Jak na věc


preventivní lékařské prohlídky

Rozšířil se obsah preventivních prohlídek u lékaře

    K tomu, aby vše proběhlo co nejpříjemněji, je důležitá klidná atmosféra při prohlídce. Zvláště malé dítě vycítí i tu nejmenší nervozitu u rodičů a především u matky. Proto si dovolujeme Vám nabídnout jakýsi „manuál“ pro preventivní prohlídky v jednotlivých věkových obdobích, jako pomůcku, která Vám pomůže se na prohlídku Vaší ratolesti trochu nachystat. Budete předem vědět, co Vaše dítě na prohlídce čeká, a můžete si předem připravit otázky, na které byste se lékaře chtěli zeptat.
    Snad každý bude souhlasit s tím, že zdravotním problémům je lepší předcházet, než je následně řešit. A u dětí to platí dvojnásob, protože zanedbání zdánlivě drobného problému v období růstu a vývoje může mít nepříjemné následky pro život dospělého jedince.
    Preventivní vyšetření prsů na mamografu je každé dva roky hrazeno ženám nad 45 let. Dřív mohly této úhrady využít jen ženy mladší 69 let. Horní věková hranice byla novou vyhláškou zrušena.
    Rodiče by měli své dítě zaregistrovat u zubaře ještě v době, kdy děti možná nemají ani první zoubek. Přesto je v druhém půlroce věku dítěte čas na první zubní preventivní prohlídku.
    V tomto věku nastává určitý zlom v sociálním vývoji dítěte. Děti většinou nastupují do mateřské školy, zvykají si na jiný režim, musí se naučit větší samostatnosti. Již ve třech letech je také důležité, aby děti pochopily, že jim lékařské prohlídky nemají ublížit, ale naopak pomoci.


Preventivní prohlídka v pěti letech

    Oslovení lékaři ale tvrdí, že se s takovými žádostmi setkávají minimálně. praktická lékařka MUDr. Iva Benešová z Bílovic nad Svitavou: V úplně mizivém procentu se setkávám s tím, že si pacienti hradí prevenci na onkologickém ústavu, kde jim provedou v podstatě to, co mají u praktického lékaře hrazeno jednou za dva roky pojišťovnou. Písecký gynekolog MUDr. Rudolf Tyll: Gynekologická prevence jednou ročně stačí a častěji si ji klientky neplatí. Dětská lékařka z Vyškova MUDr. Blanka Flugerová: Častější prohlídky pacienti nevyžadují, pokud je chci z nějakého důvodu já (např. nutnost častějšího sledování), pak je dělám zdarma.
    Během těhotenství má žena nárok na dvě hrazené preventivní prohlídky u zubaře. Během nich je mimo jiné poučena, kdy má poprvé k zubaři přivést své dítě.
    Jednou ročně. Zdravotní pojišťovny však u dospělých pacientů platí dvě prohlídky ročně. Vedle preventivní prohlídky je hrazena i tzv. pravidelná prohlídka, takže nelajte svému zubaři, když vás na další „prevenci“ objedná za půl roku. Přesně tak to má být a vás to nestojí ani korunu.
    Naštěstí u nás máme propracovaný systém preventivních lékařských prohlídek, díky kterému se daří řadu problémů zachytit hned v zárodku. Preventivní prohlídky se u dětí provádí od třetích narozenin každé dva roky. Dobrou zprávou je, že se jich účastní až 96 % dětí (oproti tomu v dospělosti je množství prohlídek 3-4x nižší, přestože doporučená frekvence prohlídek je stejná jako u dětí. Většina dospělých na preventivní prohlídky nechodí vůbec).


Preventivní prohlídka ve třech letech

    Vždy jednou za dva roky. Preventivní prohlídka je důkladné a komplexní vyšetření. Rozhodně se nespokojte s rychlým odběrem krve a změřením tlaku. Součástí vyšetření by měla být například i onkologická prevence a zhodnocení onkologických rizik: vyšetření kůže, konečníku, u rizikových pacientů klinické vyšetření varlat či prsů. Jednou za čtyři roky se po čtyřicítce provádí vyšetření EKG, při každé prohlídce potom kontrola hladiny cukru v krvi (glykémie). U žen nad 45 let se ověřuje, zda byly na preventivním mamografickém vyšetření. Pokud ne, lékař tam ženu doporučí. Od 50 let se v rámci prevence a včasného záchytu rakoviny tlustého střeva provádí test na okultní (skryté) krvácení ve stolici. Od 50 do 55 se lze bezplatně testovat každý rok, nad 55 let jednou za dva roky nebo jít jednou za deset let na kolonoskopii.
    Na preventivní prohlídky k praktickému lékaři chodí jen pětina dospělých, prevenci u gynekologa absolvuje zhruba polovina žen, děti chodí na prevenci téměř všechny. Vyplývá to z dat tří největších zdravotních pojišťoven.


