Jak na věc


pravopis studentka

Chybovat je lidské, chyby neřešit je pro ostudu. Víme, které texty by potřebovaly jazykové korektury.

    Ach jo... vina/nevina jakožto substantivum se píše s jedním n, oproti tomu adjektivum vinný, vinná se píše se dvěma n (stejně jako krátký tvar přídavného jména odvozeného z příčestí trpného - vinna).
    V knížce Jiřího Žáčka Krysáci jsou zase spolu, kterou vydala Česká televize v Edici ČT v roce 2016, se na straně 13 objevila pravopisná hrubka ve slově štrúdl. Ačkoli se štrúdl píše jedině s ú, podoba slova s ů je velmi obvyklá, a pro mě tedy nikterak překvapující. Pro některé lidi je však velkým překvapením, že štrúdl se píše s ú, a dožadují se logického opodstatnění či pravidla, podle kterého by si pravopis slova štrúdl odvodili. Jenže takové pravidlo prostě neexistuje. Jak by podotkl Eda, laboratorní potkan z Prahy a jeden z protagonistů jmenované knihy: „Máme tu problém, pánové!“ Nezbývá nám nic jiného než si pravopisnou podobu slova štrúdl navždy zapamatovat.
    Stále častěji se v beletristických či odborných textech nebo v novinových článcích a zprávách objevuje záměna předložek díky a kvůli. Nedávno jsem si této stylistické hrubky všimla v knížce Marcely Mlynářové V padesáti na začátku. Této chyby se autorka dopustila na straně  96, a to hned dvakrát.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00