Jak na věc


pohlavní dospělost u psa

Co když už pohlavní nemoc propukla?

    Potvrdí-li se infekční pohlavní nemoc, je nutné vyšetřit všechny sexuální partnery či partnerky z posledních pár týdnů (u některých chorob kvůli delší inkubační době i měsíců), aby se zabránilo dalšímu šíření pohlavní nemoci a ostatní nakažení jedinci absolvovali léčbu včas.
    Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2003–2012 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.
    Na webu Pohlavní nemoci a jejich příznaky se dozvíte více informací jak o nejznámějších pohlavních nemocech, jako je AIDS, syfilis či chlamýdie, tak i o těch méně diskutovaných, ale neméně kvalitu života ohrožujících. Dočtete se o nejčastějších příčinách přenosu choroby, příznacích i léčbě jednotlivých pohlavních nemocí.
    Nejrizikovější skupinou jsou mladí lidé, kteří začínají se sexuální aktivitou. Podceňovat by se tedy neměla ani dostatečná osvěta od rodičů či ve školách, kde je třeba se tomuto tématu věnovat podrobně. 


Vítejte na webu Pohlavní nemoci a jejich příznaky

    ISSN: 1210-8634, (0862-5751)Stran: cca 40 stranK dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.Vstupem pro publikaci jsou údaje z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registru pohlavních nemocí. Do publikace jsou zahrnuta všechna epidemiologická hlášení, která se týkají onemocnění pohlavní nemocí, úmrtí na pohlavní nemoc na území ČR. Nově hlášená onemocnění jsou tříděna podrobně podle jednotlivých diagnóz, věku, pohlaví, bydliště.
    Nejúčinnější prevencí proti pohlavní nemoci je používání pánské ochrany po celou dobu sexuálního styku. Pozor bychom si měli dávat hlavně na časté střídání sexuálních partnerů, dále pak na nedostatečnou hygienu před i po pohlavním styku a v neposlední řadě se nevyplácí podceňovat pravidelné prohlídky u gynekologa a zanedbávat léčbu, pokud už nemoc byla diagnostikována.
    Tato aktuální informace přináší základní údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2001–2010 mezi uživateli drog. Injekční uživatelé drog během sledovaného období tvořili 5,9 % nahlášených případů syfilis, 1,3 % nahlášených případů kapavky a uživatelé drog 1,1 % z celkového počtu nahlášených případů tuberkulózy.


Pohlavní choroby, nemoci, sexuální zdraví a vztahy

    Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2002–2011 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.
    Zdraví máme jen jedno a prevence se vyplácí! Zodpovědné chování by mělo být vždy na prvním místě, může nám zachránit i život. Proto pohlavní nemoci a jejich příznaky nepodceňujte a o možných rizicích se informujte na našem portálu.


Co najdete na webu Pohlavní nemoci a jejich příznaky

    Tato Aktuální informace prezentuje data, která pocházejí z Informačního systému infekční nemoci (Epidat) Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Výčet infekčních nemocí sledovaných systémem Epidat byl dále doplněn o data z Registru tuberkulózy, Registru pohlavních nemocí a Národní referenční laboratoře pro AIDS. Kromě přehledu výskytu infekčních nemocí uvádí zpráva i počty úmrtí na infekční nemoci z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a počty hospitalizací v nemocnicích ČR z dat Národního registru hospitalizovaných. Informačním systémem Epidat bylo v roce 2012 evidováno 127 tisíc případů hlášených onemocnění, o necelé procento méně než v předchozích dvou letech. Pro infekční nemoci (dg. A00–B99) bylo v ČR zaznamenáno 54 730 hospitalizací v nemocnicích a 1 617 úmrtí.
    Máte-li podezření z nákazy pohlavní nemocí, je nutné neprodleně navštívit venerologické oddělení (venerologie je obor medicíny, který se zabývá prevencí, studiem a léčbou pohlavních chorob) a samozřejmě i sexuálně abstinovat do té doby, než bude podezření vyvráceno. Pohlavní nemoci a jejich příznaky nejsou nic příjemného, ale čím dříve budete situaci řešit, tím menší je riziko, že nakazíte někoho dalšího.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00