Jak na věc


poruchy chování

Stále více Italů prý trpí "sexuální anorexií"

    Porucha erekce je běžný zdravotní problém. Není nutné se s ním osamoceně trápit a upírat si plnohodnotný partnerský život. Návštěva lékaře by měla být samozřejmostí. Rezignovat na odbornou pomoc se nevyplácí mimo jiné i proto, aby se vyloučilo jiné, možná i závažné onemocnění.
    Za poruchy spánku považujeme onemocnění, která nějakým způsobem narušují průběh spánku nebo některé jevy, které jeho kvalitu přímo ovlivňují. Obecnějším tématem - nespavostí - trpí v dnešní světě až 50% lidí nad 65 let. Samotné poruchy spánku jsou nepravidelně rozprostřeny do všech generací. Trpí jimi senioři stejně jako děti.
    Vedle těchto tří stupňů však známe ještě jednu podobu bezvědomí, tzv. synkopu. Jedná se o klasické mdloby, během kterých člověk ztratí vědomí nanejvýš na pár desítek sekund. Synkopa může potkat i zcela zdravého člověka. Její příčinou může být emociálně vypjatá situace (pohled na krev) nebo třeba dlouhé stání v dopravním prostředku za horka, pobyt ve vydýchaném prostoru, náhlá změna polohy těla atd. Během synkopy je mozek na okamžik nedostatečně prokrven, avšak tento stav se brzy upraví a člověk tak nabývá plného vědomí bez vážnějších důsledků. Synkopě zpravidla předcházejí mžitky před očima, motání hlavy, únava a pocení.


Skrývaný problém: O sexu (nejen) na dovolené

    Výsledky placebem kontrolované studie ukázaly, že magnetoterapie má výborné účinky na krevní oběh u mužů trpících sexuálními problémy. Tato studie zkoumala účinky kombinace pulzního magnetického pole (PMF) a vakuové terapie při léčbě impotence. Vakuová terapie se skládala z umístění penisu do hermeticky uzavřeného válce s negativním tlakem 180–260 mm Hg po dobu 10–12 minut, celkem 12–15 expozic. PMF terapie (6 Hz, 30 mT) se skládala ze stejné délky a počtu expozic. Výsledky ukázaly, že po kombinované terapii byla u 71 % pacientů obnovena sexuální funkce, u 17 % došlo k zlepšení a 17 % pacientů nezaznamenalo změnu. U pacientů léčených pouze vakuovou terapií byla tato čísla 51 % (obnovení sexuální funkce), 24 % (zlepšení) a 24 % (beze změny). I. V. Karpukhin V. A. Bogomol‘, Lokální vakuová magnetoterapie při impotenci pacientů, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38–40. Tato dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zkoumala vliv slabých magnetických polí u mužů, kteří
    Je nezbytné upozornit, že potravinové doplňky nejsou léky. Dále není bezpečné získávat klinicky ověřené léky na poruchy erekce obcházením lékaře. U některých pacientů je jejich užívání spojeno s velmi vážným zdravotním rizikem.
    Naopak někoho jiného může trápit zvýšená spavost, což je opak nespavosti. Lidé potřebují spát 10 nebo 12 a více hodin denně. U vážnějších případů může docházet k upadání do spánku i během výkonu činnosti. Spánková deprivace je nedostatek spánku u lidí, kteří za normálních okolností nemají problémy usnout. Tento jev se často vyskytuje u studentů, kteří spí málo a nebo vůbec. Bohužel zvýšenou únavou a spánkovým deficitem se soustředění stává stále obtížnější. Proto není vhodné dlouhodobě odbývat spánek jen několika hodinami denně.


Pulzní magnetoterapie s patentovaným 3D pulzním polem.

