mobilní telefon je možné odevzdat na OÚ v Rackové.
    Z důvodu úklidu sněhu a odvozu komunálního odpadu žádáme občany, aby neparkovali své automobily na místních komunikacích. Dále žádáme majitele aut, aby neparkovali na chodnících a dodržovali zákon o provozu na pozemních komunikacích. V případě nutnosti zaparkujte na vjezdu do své nemovitosti.
    V rámci akcí pořádaných obcí Racková budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Racková nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
    "Učit, znamená vést od věci známe k neznámé...Když totiž chci někoho vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě před a lákám ho, aby šel za mnou."(J. A. Komenský - Obecná porada o nápravě věcí lidských)


Královna koloběžka první - divadlo pro ŠD

    K Rackové patří samota Kučovanice, kde jsou v současné době dva obytné domy , samota Strhanec, kde jsou taktéž dva domy, které slouží v současné době k rekreaci. Samota Opršálka, s jedním domem je  v současné době obydlená správcem lesa. Nad osadou směrem k Žeranovicím byl Hrádek – bývalá tvrz a panské sídlo. Zpustla v třicetileté válce a zarostla lesem. Odtud prý vedla podzemní tajná chodba až na Lukov. Obec patří k Žeranovské farnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00