Jak na věc


plzenské služby

Františkánská 11 V rajském dvoře františkánského kláštera rostly květiny i běhaly slepice

    Společnost Plzeňská truhlárna s r.o. je od června 2007 provozovatelem bývalé Truhlárny Škoda Plzeň. Odkoupením stávajícího technologického vybavení, převzetím zaměstnanců s dlouholetou praxí a investicemi do nových technologií tak navazuje na více než 100 letou tradici truhlářské výroby.


Jungmannova 1 Komunistické kanceláře vystřídaly učebny nové univerzity

     Poděkování Rádi bychom poděkovali všem partnerům za finanční i nefinanční podporu, díky níž se tato rozsáhlá akce mohla uskutečnit. Od prvního odpálení ohňostroje v roce 2005 se staly Plzeňské ohýnky tradiční a hojně navštěvovanou událostí v regionu. Za podporu též děkujeme všem návštěvníkům akce, kterých se letos sešlo na desítky tisíc. Účast, jež se každým rokem navyšuje, dokládá úspěch této jedinečné akce a současně odráží její nepopiratelnou pozici a význam v kulturní nabídce Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu byla propagace města Plzně, jakožto kulturního a společenského zprostředkovatele nabízejícího vyžití pro všechny věkové kategorie; dále pak podpora vícedenní návštěvnosti města Plzně a okolí. Projekt Plzeňské ohýnky již několik let překračuje hranice Plzeňského kraje a stává se akcí celorepublikovou, a to i se zahraniční publicitou a přesahem. Ohýnky se i v roce 2018 zařadily mezi největší ohňostrojné události v Evropě (dalšími jsou například přehlídky ve Štětíně či Be

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00