Jak na věc


poranění páteře u psa

10 důvodů, proč Japonky nestárnou a jsou štíhlé

    A ještě dodatek. V nedávné době se objevilo několik soudních sporů, které se týkaly poranění rodiček během porodu, např. tento. Argument porodníků vždy je – ale my jsme museli zachránit dítě, bylo nutné porod urychlit, provést nástřih apod. Tohle nemusí být úplně pravda. Když se podíváme na zranění žen během vaginálního porodu, vychází nám, že v některých porodnicích mají ženy opakovaně více poranění. Zase tady platí, že rozdíly mezi porodnicemi nejsou náhodné a spíše jsou dány odlišnou kvalitou péče než tím, že by se v té či oné porodnici zrovna sešlo mnoho rodiček s komplikovanými porody. Mělo by být samozřejmé, že po porodu je zdravé dítě i matka, bohužel v některých porodnicích tohle prostě neplatí.
    Zavřená poranění břicha vznikají následkem přímého působení zraňující síly zejména při pádu na břicho s nárazem na tvrdý předmět, při úderu pěstí nebo při kopnutí. Často vzniká vnitřní krvácení z roztržení břišních cév nebo z roztržených jater, sleziny nebo ledvin. Při roztržení střev nebo žaludku dochází k zánětu pobřišnice. Ve většině případů vzniká při těchto poraněních šok. Postižený má velké bolesti v břiše, břicho je tvrdé, raněný má nucení na zvracení. Je bledý a neudrží se vstoje.


Jak si jednoduše vypěstovat zázvor: Návod krok za krokem

    Zranění žen v jednotlivých porodnicích jsou v letech 2012 a 2013 velice podobná (korelační koeficient 0,87). Některé porodnice tudíž mají opakovaně málo žen s poraněními, zatímco jiné jich mají pořád hodně. Zajímavé je, že ve dvou porodnicích (žlutě) počet žen s poraněním v roce 2013 výrazně stoupl, což je dáno hlavně tím, že se v těchto porodnicích z nějakého důvodu zvýšil počet nástřihů hráze (z 31 % v roce 2012 na 58 % v roce 2013 jedné porodnici a z 35 % také přibližně na 58 % ve druhé). Porodnice, ve které počet žen s poraněním v roce 2013 oproti roku 2012 naopak výrazně poklesl (modře), v roce 2013 počet nástřihů hráze o zhruba 10 % snížila.
    Při rozsáhlejším nálezu jsou patrné změny na rtg obraze. Většinou se jedná o náhodné nálezy při artroskopii. Ta je spolu s MRI spolehlivou diagnostickou metodou.
    V porodnici, kde provádějí nástřih u zhruba 80 % porodů, mají i nejméně žen, které celkově vyjdou z porodnice bez zranění – pokud započítáme i porody císařským řezem. Porodnice jsou seřazeny v tabulce podle velikosti (počtu porodů ročně) od největší (vlevo) po nejmenší (vpravo). Velikost porodnice nemá vliv na celkový počet poranění – není to tak, že rozdíly mezi porodnicemi jsou způsobeny tím, že ve velkých porodnicích mají více porodů s komplikacemi a tudíž musejí mít i více zraněných rodiček.
    U chronického postižení chrupavky není možnost její opětné reinzerce. Pro omezenou možnost hojení chrupavky ještě stále neexistuje ideální metoda jejího léčení. U malých poranění je konzervativní, při zjištěné impresi je nutná artroskopická elevace subchondrální kosti a vyplnění defektu spongioplastikou.


Domácí tipy, jak se zbavit zvonění v uších

    Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích. V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.
    V pooperačním období jsou doporučována chondroprotektiva – aplikace nitrokloubních injekcí, podporujících kvalitu chrupavky.
    A zranění u všech porodů? Rekordmanem stále zůstává porodnice, kde dělají nástřih hráze u 80 % vaginálních porodů. Navíc totiž mají ještě 28 % porodů císařským řezem, což není úplně málo. Když to shrneme, tak z této porodnice vyjde po porodu nezraněna 1 žena ze 17. Jen 1 žena ze 17 nemá po porodu poranění!!! V této porodnici v roce 2013 proběhlo 572 porodů, na druhé straně tabulky je porodnice se 743 porody ročně, ze které odchází 65 % žen bez zranění (nemají jizvu po císařském řezu, po nástřihu, ani žádná jiná poporodní poranění). To znamená, že 2 ženy ze 3 odejdou z téhle porodnice bez zranění. Rozdíl ve velikosti porodnice není velký, rozdíl v péči obrovský.


Sladké brambory? Určitě! Dejte si batáty

    Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.
    Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.


