Jak na věc


poranění šlach v rameni

Indikace: celkové zpevnění kolenního kloubu, boční instabilita

    Zranění žen v jednotlivých porodnicích jsou v letech 2012 a 2013 velice podobná (korelační koeficient 0,87). Některé porodnice tudíž mají opakovaně málo žen s poraněními, zatímco jiné jich mají pořád hodně. Zajímavé je, že ve dvou porodnicích (žlutě) počet žen s poraněním v roce 2013 výrazně stoupl, což je dáno hlavně tím, že se v těchto porodnicích z nějakého důvodu zvýšil počet nástřihů hráze (z 31 % v roce 2012 na 58 % v roce 2013 jedné porodnici a z 35 % také přibližně na 58 % ve druhé). Porodnice, ve které počet žen s poraněním v roce 2013 oproti roku 2012 naopak výrazně poklesl (modře), v roce 2013 počet nástřihů hráze o zhruba 10 % snížila.
    Nejvíce zraněných žen po vaginálním porodu má porodnice, která nejvíce používá nástřih hráze (u 80 % vaginálních porodů). Naopak v porodnicích, kde provádějí nástřih minimálně (okolo 15 % vaginálních porodů) mají i nejvíce žen, které odcházejí bez zranění. Každý sloupec představuje jednu porodnici, porodnice jsou seřazeny podle poranění žen.


Velmi lehká a pevná pomůcka vyrobená z materiálu používaného v leteckém průmyslu. Vysoce odolná pomůcka pro aktivní pacienty. Vyrábí se ve standartním a zkráceném provedení lýtkového oblouku.  FourcePoint kloub pro maximální podporu ACL.

    A ještě dodatek. V nedávné době se objevilo několik soudních sporů, které se týkaly poranění rodiček během porodu, např. tento. Argument porodníků vždy je – ale my jsme museli zachránit dítě, bylo nutné porod urychlit, provést nástřih apod. Tohle nemusí být úplně pravda. Když se podíváme na zranění žen během vaginálního porodu, vychází nám, že v některých porodnicích mají ženy opakovaně více poranění. Zase tady platí, že rozdíly mezi porodnicemi nejsou náhodné a spíše jsou dány odlišnou kvalitou péče než tím, že by se v té či oné porodnici zrovna sešlo mnoho rodiček s komplikovanými porody. Mělo by být samozřejmé, že po porodu je zdravé dítě i matka, bohužel v některých porodnicích tohle prostě neplatí.
    Kraniocerebrální poranění je klinickou jednotkou, která provází lidstvo celými jeho dějinami. Stejně tak i neuroinfekce, postihující centrální a periferní nervovou soustavu. Pro osoby, které prodělaly těžký úraz hlavy či poškození mozku onemocněním, toxickou látkou nebo jinou příčinou to má vždy podobný důsledek. Naprostou změnu dosavadního způsobu života.
    Neuroinfekce mají mnohé vyvolávající příčiny, nejčastějšími původci jsou viry. Klíšťovou encefalitidu způsobují arboviry, dalšími původci neuroinfekcí jsou pak herpesviry, enteroviry (poliomyelitis) či rhabdoviry (vzteklina). Bakteriálního původce nacházíme u lymeské boreliózy či listeriózy, streptokokové, meningokokové, haemophilové či pneumokokové meningitidy.2


Indikace: boční instabilita, celkové zpevnění kolenního kloubu

    Vzhledem k hloubce a rozsahu poškození může klinický obraz variovat zejména u lehkých forem poranění prakticky od úplného zhojení ad integrum na straně jedné až po rozvoj perzistentního vegetativního stavu, označovaného jako apalický syndrom u těžkého poranění mozkových hemisfér. Ten je spojen s poruchou vědomí a ztrátou korových funkcí.
    Z mnoha rozhovorů s osobami, které úraz hlavy prodělaly, jasně vyplývá, že s odstupem několika let po úrazu za největší ztrátu považují schopnost samostatně organizovat a plánovat svou činnost, rozhodovat se a – jak je zmíněno výše – hlavně pamatovat si. Je těžké představit si, jak náročné je po těžším poranění mozku vyjádřit za těchto okolností například svůj dojem, názor anebo porozumět mluvenému slovu.


