Jak na věc


prohlášení o shodě litinová vpusť

Proč pro posouzení shody využít služeb EZÚ?

    Přidejte se do dlouhé řady našich spokojených zákazníků, kteří využili služeb prohlášení o shodě nebo analýzu rizik. Máme více než 20 let zkušeností v oboru. Osobně Vám garantuji, že i vy budete s našimi službami spokojeni.
    Zaměřujeme se na pomoc výrobcům nebo provozovatelům strojních zařízení. Specializujeme se na bezpečnost strojních zařízení, analýzu rizika a na činnosti v procesu prokazování shody u nových strojních zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (tzv. Prohlášení o shodě). Tyto výrobky musí splňovat základní požadavky příslušných směrnic Evropské unie, v České republice jejich ekvivalentů, které jsou v naší legislativě označované jako nařízení vlády. Po provedení všech zkoušek a vystavení ES prohlášení o shodě je možné uvést tato strojní zařízení na trh do provozu v rámci celého Evropského hospodářského prostoru EEA, a také ve státech přidružených k Evropské unii v rámci Evropského sdružení volného obchodu EFTA – European Free Trade Association, včetně Švýcarska a Turecka.


Čestné prohlášení o svéprávnosti

    Nedodržení těchto požadavků zavdává příčinu k možným postihům ze strany odpovědných orgánů, v České republice je to zejména Česká obchodní inspekce a Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě.
    Při posuzování rizika stroje je nutné použití dvou základních harmonizovaných norem. Základní normou je ČSN EN ISO 12100:2011, která specifikuje základní terminologii, zásady a metodologii pro dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady posouzení a snižování rizika k dosažení tohoto cíle.
    Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu technického vzdělávání. Organizujeme školení, semináře a kurzy v oborech elektro, plyn, radiační ochrana, radiokomunikace a telekomunikace.


Prohlášení o shodě - XT125H,XT160H

    Děvet měsíců jste čekali na narození potomka a vedli diskuze o tom, jaké ponese jméno. Porod se blíží a každá porodnice, či doktor přistupují k určení jména Vašeho potomka jinak aktivně. V některých porodnicích po Vás budou chtít jména chlapce či dívky dopředu, jinde ho chtějí až po porodu. Pojďme se podívat, jaké jsou podmínky pro volbu jména, jak vypadá souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte a na konci článku máme ke stažení formulář prohlášení rodičů o volbě jména dítěte. Pokračovat ve čtení „Prohlášení rodičů o jménu dítěte + vzor“
    Nekteří z našich čtenářů hledali na našich stránkách čestné prohlášení o výdělku. Celkem existuje více variant čestného prohlášení při řešení daní a daňového přiznání. Všechny varianty čestného prohlášení o výdělku pro Vás máme zpracované ke stažení ve formátech .pdf, .doc., i .docx.
    Hledáte čestné prohlášení o svéprávnosti online? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, co vlastně stvrzujete a online vzor ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf. Pokračovat ve čtení „Čestné prohlášení o svéprávnosti“
    Výrobce vydává ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává ES prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.


Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – vzor, formulář

    Analýza rizika poskytuje informace požadované pro zhodnocení rizika, které jako důsledek umožňuje rozhodnout, zda je nebo není požadováno snížení rizika. Posouzení rizika je přímo požadováno strojní směrnicí (2006/42/ES) do českého právního řádu implementovanou nařízením vlády 176/2008 Sb. (viz příloha 7) .
    Hledáte čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti online? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, co vlastně stvrzujete a online vzor (formulář, tiskopis) ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf. Pokračovat ve čtení „Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – vzor, formulář“
    Nabízíme také analýzu rizik - posouzení bezpečnosti u již provozovaných strojních zařízení podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Požadavek na provádění pravidelné kontroly stavu provozovaných strojů nejméně 1 x za 12 měsíců vyplývá i ze Zákoníku práce.


Čestné prohlášení pro finanční úřad (FU) – formuláře

    Druhou normou je ČSN EN ISO 13849-1:2008. Ta se zabývá konstrukcí a posuzováním bezpečnostních řídících a ovládacích systémů a uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Z normy ČSN EN ISO 13849-1:2008 používáme při hodnocení rizika hlavně přílohu A – „Určení požadované úrovně vlastností (PLr)“.
    Hledáte čestné prohlášení o státním občanství České republiky, nebo jakékoliv jiném formulář ke stažení? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, co vlastně stvrzujete a online vzor ve formátech .doc, .docx, .pdf. Pokračovat ve čtení „Čestné prohlášení o státním občanství – vzor“
    Připravili jsme pro Vás souhrn všech formulářů s čestným prohlášením, které je možné použít na FU při podávání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob atd. Čestné prohlášení pro finanční úřad – Vzory (formuláře, tiskopisy) ke stažení jsou ve formátech .doc, .docx, .pdf. Pokračovat ve čtení „Čestné prohlášení pro finanční úřad (FU) – formuláře“
    Potřebovali jsme rychle uvést do provozu náš nový stroj a bez značky CE to nejde. Ikdyž jsme spolu předtím nikdy nespolupracovali, pan Merta nám vyšel velmi rychle vstříc.


Čestné prohlášení o neuplatnění škody u jiného pojistitele / subjektu

    Specializujeme se na řešení průmyslových aplikací jako celku. Každá automatizace je jiná, proto musíme řešit její bezpečnost vždy individuálně. Řešení této problematiky pro nás zajišťuje firma CONFORMITY a jsme velmi spokojeni.
    NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY jednodenního školenía navazující zkoušky nebo přezkoušení: 11. prosince 2018, 15. ledna 2019 - tento termín je obsazen a 5. února 2019.
    Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.
    Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.
    Hlavní činností naší firmy je výroba jednoúčelových strojů a zařízení zejména v gumárenském průmyslu. Naši odběratelé vyžadují nejvyšší kvalitu výrobků  a dodržování termínů dodávek. Totéž vyžadujeme my  od našich dodavatelů. Spolupráce s firmou CONFORMITY  probíhá k naší naprosté spokojenosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00