Jak na věc


psychoterapie hrazená pojišťovnou

Dobré odkazy na psychologii, psychoterapii:

    Služby pro děti i dospělé dále proplácí VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201), OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207), ZP ŠKODA (209), ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211) a REVNÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213). Objednat se můžete u Mgr. Ladislavy Doležalové,  Mgr. Vizinové.
    U výše popsaných poskytovatelů zdravotní péče se smlouvou s Vaší zdravotní pojišťovnou je psychoterapeutická péče hrazená ze zdravotního pojištění, u poskytovatele bez této smlouvy ji hradíte v hotovosti.
    Jsou různé situace, ve kterých nás napadne, že bychom potřebovali vyhledat pomoc odborníka. Může jít o aktuální krizi – partner přijde s tím, že se chystá nás opustit, děti se odstěhovali z domu a mi se s tím nemůžeme vyrovnat, v práci jsme dostali výpověď a jsme bezradní jak dál, v dopravním prostředku se nám udělalo špatně – cítíme velkou úzkost, bušení srdce, nemůžeme spát…


Při objednání se zeptejte na formu úhrady služeb, nemůžeme však uspokojit každého zájemce o úhradu ze zdravotního pojištění, kapacita je daná výší smluvního úvazku.

    podrobný rozhovor orientovaný k problému klienta. Snaha objevit a pojmenovat příčinu či udržující mechanismy, které souvisí se vznikem zdravotních potíží (psychických či tělesných). Práce s podstatou vzniku potíží vede tomu, že se problémy nebudou opakovat, protože se klient naučí s nimi pracovat jiným způsobem (životní problémy, partnerské problémy). Psychoterapie je náročný proces pro klienta i psychoterapeuta.
    Specializovaný typ psychoterapie zaměřený na změnu myšlení a chování klienta. Podstatou je fakt, že myšlení a chování jednání jedince jsou velice úzce spojené. Změnou myšlení lze usměrnit chování a naopak, změnou chování můžeme měnit způsob myšlení tak, aby se nám lépe žilo.
    Uplatnění v léčbě :  např. různé fobie / strachy -  např. sociální fobie, agorafobie, arachnofobie, panické stavy /  poruchy spánku – zejména nespavost, OCD – obsedantně kompulzivní porucha, depresivní a úzkostné stavy, porucha příjmu potravy atd.
    Dobrý psychoterapeut nám pomůže zejména tehdy, pokud alespoň trochu věříme, že jsme v dobrých rukou a pokud se k tomuto kroku alespoň částečně rozhodneme sami.
    Psychoterapie bývá definována jako léčebné působení psychologickými, respektive psychoterapeutickými prostředky, zejména pak slovem a terapeutickým vztahem.


Většina klientů si u nás péči hradí sami

    Konzultace je u nás většinou hrazena přímou platbou klienta, výhodou pro vás může být, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, „nedostanete“ žádnou diagnózu do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace na sezení tak zůstává přísně diskrétní.
    Především jeho kvalifikaci garantuje stát - Ministerstvo zdravotnictví ČR. To znamená, že je držitelem certifikátu o absolvování kurzu v systematické psychoterapii vydávaného Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně z.s. a nebo dříve vydávaného (Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví Praha) osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii. Oba tyto doklady jsou vydávány až po úspěšném absolvování schváleného komplexního vzdělávání v psychoterapii a státem garantované zkoušce.
    Konsultace nejsou hrazeny z zdravotního pojištění. Pokud si chcete domluvit schůzku, objednejte se na tel.: 604 133 005, ev. vyhledejte psychologa hrazeného ze zdravotního pojištění při psychiatrickém centru či v nemocnici.


informace o psychoterapii a dobré kontakty pro každého

    Krizové centrum je snadno dostupné „z ulice“, není třeba se objednávat, většinou ale nevíte, ke komu se dostanete, kdo má zrovna dnes službu. Placená psychoterapie obvykle nabízí rychlejší objednací termíny a můžete si vybrat konkrétního psychoterapeuta – na doporučení, z recenzí na internetu, podle profilu na webových stránkách. Psychoterapie hrazená pojišťovnou jistě také existuje, ale je vhodná spíše pro dlouhodobé potíže a pokud nám nevadí, že budeme delší dobu čekat na první konzultaci (někdy v řádu několika měsíců).
    V praxi se lze setkat s psychoterapií poskytovanou za přímou úhradu a psychoterapií hrazenou ze zdravotního pojištění. V prvním případě je často výhodou kratší objednací doba, přičemž cena za hodinu psychoterapie se orientačně pohybuje mezi 500 až 800 Kč, ale i výše. V druhém případě, psychoterapie hrazené ze zdravotního pojištění, je nutné doporučení ošetřujícího, respektive obvodního lékaře a objednání se u psychoterapeuta, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.
    Na stránkách naší společnosti naleznete seznam kvalifikovaných psychoterapeutů, kteří mohou nabídnout zdravotní péči ambulantně (bez ohledu na formu úhrady).
    Řešení problémů klienta za pomoci dalších členů rodiny, v případech, kde  je to potřebné nebo vhodné . Snaha usměrnit vztahy v rodině, vést jednotlivé členy rodiny k pochopení své role v rámci celku.


Obsah webu je chráněný licencí Creative Common

    Hradíte-li si psychoterapii v hotovosti, doporučujeme obezřetnost týkající se příslušné kvalifikace a zejména doporučujeme ověřit, zda jste ve zdravotnickém zařízení nebo u někoho, kde nabízí psychoterapii na základě živnostenského oprávnění.
    Některé starosti jsou velmi aktuální a zde budeme hledat dobrého psychoterapeuta, který se nás může ujmout co nejdříve. V tomto případě máme prakticky dvě možnosti – obrátíme se na krizové centrum v okolí našeho bydliště nebo se objednáme na placenou konzultaci.
    Potřebujete-li léčbu svých zdravotních obtíží prostřednictvím psychoterapie v jasném zákonném rámci (mlčenlivost, odpovědnost, režim stížností, pravidla zacházení se zdravotnickou dokumentací atd.), můžete ji nalézt pouze u klinického psychologa či psychiatra (výjimečně lékaře jiné odbornosti), který pracuje jako „poskytovatel zdravotní péče“ (dříve ve státním či nestátním zdravotnickém zařízení) registrovaný krajským úřadem.
    Děti a dospívající mládež do 18 let, pojištěných u VZP (111), mohou nyní navštívit vybrané psychology bezplatně, kapacita je omezená. Objednat se můžete k Mgr. Beranové, Mgr. Růžičkové a Mgr. Santlerové.


Česká psychoterapeutická společnost

    Dobry den, chtěl bych se u Vás objednat na psychoterapii.Můžete mi prosím sdělit,zda mate smlouvu s Voj. ZP a volně terminy? Dekuji,pěkný den
    Objednaný termín konzultace je závazný jak pro terapeuta, tak samozřejmě i pro klienta. Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak samozřejmě učinit telefonicky či písemně. Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši. Jde o běžnou praxi v ambulanci, hrazenou přímou platbou.
    Někteří z našeho týmů mohou v omezené kapacitě brát klienty níže uvedených zdravotních pojišťoven, se kterými máme smluvní vztah. Jste-li klienti některých z uvedených pojišťoven, oznamte to prosím při prvním kontaktu s námi.
    Uvedené zdravotní pojišťovny proplácejí psychoterapii i psychologické vyšetření v našem centru pro své pojištěnce v plné výši, pojišťovna neproplácí poradenské služby (jednorázové konzultace, konzultace kvůli jiné osobě), koučink či nutriční poradenství.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00