Jak na věc


pinealni cysta

Co je umělý spánek a probuzení z umělého spánku

    Kreativita, představivost a projevy jsou také zesíleny plně probuzenou a aktivovanou epifýzou a MCC. Prostřednictvím kreativní vizualizace v meditaci nebo v lucidním snu se stáváme mistrem naší duševní evoluce a spoluzakladatelem naší reality.
    Konečně, probuzení naší pineální žlázy a MCC otevírá komunikační cestu s našimi prvotními buňkami a poskytuje plodnou půdu pro aktivaci a naladění naší DNA.
    Pineální žláza (epifýza) je malá endokrinní žláza umístěná v blízkosti středu mozku, mezi oběma polokoulemi. Jedná se o malou žlázu o rozměrech 5 až 8 mm a má tvar podobný borové šišince. Pineální žláza produkuje derivát serotoninu nazývaný melatonin, proto se podílí na cyklu probouzení a spánku a na sezónních funkcích. Energeticky je epifýza nazývána "Sídlem duše". Naše pineální žláza přijímá nejhlubší vzpomínky z naší Duchovní hvězdy (JÁ JSEM) a přivádí tento tok do našeho vědomí, což znamená, že je vstupní branou k přístupu k moudrosti Vyššího Já. Pineální žláza poskytuje vědomý přístup k vícerozměrným stavům vědomí, a proto je schopna "vidět" za iluzorní závoj oddělení.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Dermoidní cysta je velmi vzácným typem cysty, kterou tvoří kožní buňky a jež se tvoří již před narozením. Obsahovat mohou buňky potních žláz a vlasových folikulů.
    Epidermoidní cysta je znám jako epidermoidní nádor nebo také dermoidní cysta. Tato cysta roste velmi pomalu, takže je člověk objeví mnohdy až v dospělosti.
    – na úvodním obrázku zkamenělá lebka therapsida (bývají také označováni jako „savcovití plazi“) odontocyclopse se zřetelným pineálním otvorem- Julien Benoit...
    pineální orgán, hřbetní (dorzální) vychlípenina stropu třetí mozkové komory za parietálním orgánem. U mihule a plazů má světločivnou, u ptáků a savců endokrinní funkci. V.t. epifýza.
    Byť jsou cysty benigní, mohou způsobit velké potíže. Vyvolávat může bolest hlavy, potíže s viděním i nevolnost. Někdy jsou potíže tak velké, že je nutné je chirurgicky odstranit. Pokud cysta zůstane malá a neroste, je bez problémová a tudíž i bez příznaková. V tom případě je po odhalení pouze sledována.
    Po probuzení epifýzy a MCC se stáváme přímými kanály naší přítomnosti Duchovní hvězdy pátého dimenzionálního Světla skrze nás a probouzíme naše vědomí do vyššího stavu vědomí.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Cysta na mozku se řeší tehdy, když činí nějaké obtíže, jinak se sleduje. Arachnoidální cysta se řeší propíchnutím a vypuštěním tekutiny. Pokud však nedojde k vyjmutí vaku, hrozí, že se stav bude opakovat. Dermoidní cystu je zapotřebí odstranit. Koloidní cysty je velmi složité odstranit, protože jsou obvykle umístěny hluboko v mozku. Jsou však velmi nebezpečné, protože mohou zvýšit tlak v mozku. Cysty v šišince nečiní žádné problémy, a proto je není zapotřebí odstraňovat, musí se však sledovat.
    Diamant Zlaté Koruny je posvátný diamant elektromagnetické energie, který obklopuje hlavu. Když tento diamant rezonuje (prostřednictvím dechu, meditace, krystalů apod.), jeho rezonance aktivuje pineální žlázu, vznítí MCC a tím otevře portál epifýzy "Hvězdné brány" do našich dimenzí.
    Cysta na mozku představuje váček naplněný tekutinou umístěný v mozku. Existuje hned několik variant těchto cyst, povětšinou se naštěstí jedná o benigní útvary, které se nešíří dál do těla. Váček může obsahovat krev, hnis, mozkomíšní mok, ale i zcela jiný materiál. Cysty se mozku často vytvoří ještě před narozením.
    Pohybujeme se nad rámec omezení našich fyzických smyslů a pohybujeme se do zvýšeného stavu vědomí, kde můžeme "vidět" za spektrum viditelného světla, "slyšet" zvuky stvoření větší než naše fyzické uši mohou slyšet a také cítit, chutnat a dotýkat se z prostoru zvýšené intuice.


Aktuální frekvence a kosmické počasí + otřesy

    Jak stárneme, v pineální žláze se hromadí kalcifikace a fluoridové usazeniny, které omezují funkci tohoto energetického těla. Aktivní a pravidelná stimulace epifýzy pomáhá přeměnit tyto buňky a napomáhá optimální funkci pineální žlázy jak fyzicky, tak energeticky. Existují účinné praktiky, které lze snadno začlenit do našeho každodenního života, aby se zlepšila fyzická a energetická funkce naší pineální žlázy.
    Tuto cystu obvykle naleznete ve středu epifýzy. Cysta je odhalena obvykle při MRI anebo CT. Obvykle nezpůsobuje žádné komplikace, ale někdy může narušit vidění. Objevit se může v jakémkoliv věku.
    Koloidní cysta je plněná gelem. Vytváří se v jedné ze 4 komor mozku, vůbec nejvíce ve třetí komoře. Tato cysta pak může vést k zablokování průtoku CSF, což vede k bolestem hlavy, které se spouštění v určité poloze. Objevují se v dospělosti.
    Příznaky se obvykle odvíjí od toho, zda cysta roste a v které části mozku roste. Dlouho se nemusí objevit vůbec žádné příznaky. Některé příznaky jsou spojené s danou oblastí, kde roste. Objevit se může zvýšený tlak v mozku, otok mozku, změny chování, ataxie, bolest hlavy, nevolnost a zvracení, závratě, problémy s viděním a sluchem, bolestí obličeje, potíže s chůzí a rovnováhou a záchvaty.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00