Jak na věc


použití síťového rozvodu lan

Návod k použití budík Amplicomms TCL 190

    4. Roundup Expres, Roundup Gel - likvidace plevele při hobby použití na zahrádách a chalupách, kolem domů, stromů, záhonů, plotů, zámkové dlažbě apod.
    Dávkování přípravku Roundup je v rozmezí 2-10 l/ha při 100-200 čisté vody. Ve většině případů postačuje dávka 4-6 l/ha (40-60 ml/2-4 l vody/100 m2). Vyšší dávka postřiku se zvolí za nepříznivých podmínek nebo při výskytu obtížně hubitelných plevelů - svlačce, křídlatka, kopřiva, bolševník...
    Roundup Flex Rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Obsahuje o 33% více účinné látky glyphosate, než Roundup Klasik. Kultivace půdy již za 6 hodin nebo 2 dny. Roundup Expres Praktický předem namíchaný herbicid v unikátním tlakovém postřikovači k okamžitému použití. Viditelný účinek již za 6 hodin.


Návod na použití - Signalizace mobilního telefonu LightOn

    1. Roundup Klasik Pro, Roundup Biaktiv, Roundup Flex - hubení pýru plazivého a ostatních plevelů na zemědělské, orné nebo nezemědělské půdě - veřejné plochy, železnice, údržba kolem silnic, budov, parkoviště, sportovní areály, chodníky, autobazary,..... Předsklizňová aplikace proti pýru (7-14 dní před sklizní plodiny).
    Roundup Gel Vhodné balení k okamžitému použití pomocí stisknutím tlačítka aplikátoru na jednotlivé plevele nebo malé plochy. Minimální riziko poškození okolních rostlin. Skvělý pomocník pro zahrádkáře.
    Roundup Biaktiv Nejlepší ekotoxikologické vlastnosti, vylepšená účinnost na vytrvalé plevele, specialista na použití v ekologicky citlivých oblastech, dvakrát rychlejší odbourávání při styku s půdou, rychlost účinku do 48 hodin.
    Roundup Klasik Pro Základní, nejčastěji používaný a cenově nejdostupnější varianta herbicidu. Bezpečné a široké uplatnění. Působení postřiku se projeví za 10-14 dní. Snížení účinku dešťěm do 6 hodin.
    3. Roundup Biaktiv - vodní plevele - hubení rákosu a jiných vodních plovoucích a vynořených plevelů, odstranění břehových rostlin v odvodňovacích nebo zavlažovacích kanálech, rybnících, vodních pochách a nádržích.


Návod na použití - Sennheiser SET 830 TV

    Pro správnou aplikaci a použití přípravku Roundup k hubení nežádoucích plevelů a vegetace musí být tyto plevele vzešlé (nejlépe 10-20 cm) s vytvořenou dostatečnou listovou plochu. Roundup (randap) je optimální postřik na plevel, který se aplkuje za teplého, vlhkého a slunného počasí, dostatek půdní vlhkosti, nejlépe na čistou listovou plochu (po dešti). Při aplikaci přípravku nesmí dojít k úletu postřikové jíchy na sousední kulturní plodiny!! Jednoleté plevele odumírají průměrně za 5-10 dní, vytrvalé plevele za 2-4 týdny, kdy účinná látka glyphosate dostatečně pronikne až do kořenů a oddénků vytrvalých rostlin ( např. pýr plazivý). Příznaky účinku jsou vadnutí, žloztnutí a postupné usychání. Nepůsobí na nenaklíčená semena uložená v půdě.
    Z hlediska bezpečnosti lidí, zvířat a životního prostředí je postřik Roundup, respektivě úč.l. glyfosát jedním z nejneškodlivějším herbicidem na světě. Jeho toxicita je nižší než toxicita kuchyňské soli a dosahuje poloviny toxicity acylpyrinu. Glyfosát se v půdě a sedimentech pevně váže na jíl a organickou hmotu, takže nemůže být přijímán kořeny necílových rostlin a je velmi rychle odbouráván (inaktivován) mikrobiálními pochody. Použití v II. OP povrchových a podzemních vod.


Návod na použití - Cestovní vibrační budík SA 100

    2. Roundup Klasik Pro, Roundup Biaktiv - ovocné sady a vinice - likvidace pýru plazivého, svlačce rolního, pcháče rolního, turanu kanadského a jiných víceletých a jednoletých plevelů. Hubení plevelů před výsevem obilovin a řádkových kultůr (např.brambor). Lesnictví - ničení plevelů a nežádoucích houštin a náletových dřevin, pařezové výmladnosti postřikem v pruzích, s ochrannou krytkou (školky) nebo celoplošně. Obnova pastvin - vyhubení přestárlých zaplevelených zatravněných ploch před kultivací nebo celkovou obnovou.
    Systémový neselektivní herbicid Roundup od firmy MONSANTO patří mezi tzv. totální herbicidy, které hubí plevele přes listy přímo od kořenů a tím dokáže vyhubit i vytrvalé plevele. účinnou látkou herbicidu je glyphosate (glyfosát), kdy základní obsah je 360 g (ve formě soli IPA 460 g) a 180 g smáčedla na 1 l přípravku u nejpoužívanějšího Roundupu Klasik Pro . Nejvíce účinné látky má Round Flex (588 g/l).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00