Ortéza vyniká komfortním skeletem, vysokou životností – povrch je z kraton polymeru. Pevnost o něco nižší než-li v případě celokovových čtyřbodových ortéz, jednodušší konstrukce není vhodná pro silové sporty.

    A zranění u všech porodů? Rekordmanem stále zůstává porodnice, kde dělají nástřih hráze u 80 % vaginálních porodů. Navíc totiž mají ještě 28 % porodů císařským řezem, což není úplně málo. Když to shrneme, tak z této porodnice vyjde po porodu nezraněna 1 žena ze 17. Jen 1 žena ze 17 nemá po porodu poranění!!! V této porodnici v roce 2013 proběhlo 572 porodů, na druhé straně tabulky je porodnice se 743 porody ročně, ze které odchází 65 % žen bez zranění (nemají jizvu po císařském řezu, po nástřihu, ani žádná jiná poporodní poranění). To znamená, že 2 ženy ze 3 odejdou z téhle porodnice bez zranění. Rozdíl ve velikosti porodnice není velký, rozdíl v péči obrovský.
    Statisticky nejčetnější příčinou mozkových poranění v České republice jsou dopravní nehody a to v 60–80 % případů. Motocyklisté utrpí při autonehodě těžký úraz hlavy asi v 10 % případů, chodci a cyklisté v přibližně 8–10 %. Druhou nejčastější příčinou mozkových poranění jsou pády (10 %). Přibližně 9 % traumat mozku je způsobeno během napadení, sportu a při střelných poraněních. K méně než 8 % kraniálních traumat dochází při práci v průmyslu, zvláště v oborech hutnictví, hornictví, stavebnictví, dřevozpracujícím průmyslu apod. V průměru 2,0–2,8x častěji jsou mozkovými traumaty postiženi muži.1


Individuálně zhotovená ortéza na míru, vyniká přesným tvarem, maximální pevností a nízkou hmotností. Zhotovena dle přesných požadavků pacienta, který požaduje maximální ochranu. Určeno pro profesionální použití a vysoce aktivní pacienty.  FourcePoint kloub pro maximální podporu ACL.

    S problémy, vážně ovlivňujícími kvalitu života se však nepotýká jen ten, kdo úraz utrpěl. I na rodiny těchto osob jsou kladeny velké nároky. Vyrovnat se s faktem, že jejich blízký utrpěl úraz, a kontinuální stres prožívaný během hospitalizace i rehabilitace se promítá do celého rodinného systému. Další velkou změnou, které rodiny čelí, je přijetí faktu, že došlo ke změně sociálního fungování člena rodiny – adaptovat se na takto vzniklou situaci může být dalším zdrojem zátěže. Vyrovnávání se s faktem úrazu je proces, který je odstartován momentem úrazu a trvá individuálně dlouho. Do tohoto děje, který má u každého vlastní dynamiku, jsou tedy přímo či nepřímo zapojeni členové úzké i široké rodiny, ale i přátelé, kolegové v zaměstnání atd.
    Pokud bychom si dvěma výše uvedenými body vyznačili pomyslné možné rozmezí, můžeme se i zamyslet nad tím, jak široká je škála možných forem poškození kognitivních funkcí. S tím tedy samozřejmě souvisí také značný počet osob s různým stupněm poškození mozku vzniklého následkem poranění hlavy či jinou vyvolávající příčinou. Z výše zmíněného popisu změn v oblasti chování a různého rozsahu poškození kognitivních funkcí, které s sebou takový úraz nese, je zřejmé, že stoupá závislost osoby na jejím okolí. Objevují se poruchy v oblasti schopnosti zvládání aktivit denního života, potíže pramenící ze změn prožívání, narušení komunikačních schémat atd. Dostatek služeb, které budou lidem po poranění či poškození mozku kvalifikovaně pomáhat v jejich návratu zpět do života hraje klíčovou roli v tom, aby tito lidé mohli dál pokračovat na své životní cestě, i když často jinak, než si před nehodou či onemocněním představovali.


Rozevíratelná ortéza se skrytými bočními pelotami, které lze upravit. Je vyrobena z prodyšného materiálu Drytex. Má dvouosý kloub.  Je vhodná pro nestabilitu kolena.

