Jak na věc


pražští madrigalisté

Česká televize odvysílá seriál v HD kvalitě

    Nový přepis barevného filmového seriálu v HD kvalitě s jeho následnými obrazovými korekcemi přinese divákovi podstatně ostřejší obraz s potlačeným šumem, světelně vyrovnané scény s lepším podáním v polostínech. Všem divákům, ať s televizorem HD nebo se staršími televizory formátu 4:3 nabídneme klidnější obraz a daleko lepší obrazový vjem.
    Postupně vám zde budeme nabízet divácká místa, informace o vstupném, přihlášených posádkách, zpravodajství o uzávěrech silnic a podobně. Zvláštní pozornost prosím věnujte radám pořadatele, i ve vztahu k bezpečnosti při sledování motoristického podniku.
    Jedná se o vysoce náročnou a finančně nákladnou restaurační práci v zájmu kvalitního uchování „paměti národa“ a její prezentace divákovi ČT.
    Česká televize v rámci projektu digitalizace archivu postupně převádí vybrané tituly ze svého Zlatého fondu na současnou špičkovou úroveň obrazu a zvuku. U filmů a seriálů, které byly natočeny na filmovou surovinu, se obraz i zvuk postupně upravují tak, aby odpovídaly nejvyšším současným TV požadavkům kvality označovaným jako HD (high definition).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00