Jak na věc


podíl vody v těle

Archiv kategorie: Podíly na zisku

    Já a moji tři sourozenci jsme po rodičích zdědili družstevní byt v panelovém domě. Prý v takovém případě musí byt napsán jen na jednoho dědice. Je to pravda?
    Jak máme účtovat o podílech na zisku? Rozdělení výsledku hospodaření Účtujeme o rozdělení účetního výsledku hospodaření a zřejmě bylo rozhodnuto, že část nebo celý kladný výsledek bude vyplacen společníkům jako podíl na zisku. Účetní výsledek hospodaření Rozhodne-li právoplatně valná hromada, v souladu se společenskou smlouvou o těchto podílech, účtujeme o závazcích ke společníkům. Podle zápisu z valné… Zobrazit více »
    Velikost podílu vyplývá zpravidla z právní skutečnosti, na níž se zakládá spoluvlastnictví nebo účast spoluvlastníka ze spoluvlastnictví. Taková skutečnost ovšem nevylučuje, aby si spoluvlastníci později ujednali velikost podílů jinak. Pro případ, že vzniknou nějaké pochybnosti o velikosti podílů, zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že podíly jsou stejné. Velikost podílu bývá vyjádřena zlomkem nebo procentem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00