Jak na věc


preventivní prohlídky u závodního lékaře

Nové zobrazovací techniky ve službách preventivní péče o chrup

    Naše zařízení je schopno rozsahem svého vybavení a počtem kvalifikovaných pracovníků pokrýt veškeré klinické potřeby závodní preventivní péče. Proto je naším externím spolupracovníkem Doc. MUDr. Kneidlová Monika CSc. z kliniky pracovního lékařství a nemocí z povolání při FN Karlovy univerzity v Praze.
    Závodní preventivní péče je poskytována převážně firmám působících v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. a firmám se sídlem na území měst Mostu a Litvínova na základě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
    Užitečným nástrojem pro řešení veškerých vašich současných i budoucích problémů se zuby je panoramatický snímek (ortopantomogram ― OPG), který provádíme především u nových pacientů.
    Na naší klinice ošetřujeme nejčastěji zubní kaz a různé stupně paradentózy. Obě onemocnění, pokud nejsou včas léčená, mohou vést až ke ztrátě jednoho nebo více zubů. Proto vám doporučujeme zejména:
    Do naší ordinace pravděpodobně zavítáte častěji, pokud již trpíte nějakým onemocněním, například paradentózou. Více prohlídek během roku doporučujeme i ženám v období těhotenství, nemocným cukrovkou nebo lidem, kteří prodělali vážné infekční onemocnění. Nejlepší je, když se po skončení prohlídky rovnou domluvíte na další termín.


Preventivní zubní prohlídka odhalí i počátky vážných nemocí

    Preventivní prohlídky u zubaře jsou nezbytnou podmínkou zachování zdraví vaší ústní dutiny a správné a dlouhodobé funkce chrupu. Zdravým lidem doporučujeme prohlídku absolvovat přibližně jednou za půl roku. Návštěvu zubní ordinace není radno odkládat, i když se vám na první pohled zdá, že žádným problémem netrpíte. Bolest a jiné komplikace zpravidla přichází až v závěrečné fázi většiny onemocnění.
    Vedle zajištění závodní preventivní péče se naši praktičtí lékaři věnuji kurativě, tedy vlastnímu léčení pacientů, kteří navštíví praktického lékaře ať již pro radu, informaci nebo z důvodu nemoci.
    Díky OPG naši stomatologové získají přehled o celkovém stavu ústní dutiny. Odhalí mrtvé zuby a zuby, které jsou retinované. To znamená, že se zcela neprořezaly, a nemohou tak plnit svoji funkci. Nejčastěji se jedná o zuby moudrosti (známé jako osmičky). Za základě OPG snímku lékař rozhodne o vašem dalším ošetření.
    Důležitou součástí preventivní prohlídky je také kontrola dásní, jejich krvácivost, citlivost zubů a stupeň odhalování krčků. Poté vám zkontrolujeme zuby samotné. Lékař zhodnotí pigmentaci chrupu a množství přítomného zubního kamene, který vám odstraníme buď hned, nebo v případě masivní expanze vám doporučíme návštěvu profesionální dentální hygienistky. Dále zkontrolujeme stav starých plomb a dříve provedených stomatochirurgických výkonů či implantátů.


Zubaři preventivní prohlídkou zjistí kompletní stav vaší ústní dutiny

    Neváhejte a svěřte se našim lékařům s proběhlými nebo aktuálně probíhajícími onemocněními a genetickou zátěží. Čím názornější obraz o vašem zdravotním stavu získáme, tím bude snadnější odhalit pravou příčinu vašich potíží a bude možné je úspěšně vyléčit.
    Hlavním úkolem a náplní zmíněné péče je „zabezpečovat ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů“, a to zajišťování lékařských preventivních prohlídek, vstupních, výstupních a profesních prohlídek, dohledu na pracovní prostředí, biologických expozičních testů, speciálních vyšetření (zátěžové EKG, audiometrie, spirometrie).
    Tým našich stomatologů má díky moderní technice, kterou jsou vybaveny ordinace našeho zubního centra, možnost včas objevit veškeré, zpočátku nenápadné, změny ve vašich ústech. Tak vám pomůžeme předejít různým onemocněním a potížím, jejichž léčba může být později komplikovanější, nebo dokonce nemožná.
    Před samotným vyšetření provedeme takzvanou anamnézu. Na základě snímků získaných rentgenem a dalších údajů o vašem zdraví, obdržíme souhrn informací o celkovém stavu vaší ústní dutiny.


Docházejte ke svému zubaři preventivně každých 6 měsíců!

    Zákroky moderní stomatologie včetně toho nejběžnějšího ― odstranění zubního kazu ― jsou dnes relativně komfortní a bezbolestné. Přesto stále zůstávají nevítaným zásahem do organismu, kterému je lépe se vyhnout. Zároveň rekonstrukce zubů dnes spadá spíše do oblasti estetické medicíny, a proto mnohé procedury nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Vy tak do nich musíte investovat nejen peníze, ale hlavně váš čas.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00