Jak na věc


povodí vltavy stavy a průtoky

Vodní nádrže odvrátily a zpomalily povodně

    V návaznosti na kroky vlády České republiky spojené s uvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19, ruší státní podnik Povodí Vltavy, s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020, zákaz vstupu veřejnosti do budov státního podniku vydaný dne 16. 3. 2020,
    - s účinností od 06:00 hodin dne 20. 5. 2020, jsou povoleny návštěvy veřejnosti v budovách státního podniku , na základě předchozího telefonického sjednání návštěvy s příslušným zaměstnancem státního podniku, s výjimkou návštěv veřejnosti na vodních dílech Lipno I., Orlík, Slapy a na vodním díle Švihov na Želivce.
    Upozornění: S účinností od 1. 6. 2020, v rámci přepravy plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík, platí povinnost vůdce plavidla a členů posádky, používat ústenku, roušku, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének za předpokladu, že nebude dodržena minimální vzdálenost 2 metry od zaměstnance podniku, který zajišťuje přepravu plavidla.
    Osoby vstupující do budov státního podniku Povodí Vltavy, jsou povinny dodržovat a řídit se platnými mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, souvisejícími s onemocněním COVID-19.


Počet hnízdících rybáků se díky opatřením na Nových Mlýnech zvyšuje

    Provoz na Vltavské vodní cestě včetně přepravy lodí přes VD Orlík a VD Slapy se od 1. června 2020 řídí dle Informace Státní plavební správy č. 35/2020 vydané dne 29.5.2020 a dostupné ZDE.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00