Jak na věc


pravidla pro psaní závěti

Hlavní změny v pravidlech na jednom místě

    Bodový systém hodnocení řidičů je jedním z mnoha opatření ke snížení počtu a následků dopravních nehod v České republice do roku 2010, která jsou obsažena v rámcové Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Tu schválila vláda České republiky svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Zavedení bodového systému není ojedinělým opatřením; je součástí celého systému založeného na intervencích jak v oblasti lidského činitele, dopravního prostředí, tak i vozidel. (Pokračování textu...)
    Víte, co všechno si k vám může policista dovolit? Kdo všechno je oprávněn zastavit vaše vozidlo? Na tyto a spoustu dalších otázek, vám odpoví kategorie umístěná na našich stránkách s názvem pravomoci policie. Přečtěte si, jaké pravomoci policii náleží, a vyvarujete se případných nedorozumění na našem webu, nebo v magazínu autopub.cz, či v sekci technika na stránkách bezvarady.eu.


Bodový systém – aneb, za co ztratíte body?

    Dost možná jste v médiích narazili na informaci, podle které mohou někteří lékaři beztrestně porušovat pravidla silničního provozu a to zejména ty, které souvisí s parkováním. Zmínka se týkala lékařů, kteří využívají speciální označení Lékař konající návštěvní službu a rozhodně se nezakládá na pravdě. Majitelé takovýchto označení porušovat zákony samozřejmě nemohou. Podle paragrafu mohou porušit jen některá pravidla a to ještě s ohledem na na bezpečnost a plynulost provozu. Zákon však nikomu neuděluje pravomoci ke kontrole vlastníka znaku. Čistě teoreticky si tedy takovýmto způsobem označit vozidlo kdokoliv, aniž by riskoval, že se bude muset prokázat příslušnými doklady.
    Jednou z plánovaných změn je novela silničního zákona, která by policistům umožnila nařízení technické kontroly stavu vozidla. Tak jako kalkulačka povinného ručení určuje cenu ročního poplatku, řidič, jehož vozidlo by se strážcům zákona z nějakého důvodu nelíbilo, by musel zajet na technickou kontrolu do místa vzdáleného maximálně čtyři kilometry. V případě vážné nebo nebezpečné závady by musel technickou prohlídku zaplatit. (Pokračování textu...)
    Dopustili jste se několika přestupků, kvůli kterým jste přišli o cenné body? Bodový systém funguje na českých silnicích od roku 2006 a o nějaký ten bodík již přišel téměř každý řidič. Ne každý však ví, co že se lze o jejich umazání přičinit i jinými způsoby než jen roční jízdou bez přestupků. Několik trestných bodů si mohou hříšníci odpočítat po absolvování speciálního kurzu, který funguje od roku 2007.


Platí na parkovišti stejná pravidla jako na silnici

    Takzvaná absolutní přednost chodců, kteří přechází přes přechod pro chodce, patří mezi hojně diskutovaná témata. Diskutéři se přitom dělí na dva tábory, které se neustále přou, zda má chodec skutečně absolutní přednost, nebo se musí i on podřídit konkrétní situaci. Jistí si nejsou ani samotní zákonodárci, kteří se v budoucnu chystají na případné změny v legislativě. V současné sobě však proti sobě pracují dva odlišná ustanovení a to základní ustanovení zákona na pozemních komunikacích §5 a ustanovení §54 odstavec. 3 téhož zákona. (Pokračování textu...)
    1. Které místo v osobním automobilu je podle vašeho názoru, či podle statistik, považováno za nejbezpečnější pro přepravu dítěte? Máme dvouletou dceru, kterou převážíme v osobním automobilu v autosedačce na místě vzadu za spolujezdcem. Za měsíc očekáváme narození druhého dítěte, a proto bych se ráda dotázala, zda je pro dítě bezpečnější autosedačku upevnit vzadu za řidičem či vedle řidiče, vždy tedy proti směru jízdy.  (Pokračování textu...)
    Na přelomu července a srpna 2011 došlo k novele zákona, na základě které se změnil název označení (původní zněl „Lékař ve službě“), ovšem podstata paragrafu zůstala stejná. Podle něj nemusí lékař „v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné…dodržovat zákaz stání a zákaz zastavení vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“.“ Nesmí však „ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.“ (Pokračování textu...)