    Dalšími poruchami spánku jsou noční můry a noční děs. V zásadě se jedná o podobné jevy. Spánek je chvílemi nebo po celou doprovázen živými děsivými sny. To nemusí vést přímo k probuzení, ale nastává fáze nepokojného spánku, který lidé často vnímají nepříjemnými změnami poloh a v důsledku spánek nezaručí vytoužené odpočinutí.
    Podívejme se na nejčastější z nich. Pravděpodobně nejvíce diskutovanou poruchou spánku je nespavost. Někteří ji řadí mezi civilizační choroby, jiní čistě mezi psychologické problémy. V zásadě se jedná o soubor vnitřních nebo vnějších podnětů, která nám nedovolí delší dobu usnout a pokud už usneme, není zaručen správný průběh spánku. Lidé trpící nespavostí se často probouzejí dříve a necítí se odpočinuti.
    Jestliže životní funkce selhávají, šetrně přetočíme postiženého na záda a urychleně zahájíme kardiopulmonální resuscitaci. Provedeme záklon hlavy k uvolnění dýchacích cest a provádíme umělé dýchání z úst do úst spolu se srdeční masáží v poměru 2 vdechy : 30 stlačení hrudníku. Zároveň voláme Záchrannou službu na linku 155. Podrobné informace o první pomoci při zástavě dechu a srdce si můžete přečíst v naší sekci „první pomoc“.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Bezvědomí jako stav nepříznivého narušení mozkových funkcí vzniká při poškození nervové tkáně mozku. K tomu může dojít jak mechanickým působením, tak nedostatkem kyslíku, tedy hypoxií. Mozek je orgán, který je velmi citlivý k dodávce kyslíku – bez něj mozková tkáň „umírá“ přibližně již po 5 minutách. Hypoxii řadíme mezi oběhové poruchy a jejími příčinami může být srdeční selhání, nízký krevní tlak nebo šok (ne psychický!). Dalšími příčinami bezvědomí bývá:
    Člověk v bezvědomí leží zcela bezvládně, má povoleno veškeré napětí svalů včetně jazyka (pozor na jeho zapadnutí) a nereaguje na podněty vnějšího okolí. Poté, co se zbavíme vyvolávajících příčin (vypnutí elektrického proudu, vynesení postiženého ze zamořeného prostředí, vytažení z vody), se pokusíme o kontakt s postiženým – oslovíme jej, zatřeseme jím, zkusíme bolestivý podnět. Od okolí se informujeme o okolnostech a příčinách bezvědomí. Dále mapujeme základní životní funkce – tep hmatáme třemi prsty na krkavici, dýchání je viditelné (hrudník se zvedá), slyšitelné (ucho k ústům / nosu postiženého) i hmatatelné (ruku na hrudník). Postiženého se zachovalými základními funkcemi polohujeme do stabilizované polohy na boku, voláme 155 a dále kontrolujeme životní funkce.


Doplňky stravy neléčí poruchy erekce, pozor na léky z internetu

    Hovoří se o nich ve chvíli, kdy se nedaří dosáhnout nebo udržet ztopoření penisu dostatečné pro uspokojivou sexuální aktivitu. Postihují muže prakticky všech věkových kategorií. V ČR erektilními dysfunkcemi trpí asi milion mužů, tedy odhadem jeden muž z deseti. Na celém světě onemocnění postihuje přibližně 150 milionů mužů.
    Poruchy vědomí dělíme na kvantitativní, kdy dochází ke snížení bdělosti různého stupně, a kvalitativní, kdy je bdělost zachována, ale porušena je kvalita vědomí – příkladem je delirium, halucinace, dezorientace či zmatenost. Tyto poruchy však nyní necháme stranou, protože pojmem „bezvědomí“ se standardně označují právě poruchy vědomí kvantitativního charakteru.
    Odstranění poruch spánku je komplikované a často potřebuje pomoc odborníka. Ovšem někdy si můžete vystačit sami. Základem je klidné větrané prostředí, ve kterém usínáte. Téměř nutností jsou kvalitní polštáře a matrace pro správnou polohu vaší páteře. Před spánkem si vyčistěte hlavu. Odložte starosti z práce či s dětmi a uléhejte s příjemným očekáváním spánku. Samotnému usínání můžete pomoci volně dostupnými prostředky na spaní (bylinné čaje a kapky).


Co je umělý spánek a probuzení z umělého spánku

    Vědomí spolu se srdeční akcí a dýcháním řádíme mezi základní životní funkce, kterých si všímáme jako první, staneme-li se svědkem nehody či úrazu nebo spatříme-li bezvládně ležící osobu. Bezvědomí je výsledek poruchy činnosti centrálního nervového systému na úrovni mozku. Příčin bezvědomí však může být celá řada, protože mozek může být poškozen nejen sám o sobě, ale i v závislosti na další orgány v lidském těle. Bezvědomí je stav, který postiženého bezprostředně ohrožuje na životě, a proto je vždy nutné zahájit první pomoc co nejdříve.


Vložit komentář Zrušit odpověď na komentář

    Bezvědomí má 3 stupně podle toho, na jaké podněty postižená osoba reaguje či nereaguje. První, nejlehčí forma bezvědomí, je somnolence neboli spavost. Dotyčného lze z tohoto stavu probudit oslovením, dotykem či jiným podrážděním, a poté je již postižený plně orientován. Pozor – nezaměňujte somnolenci se spánkem – spánek se vyznačuje spontánními projevy bdělosti, které u somnolence chybí. Druhý stupeň bezvědomí se nazývá sopor. Je to stav, kdy postižený již nereaguje na oslovení či pouhý dotyk a probudí jej jen bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku, důrazný poklep ohnutým prstem nad kořenem nosu). Reakce není slovní, ale pouze motorická – postižený udělá pohyb v návaznosti na bolestivý podnět. Vědomí však pacient nabude jen krátce a poté opět upadá do bezvědomí. Třetí, nejvážnější formou bezvědomí je kóma, ze kterého již postiženého nevzbudí ani silně bolestivý podnět. Kóma je charakteristické tím, že při něm vyhasínají základní reflexy – typicky se u pacienta v kómatu nedostavuj

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00