Jak na věc


poliklinika budějovická

Poliklinika I. P. Pavlova je rozdělena na pracoviště

    Na poliklinice je hned několik oddělený, které vám dokonale a hlavně rychle a efektivně pomohou odstínit vás problém a vaši nějakou nemoc, která vás nějakým způsobem trápí. Jde také o to, že ne většina lidí má čas navštěvovat klasické nemocnice, kde je otevírací doba hodně omezená, což není zrovna moc logický krok, který nemocnice dělají. Denně díky tomu přicházejí o několik desítek zákazníků a v uvozovkách nemocných, kteří raději zajdou na polikliniku, kde se jim dostane stejné a mnohdy i lepší péče.
    Všestrannost poliklinik je až zarážející. Polikliniky jsou tedy spíše specializované na různé obory, nicméně vám vždy dokáží pomoc v každém vašem problémy, který vás trápí a dokáží vás vyléčit ze všeho, co uzrají z vhodné.
    1. 2. 2013 Od února byla navýšena rychlost připojení internetu Lékařského domu na dvojnásobek. Stejně bylo zrychleno i připojení jednotlivých nájemníků. Zrychlení internetu nájemníkům nebylo zpoplatněno.
    21. 2. 2013 Na Stomatologické poliklinice budou v jednotlivých podlažích vyměněny vstupní dveře do výtahové šachty. Výměna proběhne od 15. 3. 2013 12:00 hod do 25. 3. 2013 do 6:00 hod. V uvedených dnech nepojede na Stomatologické poliklinice výtah. V případě potřeby je možné se s žádostí o pomoc obrátit na pracovníky údržby (604 788 864). V příštím roce počítáme s realizací další části opravy výtahu.


Pokud máte problém, polikliniky jsou vám denně otevřené

    Věříme, že díky těmto změnám a rozšířením Polikliniky I. P. Pavlova s.r.o. budeme poskytovat ještě komplexnější a dostupnější zdravotnické služby než v předchozích letech.
    15. 11. 2012 Od soboty 10. listopadu pracujeme na vybudování a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp, na střeše Lékařského domu. Výroba bude přednostně určena přímo pro krytí spotřeby polikliniky a jen minimální část bude dodána do veřejné sítě. Výroba z FVE - tedy obnovitelného zdroje by měla po dokončení ročně pokrýt cca 10% současné roční spotřeby elektrické energie polikliniky.
    U lidé jde všeobecně o velký problém navštívit lékaře. Většinou si myslí, že se pomocí čaje a nějaké mnohdy zázračné mastičky, která je většinou hodně let prošlá, dokonale a skoro hned vyléčí. Pochopitelně se jedná o naprostou hloupost. Ano, pokud vás bolí v krku a jste zahleněni, čaje vám mohou pomoci a klidně i ty bylinné čaje, které vám dělá vaše stará babička.
    31.12. 2014 Dnes jsme zaktualizovali webové stránky v oddíle ordinace (ordinační doby nájemníků, tel čísla, ... ) ______________________________________________________________________________________________________


Otevření stomatologické ordinace

    Od 14. prosince 2009 je přestěhována domácí péče DIANA (paní Prokešová) do nově zrekonstruovaných prostor v suterénu na Stomatologické poliklinice tel kl. 227 zůstala nezměněna.(dříve sklad zdravotního zásobování).
    1. 3. 2012 U Stomatologické polikliniky došlo ke změně popisného čísla budovy na 1346. U budovy všeobecné polikliniky zůstává v platnosti původní číslo popisné 1289.
    20. 7. 2012 Připravuje se výměna přívodu tepla do objektu C a D ve dvoře Lékařského domu. Trasa výměny (výkopů) bude vně areálu. (Předpokládaný termín realizace přelom srpna a září. Předpokládaná realizační firma TTS). Odloženo na žádost firmy TTS na začátek roku 2013.
    Poliklinika I.P. Pavlova s.r.o. je akreditované zdravotnické zařízení s dlouholetou zkušeností od roku 1993. Našim pacientům nabízíme komplexní ambulantní činnost a specializované poradny v moderně přístrojově vybavených ordinací.
    Poliklinika je tedy hodně navštěvované zařízení, které lidé vyhledávání, když mají většinou nějaký zdravotní problém, který je trápí a chtějí ho nějakým způsobem vyřešit a vyléčit se z něj.


V průběhu září proběhla kompletní výmalba společných prostor polikliniky.

    Pokud vám něco je a necítíte se rozhodně ve své kůži, nejlepší je zajít rovnou k doktorovi, nebo ještě lépe na polikliniku a váš problém, nebo spíše vaše nemoc nebo nějaká choroba zde bude velice rychle vyřešena.
    4. 5. 2012 Na Stomatologické poliklinice byla vyměněna původní kabina výtahu, za kabinu s automatickými dveřmi. V příštím roce počítáme s realizací další části opravy výtahu.
    15. 2. 2013 Projektová část rozšíření parkoviště na ulici Vltavínská byla dokončena. Proběhlo sepsání a podepsání Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, která nahrazuje územní řízení. Nyní probíhají úkony ve věci získání stavebního povolení pro rozšíření parkoviště na ulici Vltavínská. Rozšíření parkoviště je plánováno o 31 parkovacích stání. 24. 2. 2013 Je vydáno stavební povolení. Realizaci rozšíření parkoviště plánujeme v době letních prázdnin.
    Závěry kontrol byly shodné - bez závad. (O náročnosti kontrol hovoří i skutečnost, kdy poslední vyhodnocení přišlo po pěti měsících od zahájení kontroly září 2015 - leden 2016)


