Jak na věc


pardubická krajská nemocnice-mapa

Slevová akce při tradičním Dni lékáren ve čtvrtek 20. června

    V neposlední řadě je používání Pardubické karty samozřejmě i finančně výhodnější než papírové jízdenky, které jsou určeny opravdu jen pro velmi vzácné uživatele pardubické MHD.
    Pardubická karta je moderní elektronický doklad, s nímž můžete zapomenout na papírové jízdenky. Je určena všem cestujícím, kteří používají pardubickou MHD, ať už k pravidelným cestám do práce nebo jen občasným jízdám do centra města či na návštěvu známých.
    Odpověď je jednoduchá: protože je mnohem výhodnější a pohodlnější než klasické papírové jízdenky. Asi jako když v životě k placení používáte platební kartu místo papírových příkazů k úhradě. Nemusíte se už tedy neustále starat, kde si nakoupíte dostatečnou zásobu jízdenek, a před nástupem do vozidla je pak hledat ve všech zákoutích a přihrádkách vaší peněženky.
    Poznejte svou obvyklou klidovou srdeční frekvenci a naučte se jednoduše si změřit tep bez přístroje v pohodlí domova. Instruktáž i řadu dalších důležitých informací nabídnou ve dnech 3. až 7. června lékárnice Pardubické nemocnice v rámci akce zaměřené na prevenci fibrilace síní.


Dnes je Světový den dárců krve

    Prostě při nástupu vytáhnete kartičku, přiložíte ji k terminálu (čtecímu zařízení) a můžete se jít v klidu posadit. Vy, kteří máte časové jízdné, nemusíte kartu u terminálu označovat vůbec, pokud tedy nejedete v režimu nočního provozu. V případě, že máte nepersonalizovanou kartu, tak si po přiložení k terminálu zvolíte typ jízdného. Ten volíte i v případě, že máte personalizovanou kartu a kupujete jízdné za spolucestujícího.
    Pardubická nemocnice nesouhlasí s bulvarizující interpretací událostí z května roku 2017, kterou v rámci pořadu Infiltrace – Obchod se svědomím odvysílala 3. června Česká televize. Považujeme za nestandardní, aby veřejnoprávní médium uveřejnilo jednostrannou interpretaci případu týkajícího se nezletilého dítěte, který je v tuto chvíli v šetření Policie ČR a zároveň předmětem občanskoprávního sporu. Tvůrci pořadu se nepokusili získat stanovisko druhé strany a v pořadu přímo uvádějí, že je takové stanovisko ani nezajímá.
    Pardubická karta je bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží buď jako předplatní časová jízdenka („lítačka“) nebo elektronická peněženka pro platby jednotlivého jízdného, kterou si předem „nabijete“ určitou částkou, podobně jako třeba předplacenou kartu do mobilu.


Doplňující informace ke kauze Adama Vyčítala

    Ihned po události, ke které došlo v noci 14. května 2017 v Pardubické nemocnici, bylo zadáno interní prošetření případu a v červnu roku 2017 také znaleckého posudku, jehož výsledek byl do Nemocnice Pardubického kraje doručen v prosinci téhož roku. Kontakt s rodinou byl však ze strany vedení nemocnice navázán neprodleně po této události. V červenci 2017 bylo nemocnicí požádáno o vypracování dalšího expertního posouzení, jehož výsledek byl k dispozici v červnu 2018. Následně bylo zahájeno jednání s pojišťovnami.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00