Dospělí – od 40 pod drobnohledem

    Děti mají nárok na celkem 19 preventivních prohlídek u svého pediatra, kde mohou být registrováni až do svých devatenáctých narozenin. Kontroly však nejsou rozloženy rovnoměrně. Nejsledovanější jsou novorozenci a kojenci. 1. prevence: do dvou dnů od návratu z porodnice, zpravidla doma. Náplní této prohlídky je totiž i posouzení sociální situace rodiny. 2. – 9. prevence: během prvního roku života zpravidla ve 14 dnech, 6 týdnech, 3, 4, 6, 8 a deseti měsících a v jednom roce. 10. prevence: v 18 měsících11. prevence: ve 3 letech. Další preventivní prohlídky se dělají každé dva roky, poslední nejpozději před dosažením devatenáctého roku věku. Věděli jste, že:• rodič šestiměsíčního dítěte má být poučen o tom, že během následujícího půl roku má zaregistrovat své dítě u zubaře a začít s ním chodit na pravidelné zubní prohlídky?• krevní tlak se poprvé měří už tříletým dětem?• při pozitivní rodinné anamnéze se už pětiletým dětem vyšetřuje hladina cholesterolu a ostatních tuků v krvi a při téže
    Obsahem prohlídky je podrobné tělesné vyšetření a posouzení vývoje dítěte po stránce tělesné (růst, váhová křivka, pohlavního dospívání, vyšetření smyslů, pulzu, tlaku krve, vyšetření moče), duševní (časná detekce duševního zaostávání), sociální (situace a fungování rodiny, úspěšnost ve škole a kolektivu vrstevníků, detekce případného týrání apod.) a intervence rizikového chování (drogové a jiné závislosti, sebepoškozování, prevence úrazů apod.).


Aktuální přehled preventivních prohlídek

    Dospělí budou mít při preventivní prohlídce u praktického lékaře nárok na laboratorní vyšetření glykemie (prevence cukrovky) už ve 30 letech. Druhou novinkou pro dospělé je vyšetření týkající se ledvin – laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech. U dětí se rozšířil hlavně obsah první preventivní prohlídky, která se jako provádí zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice, a to pokud možno v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy doma.
    Prohlídka v pěti letech je další stěžejní prohlídkou v dětském věku. Blíží se nástup do školy. K tomu, aby tento důležitý životní krok byl co nejpříjemnější a bez komplikací, je vhodné se na něj připravit.
    Preventivní prohlídky by se od října 2016 měly rozšířit o prevenci selhání ledvin. Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce také zkracuje víc než dvacetiletý interval vyšetření glykémie v 18 a 40 letech dalším vyšetřením ve 30 letech. Nově se pro děti zařazuje záchyt poruch autistického spektra pomocí dotazníku.
    Děti většinou znají svého lékaře odmalička, jsou rády, když je pochválí, a tak nebývá problém je při tříleté prohlídce vyšetřit. Najdou se ale i děti, které nechtějí spolupracovat, zatvrzele mlčí, v nejhorším případě se nenechají ani vyšetřit. Obecně se dá říci, že děvčátka bývají ve třech letech sociálně zralejší než chlapci, lépe mluví, lépe spolupracují. Tento rozdíl je dán biologicky a není třeba se jím znepokojovat.


Na prevenci k praktikovi chodí pětina dospělých a většina dětí

    1. Hrazenou preventivní prohlídku nelze provést dříve než měsíc před stanovenou lhůtou, např. další preventivní gynekologická prohlídka se provádí nejdřív za 11 měsíců od té minulé, prevence u praktika za 23 měsíců a podobně.
    Nezaplatíte nic, a přesto dostanete informace, které mají cenu zlata. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena řada preventivních lékařských prohlídek. Nabízíme aktuální přehled toho, co mohou pacienti využít.
    Preventivní vyšetření kyčlí u novorozenců a kojenců provádí ortoped. Bývají nejméně tři. Tzv. metoda trojího síta zahrnuje tyto prohlídky: 1. prevence: mezi 3. a 5. dnem věku dítěte v porodnici2. prevence: ultrazvukové a klinické vyšetření ve 3. – 6. týdnu věku3. prevence: ultrazvukové a klinické vyšetření se obvykle provádí po ve 3 nebo 4 měsících


Ministerstvo zdravotnictví doplní preventivní prohlídky

    Je důležité, aby děti pochopily, že jim lékařské prohlídky nemají ublížit, ale naopak pomoci. A platí to samozřejmě i pro rodiče. Lékař dítě prohlédne, vyšetří a zeptá se ho na řadu věcí, aby mohl komplexně posoudit jeho zdravotní stav. Některé otázky mohou být i trochu nepříjemné, ale odpovědi na ně jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte. Naprostá většina rodičů tomu rozumí a s lékaři dobře spolupracuje. Někteří rodiče ale preventivní prohlídky zanedbávají, čímž bohužel mohou svým dětem ublížit.
    První prevence by se měla provést v patnácti letech a potom vždy jednou za rok. Součástí první prohlídky je nácvik samovyšetřování prsů. Pro prevenci rakoviny děložního čípku se mimo jiné provádí odběr materiálu (stěr) z děložního čípku. Ten se nedělá u dívek před zahájením sexuálního života. Ženy nad 45 let od gynekologa obdrží doporučení na mamografické vyšetření.
    3. Nikdo se nebude bránit vás doporučit nebo provést vám preventivní vyšetření, pokud máte pocit, že hrazená preventivní péče je nedostačující. Musíte však počítat s placením z vlastní kapsy. Prevence u praktika, gynekologa nebo mamografické, resp. ultrazvukové, vyšetření (mamograf totiž není pro ženy do 40 let vhodnou vyšetřovací metodou) vyjde podle rozsahu prohlídky řádově na stokoruny.


Preventivní prohlídky u lékaře pro děti a dorost do 19 let

    Mám břišní potíže,žádal sem lékaře aby mi napsal žádanku na vyšetření tlustého střeva ten mi řekl,že na takové vyšetření mám nárok až za deset let poslední vyšetření jsem měl v roce 2009 kde mi odstranili jeden polyp.Mám teploty průjem a bolesti břicha,dnes jdu na další vyšetření ultrazvukem to mi dělali včera ale nic nezjistili tak sem zvědavý jak dopadnu dnes

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00