Polikliniky a jejich všestrannost

    V každém větším městě je alespoň jedna větší poliklinika. Třeba v Praze je jich hned několik desítek, ale jak říkáme - vše je odvozeno od velikosti daného města, což je pro všechny jasné. Rozhodně tedy nečekejte, že na nějaké vesnici, nebo malém městě bude poliklinika, která se vám bude denně věnovat. Na poliklinikách je také dobré to, že mají svoji otevírací dobu přizpůsobenou i pro pracující lidi, což je u jiných zařízení celkem problém.
    Od 1. července 2009 bude zahájen provoz stomatologické ordinace MUDr. Olgy Bartoňkové na Stomatologické poliklinice (1. patro)(vedle ordinace MUDr. Loudy).
    V rámci pracovišť Polikliniky I. P. Pavlova nabízíme mezioborovou spolupráci, která v případě potřeby našich pacientů může navazovat na vyšší klinické pracoviště.
    _____________________________________________________________________________________________________ 21. 12. 2012 Od dnešního dne vyrábíme elektřinu z fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp, na střeše Lékařského domu. Výroba je určena přímo pro krytí spotřeby polikliniky a jen minimální část je dodána do veřejné sítě. Výroba z FVE - tedy obnovitelného zdroje by měla ročně pokrýt cca 10% současné roční spotřeby elektrické energie polikliniky.


Stěhování nefrologické ordinace a telefonní ústředny

    Jak tento skromný nadpis napovídá - je to přesně tak, jak v něm stojí. Pokud se vám stane nějaká nešťastná nehoda a bohužel se vám něco stane klidně i ve dvě v noci, rozhodně navštivte co nejdříve polikliniku, kde o vás bude vždy dokonale, ale hlavně velice rychle postaráno.
    2. 2. 2016 Lékařský dům snížil energetickou náročnost budovy polikliniky. Postupně jsme vyměnili stávající osvětlení na chodbách - zářivková světla za světla ledková od místní třebíčské firmy. Opatření nebylo podporováno dotacemi a bylo plně hrazeno naší společností. Tímto opatřením jsme snížili roční spotřebu elektrické energie celé budovy o 13% původní spotřeby při zachování všech parametrů osvětlení.
    19. 7. 2012 Během víkendu budou dokončeny opravy dlažby a podhledu před výtahy ve 3. NP Lékařského domu. Oprava prověhla při zachování plného provozu ordinací.
    2. 2. 2016 Od konce roku 2015 byla na poliklinice zpřístupněna FREE - WIFI pro veřejnost. Nyní běží ve zkušebním provozu. Děkujeme návštěvníkům polikliniky za případné podněty a připomínky k funkčnosti.
    Mnoho lidí a hlavně doktorů si neuvědomuje že většina pracujících lidí pracuje v průměru do tří hodin, takže pokud vaše ordinace končí a zavírá o půl čtvrté, někde bude trošku problém.


Zastávka Poliklinika - směr Nemocnice

    Polikliniku rozhodně někdy každý z nás potřeboval. Jedná se o něco podobného jako jsou nemocnice, nebo ambulance, jenomže specifičtějšího charakteru. Jde hlavně o to, že na poliklinice se vám věnuje každý doktor hodně pečlivě a do detailu, takže si můžete získat i někoho, kdo se vám bude vždy věnovat a na to, co vás trápí a co vám jak se říká schází vždy velice rychle přijde a vyléčí vás.
    Dnešního dne došlo k přesunutí ordinace Nefrologie MUDr. Jana Váněho do 2. patra na polikliniku Vltavínská tel. kl. 272 zůstala nezměněna. Ordinace se nachází na místě dřívější telefonní ústředny.


Otevření dětské kardiologické a pediatrické ordinace

    22. 2. 2013 Od loňského roku se pracuje se na projektu výměny oken a celkového zateplení Stomatologické polikliniky. Projektové práce zajišťuje vlastník objektu - Město Třebíč a Lékařský dům plně spolupracuje na optimalizaci projektu pro zachování co největšího možného rozsahu provozu polikliniky v průběhu provádění prací. Projektová část byla zpracována v rozsahu nutném pro žádost o dotaci. Následně bylo o dotaci zažádáno. Žádost splnila všechna potřebná a kritéria a umístila se v části pod čarou mezi projekty na které nejsou zajištěny finance pro přidělení dotace. Na financování dotace pro uvedené projekty pod čarou jsou postupně uvolňovány finanční prostředky. Nyní je projekt dopracováván do podoby pro stavební povolení. Do zadání výběrového řízení a vybrání dodavatele zbývá ještě zrealizovat hodně práce. Za příznivých okolností lze plánovat výměnu oken na Stomatologické poliklinice na podzim letošního roku. Práce na zateplení fasády a střechy by poté mohly být zahájeny na jaře příš
     2. 1. 2013 Dnešního dne přestěhoval MUDr. Kozák ordinaci do větších, nově opravených prostor v přízemí Stomatologické polikliniky. Telefonní číslo zůstalo 568 808 123.
     1. 10. 2012 Pracujeme na přípravě nové ordinace pro MUDr. Kozáka v uvolněných prostorech v přízemí Stomatologické polikliniky. Předpokládáme zahájení provozu od 1. 1. 2013
    30. 6. 2012 Byly dokončeny opravy chodníku před rehabilitací, soklu před lékárnou, parkovacích stání před RTG a vpustí ve dvoře Lékařského domu ___________________________________________________________________________________________________
    Posláním polikliniky je zajistit pro pacienty příjemné prostředí a maximální vstřícnost personálu. Za samozřejmost je považována vysoká odborná úroveň v souladu s moderními vyšetřovacími metodami.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00