Jak na věc


poplatek za odvoz komunálního odpadu

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

    Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
    Poplatky za odvoz komunálního odpadu a psa na rok 2019 můžete platit osobně v kanceláři OÚ Srubec nebo na bank. účet č. 11425231/0100 – do zprávy uveďte počet osob (příp. počet poplatků za psa) + jméno + ulici + číslo popisné, v případě, že platíte za nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu nebo určenou k individuální rekreaci, uveďte do zprávy „za nemovitost + číslo popisné (evidenční). Při platbě na účet Vám známka na popelnici na rok 2019 přijde poštou do tří týdnů od připsání platby na účet obce. Poplatky je nutné uhradit od 1. 1. do 30. 4. 2019.
    Občané mají na Obecním úřadě Benešov u Semil k dispozici pytle na tříděný odpad a nadále mají k dispozici Sběrný dvůr v Semilech (Po 8.30-16.30, St 8.30-16.30, So 8-12). Obojí bezplatně.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.


Poplatek za odvoz komunálního odpadu

    Nejvíc půjde poplatek nahoru právě v Jeseníku. A to o více než dvě stě korun. V Šumperku pak obyvatelé města zaplatí navíc sto dvacet korun. Prostějov připravuje navýšení maximálně o stokorunu. V Olomouci a Přerově se jedná.
    V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně plátce poplatku či správce nemovitosti je třeba pro ověření údajů předložit k nahlédnutí:
    Obyvatelé Olomouckého kraje ročně vyprodukují dvě stě sedmdesát tisíc tun odpadu. Z toho se daří vytřídit asi třetina. Region tak patří v rámci republiky k nejlepším. "Jsme schopni dodat kontejnery bezplatně tak, aby to třídění mohlo být ještě rozšířenější a mohli třídit ještě více," uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák. Olomoucký kraj navíc uvažuje o stavbě spalovny. Zhruba do dvou týdnů bude hotová studie, ze které mimo jiné vyplyne, které místo bude pro toto zařízení nejvhodnější.
    · osobu s pobytem v obci Srubec. Nádoba pro ukládání odpadu pro 4 osoby je určena ve velikosti 120 litrů. Domácnosti s 5 a více členy mohou používat 2 malé nádoby nebo jednu velkou s obsahem 220 litrů.


Kvasický ořešák - stromu roku ČR

    již čtvrtým rokem nebydlím na trvalém bydlišti,tudíž žádný odpad neprodukuji.Musím platit poplatky za odvoz komunálního odpadu,když ještě platím místě kde žiji?Moji žádost o prominutí polpatků městský úřad zamítl.
    2. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.
    Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk i Jeseník - poplatek za odvoz komunálního odpadu zvýší od příštího roku všechna bývalá okresní města v regionu. Důvod je jasný - radnice nechtějí na svoz doplácet tolik, jako letos. "Město Prostějov doplácí ročně přes dvacet milionů korun za svoz," tvrdí náměstek primátora města Prostějova Jiří Pospíšil. "Likvidace odpadů stojí město Jeseník zhruba třináct milionů korun," říká i místostarosta Jeseníku Libor Halas.


POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATEK ZA PSA - r. 2018

    Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Benešov u Semil na rok 2011, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu, činí sazba na kalendářní rok:
    Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek za svoz komunálního odpadu nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.
    1. V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně plátce poplatku či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.
    Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.


Změna poplatků za odvoz komunálního odpadu v roce 2011

    · fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
    Adresa:Obec KvasiceA. Dohnala 18768 21 KvasiceTelefon:573 358 011Datová schránka: quhbdabÚřední hodiny:Pondělí a středa7.00 až 17.00Polední přestávka:11.30 až 12.30

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00