    Po překonání kritického období a po stabilizaci stavu je nemocný ze specializovaného nemocničního pracoviště postupně orientován do odborného rehabilitačního zařízení. Pokud nyní zcela záměrně opomineme možné přidružené tělesné následky úrazu či poškození mozku a soustředíme se na časté změny v oblasti kognitivních funkcí u lidí po poranění hlavy, setkáváme se nejčastěji se změnami v oblastech pozornosti, paměti a schopnosti zpracovávání informací. Mezi tyto změny patří zejména narušení pozornosti a zvýšená unavitelnost, amnézie na různá období před či po úraze, porucha krátkodobé paměti, poruchy vštípivosti i výbavnosti, poruchy učení, poruchy gnostických funkcí jsou soupeři, kterým osoby po poranění mozku čelí většinu svého bdělého stavu.
    V České republice je je nejčastější neuroinfekcí klíšťová encefalitida. Její výskyt je vázán na endemické oblasti; jde o onemocnění sezónní (duben až listopad). Díky nízké proočkovanosti populace (16 %) jsme zemí s nejvyšším výskytem onemocnění. Ročně bývá v ČR hlášeno 400–1 039 onemocnění s incidencí 5,9/105 obyvatel. Jde o tzv. onemocnění volného času, profesionální onemocnění jsou vzácná. KE je onemocněním především dospělých, častěji onemocní muži (63 %). Podíl dětí a mladistvých na nemocnosti se pohybuje do 16 %.3


Změny v oblasti kognitivních funkcí u lidí po poranění či poškození mozku

    V České republice máme porodnici, kam pokud půjdete rodit vaginálně, máte pouze 8% šanci, že odtamtud odejdete nezraněná. Je to paradoxně porodnice, ve které se během porodu nejvíce používá nástřih hráze: 60 % žen má nástřih hráze, 20 % žen má nástřih hráze a navíc další poranění, 12 % žen má jiné poporodní poranění. Jen 1 z 12 žen má to štěstí, že si z porodnice neodnáší žádnou hojící se jizvu. Naopak, máme u nás porodnici, ze které vyjde ven po vaginálním porodu nezraněno 80 % žen. 13 % žen v této porodnici má nástřih hráze, 1 % žen má nástřih hráze a navíc další poranění, 4 % žen má jiné poporodní poranění. Takže 4 z 5 žen domů odcházejí bez stehů a bez poranění.
    V porodnici, kde provádějí nástřih u zhruba 80 % porodů, mají i nejméně žen, které celkově vyjdou z porodnice bez zranění – pokud započítáme i porody císařským řezem. Porodnice jsou seřazeny v tabulce podle velikosti (počtu porodů ročně) od největší (vlevo) po nejmenší (vpravo). Velikost porodnice nemá vliv na celkový počet poranění – není to tak, že rozdíly mezi porodnicemi jsou způsobeny tím, že ve velkých porodnicích mají více porodů s komplikacemi a tudíž musejí mít i více zraněných rodiček.


Návleková ortéza s bočními pelotami, které lze upravit. Je vyrobena z materiálu neopren, jehož výhodou je bezešvé provedení. Nevýhodou je neprodyšnost. Dvouosý kloub. Ortéza je vhodná spíše pro vodní sporty či krátkodobé užití.

    Máme u nás skvělé porodnice, kde dělají málo nástřihů a i přesto z těchto porodnic vycházejí ženy ven bez poporodních poranění. Máme tu ale i porodnici, ze které vyjde po vaginálním porodu nezraněna pouze 1 žena z 12, což je naprosto děsivá bilance. Zvláštní je, že to nikdo neřeší. Každý primář si může dělat naprosto, co chce. Klidně třeba nástřih všem ženám. Kontrola porodnic je naprosto nulová. A pokud chcete nějaká konkrétní čísla o péči v porodnicích znát i se jmény porodnic, máte smůlu. Naše porodnictví je přeci nejlepší na světě, není důvod se na nějaká data ptát a už vůbec není důvod cokoliv měnit…
    V oblasti chování dochází u osob po poranění mozku k typickým projevům organického poškození mozku – kolísavá emocionalita, úzkostnost až depresivita, narušení psychomotorického tempa, tendence ke stereotypii, ulpívání na určitých projevech chování, nedostatekohledu k okolnímu světu, egocentrismus, nerespektování pravidel ustálené sociální interakce, zvýšená afektivita a dráždivost atd.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00