Zdravé letní sendviče, u kterých se obejdete bez pečiva

    V České republice máme porodnici, kam pokud půjdete rodit vaginálně, máte pouze 8% šanci, že odtamtud odejdete nezraněná. Je to paradoxně porodnice, ve které se během porodu nejvíce používá nástřih hráze: 60 % žen má nástřih hráze, 20 % žen má nástřih hráze a navíc další poranění, 12 % žen má jiné poporodní poranění. Jen 1 z 12 žen má to štěstí, že si z porodnice neodnáší žádnou hojící se jizvu. Naopak, máme u nás porodnici, ze které vyjde ven po vaginálním porodu nezraněno 80 % žen. 13 % žen v této porodnici má nástřih hráze, 1 % žen má nástřih hráze a navíc další poranění, 4 % žen má jiné poporodní poranění. Takže 4 z 5 žen domů odcházejí bez stehů a bez poranění.
    Otevřená poranění břicha jsou hluboké rány, které pronikají břišní stěnou, zasahují do břišní dutlny a způsobují v ní proděravění břišních ústrojí, zejména střev. Stává se, že při rozsáhlých ranách vyhřezají ranným otvorem na povrch těla útroby střeva. Raněný rychle upadá do šoku. Při poskytování první pomoci, i když pohled na vyhřezlá střeva může v nás vyvolávat bezradnost, musíme jednat rychle a účelně. Jde-li o ránu bez výhřezu, poskytujeme první pomoc podle zásad o ošetření ran. Vyhřezají-li břišní ústrojí, nesmějí se vpravovat nazpět. Přikryjeme je čistým mulem, na něj dáme vyšší vrstvu vaty a takto ošetřenou ránu obvážeme. Zavádíme protišoková opatření, vynecháme však podání nápojů! Zařídíme co nejrychlejší odvoz do nemocnice v poloze vleže pokrčenými a podloženými koleny.


Vyrobte si zdravé ovocné nanuky, které skvěle osvěží

    Nejvíce zraněných žen po vaginálním porodu má porodnice, která nejvíce používá nástřih hráze (u 80 % vaginálních porodů). Naopak v porodnicích, kde provádějí nástřih minimálně (okolo 15 % vaginálních porodů) mají i nejvíce žen, které odcházejí bez zranění. Každý sloupec představuje jednu porodnici, porodnice jsou seřazeny podle poranění žen.
    První pomoc při těchto poraněních musí být rychlá, aby se zabránilo dalším následkům, které může způsobit krvácení a zánět pobřišnice. Raněnému nesmíme dát nic pít ani jíst! Uložíme ho na lůžko nebo na nosítka náznak s pokrčenými koleny, která podložíme, na břicho přikládáme studené obklady, zavedeme protišoková opatření a zařídíme rychlou dopravu do nemocnice.
    Máme u nás skvělé porodnice, kde dělají málo nástřihů a i přesto z těchto porodnic vycházejí ženy ven bez poporodních poranění. Máme tu ale i porodnici, ze které vyjde po vaginálním porodu nezraněna pouze 1 žena z 12, což je naprosto děsivá bilance. Zvláštní je, že to nikdo neřeší. Každý primář si může dělat naprosto, co chce. Klidně třeba nástřih všem ženám. Kontrola porodnic je naprosto nulová. A pokud chcete nějaká konkrétní čísla o péči v porodnicích znát i se jmény porodnic, máte smůlu. Naše porodnictví je přeci nejlepší na světě, není důvod se na nějaká data ptát a už vůbec není důvod cokoliv měnit…


Anatomie zdravého sendviče: Jak ho připravit a čeho se vyvarovat?

    U čerstvého poranění chrupavky je snaha o její reinzerci (vrácení do místa odlomení) Při artroskopii se objasní rozsah poškození a artroskopicky nebo otevřenou cestou je možné chrupavku reinzerovat pomocí vstřebatelných stehů. šroubků či hřebíčků, případně i pomocí malých kovových šroubků. které je nutné po asi 4 měsících odstranit. Pokud nelze chrupavku reinzerovat, je terapie obdobná. jako u chronického poškození chrupavky.
    Je to nejmodernější operační metoda ošetření kloubů, při které se do kloubu zavádí tenký optický přístroj – artroskop. Zároveň se do kloubu pod určitým tlakem přivádí sterilní roztok. Kloub se naplní a je možné ho pomocí optického přenosu obrazu dobře vyšetřit.
    V případě defektu chrupavky – obnažení subchondrální kosti. jsou možné tyto postupy. vždy jsou specifické podle věku pacienta, jeho životní aktivity, velikosti defektu, ose končetiny...
    Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)


5 bylin, které po umístění pod polštář zajistí rychlý spánek

    Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.
    Závisí na typu poranění. Pohybuje se od negativního nálezu, přes bolest s omezenou hybností, napodobující poranění menisku. Někdy bývá v kloubu i krevní výron. Při punkci kloubu lze pozorovat v krvi tukové kapénky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00