Jak na věc


psychologická poradna mariánské lázně

Psychologická terapie a poradenství

    Omlouvám se, ale konzultace písemnou formou (poštou ani e-mailem) neposkytuji z těchto důvodů.  Potřebuji mít jistotu, že lidé, s nimiž pracuji, všemu rozumějí a vědí, jak své záležitosti řešit, a toho lze docílit jen přímým kontaktem s danou osobou (osobním nebo telefonickým kontaktem).
    Všichni se potýkáme se situacemi, které nás během života potkávají (řešíme partnerské vztahy, rodinné vztahy, mezilidské vztahy, výchovu dětí, oblast povolání, oblast peněz, oblast zdraví, oblast vzdělání, oblast bydlení atd.).
    Po domluvě se zadavatelem psychologických vyšetření je zpracováván výstup - zpráva, která například při profesních výběrech, při výběrových řízení slouží jako podklad k dalším krokům při personálním rozhodování.
    Každému také doporučuji, aby si celé sezení nahrával z těchto důvodů:1. Budete mít důkaz o tom, co jsem říkala, jak jsem to přesně říkala i v jaké souvislosti jsem to říkala.2. Nahrávka se vám hodí také v tom, že si ji můžete doma kdykoli opakovaně pustit a připomenout si, jak máte co přesně dělat.
    U každého člověka pracuji naprosto automaticky také s jeho dětstvím, protože zde leží příčiny mnoha našich současných potíží. Tyto příčiny je třeba odhalit a následně je jednou provždy odstranit, chcete-li skutečně lépe žít. 


Kontakty pro objednání (psychologická poradna)

    Individuální psychologické konzultace – zaměřené na sebepoznání, řešení vleklých životních starostí, na rozplétání složitých vztahových záležitostí a na objevování vlastního potenciálu.
    Individuální konzultace propojené s psychologickou diagnostikou – klient si může zvolit, zda si přeje dozvědět se o sobě objektivnější informace s použitím standardizovaných psychodiagnostických metod.
    Nejlépe e-mailem nebo telefonicky (i formou sms), osobní návštěva provozovny bez předchozí domluvy není vhodná. V případě, že se napoprvé nedovoláte, ozývám se obvykle do následujícího dne zpět.
    Jsem privátní klinický psycholog s živnostenským oprávněním v oboru Psychologické poradenství a diagnostika. Disponuji zkušenostmi z klinicko-psychologických a psychoterapeutických konzultací s klienty, z profesního poradenství i z firemní a manažerské psychologie.  Více se o mých odborných zkušenostech můžete dozvědět v životopise.
    Můj výklad je srozumitelný a jasný, takže z něj okamžitě pochopíte, co máte se svou situací dělat, abyste se ze svých potíží skutečně dostali, ale také, abyste  se v určité oblasti někam posouvali. Jsem navíc veliký praktik, o čemž se přesvědčíte již při prvním setkání.


Psychologická poradna – přes 20 let poradenské praxe 

    Všichni se ale také potýkáme s vlastní povahou a s vlastními postoji (v oblasti myšlení, učení, komunikace, emocí i konkrétních způsobů jednání), a buď se nám tato práce daří, nebo také ne, a podle toho pak život vnímáme, posuzujeme a následně žijeme.
    S těmito situacemi vám ráda pomohu. I vy byste ale měli přistupovat ke konzultacím zodpovědně a na první konzultaci byste si měli vyšetřit dostatek času (alespoň 2 hodiny), protože v kratším čase nelze nic pořádně vyřešit ani pochopit.
    Pečujte o sebe, o svůj život i o své zdraví, protože je to to nejcennější,co v životě máte. Navíc druhým lidem můžete být skutečným přínosem pouze tehdy, budete-li sami vyrovnaní, spokojení a zdraví.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00