Skutečně mohou lékaři parkovat kde se jim zlíbí?

    Pravidla silničního provozu jsou na dálnicích, silnicích a v ulicích měst jasná. Striktně je vymezuje zákon a řidiči se podle nich, chtě nechtě, musí řídit. Jak je to ovšem na parkovištích? Platí na nich stejné regule jako na plnohodnotných pozemních komunikacích? Jak kde. Podle zákona na místech, které „leží mimo pozemní komunikace„, pravidla silničního provozu neplatí a řidiči si v nich mohou jezdit jak chtějí. Policie je proti takovému jednání krátká a nemůže udělovat pokuty ani přidělovat trestné body, jako například v případě, že někdo nezná ceník povinného ručení a nemá ho sjednané. Co však většině majitelů řidičského průkazu jasné není, je onen přívlastek „ležící mimo pozemní komunikaci“. Pro která parkoviště tedy pravidla platí a ve kterých vládne anarchie? (Pokračování textu...)
    Máte na svém kontě všechny body? Nebo vám nějaký ten bodík schází? Ať je to tak, či onak, kromě novel a aktualizovaných zákonů na našem webu naleznete také přehled přestupků včetně bodového a finančního ohodnocení. Dozvíte se, kolik bodů vám hrozí za rychlou jízdu v obci, řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu nebo za další přestupky, kterých se jako řidiči můžete dopustit. Bodový systém funguje v České republice (a v řadě dalších států) od roku 2004. Hlavním pilířem zavedení bodového systému bylo snížení počtu a následků dopravních nehod a evidence neukázněných řidičů.
    Nechce se vám každý rok, měsíc nebo týden pročítat neustále aktualizovaný zákon o silničním provozu? Chcete mít všechny změny přehledně na jednom místě? Navštivte kategorii s názvem nová pravidla a informujte se jaké změny na vás – jako na řidiče čekají. Pro zájemce máme na našem webu také úplné znění zákona o silničním provozu, ve kterém se dozvíte vše potřebné a do posledního detailu.


Řidiči pozor! Znáte nová pravidla silničního provozu?

    Pravidla silničního provozu jsou neustále aktualizována a doplňována. Vyznat se v neustálých novelách je proto občas nad lidské síly. Pokud chcete mít dokonalý přehled o všech změnách, které nás na českých silnicích potkají právě v aktuálním roce 2012, sledujte pečlivě náš web. Přinášíme vám praktické informace, řadu rad i tipů a především přehledný výčet nových silničních pravidel.
    Vypadá to, že piráti silnic budou mít zase o něco těžší život. To samé platí i o majitelích vozidel v katastrofálním technickém stavu. Poslanci plánují celou řadu změn v bodovém systému, které by mohly nabýt platnosti již začátkem dubna tohoto roku. Nutno podotknout, že některé z nich by mohly být naopak ku prospěchu.
    Každý řidič může nasbírat maximálně 12 bodů, poté přijde o řidičský průkaz. Jednou z možností, jak body umazat, je striktně dodržovat pravidla silničního provozu a po dobu jednoho roku nespáchat ani jeden přestupek. I tak příkladnému řidiči se však umažou pouze čtyři body. V případě, že měl do té doby na kontě pouze jeden, dva nebo tři, konto se mu vynuluje. Plusové body „do zásoby“ tímto způsobem získat nelze. Rok poté, co byl systém zaveden, však přibyla další možnost – zúčasnit se speciálního kurzu, který lze absolvovat v Centrále bezpečné jízdy v Mostě, Ostravě a Sosnové u České Lípy. (Pokračování textu...)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00