Jak na věc


pajeni a odpajeni smd soucastek

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

    AG 104 (L-Ag 45 Sn) – Fontargen A 320Levnější alternativa k 55% pájce, není-li požadavek na vysokou tažnost a shodu barvy.AG 502 (L-Ag49) – Fontargen A 324Ni a Mn legovaná pájka s výbornou smáčivostí na tvrdokovech.AG 401 (L-Ag72) – Fontargen A 308 VEutektická pájka pro pájení ve vakuu a pro vakuově těsné spoje.PÁJENÍ CUP PÁJKAMIInformacePro pájení čisté mědi se používají bez tavidla, pro legovanou měď a slitiny se používají tavidla stejná jako pro stříbrné pájky. Pro měď a slitiny mědi ekonomická alternativa k stříbrným pájkám, při obsahu stříbra do 18 % odpovídají pájecí teploty a kapilarita stříbrné pájce s cca 40 % stříbra. Ohřev je zde navíc možný i WIG hořákem. Na nenáročné aplikace, topení atd. lze použít bez stříbra. Pro chlazení min. s 2 %, pro plynové instalace s min. 5 %. S 15 % se používají pro náročné spoje zatížené tepelnými změnami, vibracemi a v elektrotechnice. Pájka s 18 % je eutektická, velmi řídce tekoucí a velmi kapilární. Dle obsahu stříbra jsou tyto pájky vhodné


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

    DALŠÍ DRUHY OHŘEVUInformaceCelý tento článek se věnoval principu pájení, pájkám a tavidlům, se zaměřením na nejrozšířenější metodu, tj. pájení plamenem. Další metody jsou popsány jen stručně.Ohřev na vzduchuPro pájení za přístupu okolní atmosféry, tj. kromě ohřevu plamenem dále při ohřevu indukčním, odporovém, v běžné peci, letlampou, tyčovou a pistolovou páječkou, platí stejná pravidla, používají se stejné druhy pájek a je třeba použít tavidlo. Při pájení stříbrnou pájkou je pro ohřev odporem nebo indukcí vhodné tavidlo odolné přehřátí, s vysokou tepelnou stabilitou, Fontargen F 300 HF Ultra. Při pájení pájecí pastou musí směs pájky obsahovat příslušné tavidlo, nikoliv jen pojivo.Ohřev bez přístupu okolní atmosféryJedná se o vysokoteplotní pájení v peci s ochrannou atmosférou nebo ve vakuu. Princip dezoxidace popisuje kapitola „Vysokoteplotní pájení“. Typ ochranné atmosféry a typ vakua závisí na pájeném materiálu a ovlivňuje i volbu příslušné pájky. Pájkou jsou slitiny s vysokým obsah


NIBE F730: nové ventilační tepelné čerpadlo pro energeticky šetrné budovy

    Důležité typy pájek pro pájení hliníkuEN ISO 17672: Al 112 (EN ISO 3677: B-Al88Si-575/585) (DIN 8513: L-AlSi12)Fontargen A 407 L pro tvrdé pájeníNr. 703 (S-Sn97Ag3)Fontargen A 611 pro měkké pájeníEN ISO 3677: S-Zn97Al3Fontargen A 633 pro speciální pájeníDůležitá tavidla pro pájení hliníkuDIN EN 1045 (DIN 8511) FL 10 (F-LH1) – Fontargen F 400 MPrášek (event. pasta F 400 MD) pro tvrdé pájení čistého hliníku a pájitelných slitin AlSi pájkou. Korozívní, zbytky nutno odstranit např. teplou vodou.DIN EN 1045 (DIN 8511) FL 20 (F-LH2) – Fontargen F 400 NHPrášek pro tvrdé pájení čistého hliníku a slitin do 0,5 % legujících prvků AlSi pájkou. Tavidlo je u méně zatěžovaných spojů vhodné i pro kombinace s mědí nebo ocelí.Nekorozívní, zbytky není nutno odstraňovat, pokud ano, 10 % kyselinou dusičnou s následným oplachem vodou nebo mechanicky.DIN EN 29454 (DIN 8511) 2.1.2.A (F-LW3) – Fontargen F 600 AlPájecí olej, nekorozívní, pro pájení čistého hliníku a kombinace s mědí a slitinami měkkou SnAg páj


NEJlépe hodnocené související články

    VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮSmáčivostPájky se při pájení taví, a proto se fyzikálně chovají jako tekutiny. Smáčivost je nevratné rozložení roztavené pájky na povrchu pájených materiálů. Dobrá smáčivost pájky je předpokladem pro vzlínání do pájené mezery a její vyplnění.DifúzeVlivem smáčivosti tvoří pájka se základním materiálem slitinu. Vznik slitiny, kdy jeden z materiálů zůstane v pevném stavu, se nazývá difúzí. Přesouváním atomů pájky vzniká difúzní zóna, jejíž velikost ovlivňuje pevnost pájeného spoje.VzlínavostHladina tekutiny v mezeře je výše než okolní hladina. Tento jev se nazývá kapilární tlak. Jeho účinkem roztavená pájka vzlíná do mezery a to i proti gravitaci. Rozdíl -h- bude tím větší, čím menší je -r-.Velikost kapilárního tlaku závisí na mezeře, optimální mezera pro různé pájky je znázorněna v tab. 1.Pracovní teplotaNejnižší teplota povrchu materiálu v místě pájení, při které se pájka smáčí, rozšiřuje se a může se spojit s materiálem. K tomu nemusí být pájka vždy plně rozt
    Pájení je několik tisíciletí stará metoda spojování materiálů, od počátku 20. století využívaná průmyslově. Výhodou je možnost spojení dílů z nesvařitelných či těžce svařitelných materiálů a dílů pro svařování nevhodných. Účelem článku je připomenutí této metody a zejména využití poznatků v praxi.


Nákladní vozy Mercedes-Benz pro stavbu

    Některé typy vysokoteplotních pájek na niklové báziNi 102 (L-Ni2) – Fontargen HTL 2, HTL 2 APNi 105 (L-Ni5) – Fontargen HTL 5, HTL 5 APNi pájka s obsahem chrómu. AP jsou dávkovatelné pasty. Příklad použití: katalyzátory, lopatky turbín, měřící sondy, regulační součásti, topné spirály, výměníky, díly pro jaderné reaktory.PROVEDENÍ PÁJEK FONTA GRENKatalog pájek viz http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/files/Pajeni_Fontargen.pdfPájky jsou vyráběny jako tyčky, dráty na cívce, fólie, formované díly (např. kroužky), prášky a granule, pájecí pasty s možností dávkování.Tyčky jsou holé nebo obalené tavidlem. Vrstva tavidla může být různá, obal může být standardní nebo flexibilní. Pro pájení pozinkovaných trubek pro rozvod vody je tavidlo zalisováno v rýhách tyčky.Měkké pájky s obsahem tavidla se nevyrábí obalené, ale plněné. Náplní je ve většině případů nekorozívní tavidlo 1.1.2.C (F-SW26).Pájecí pasty pro pájení na vzduchu jsou směsí pájky a tavidla, typ tavidla může být různý dle pájeného mate


NEJdiskutovanější související články

    Tavidlo se v aktivním rozsahu teplot taví, roztéká po materiálu a dochází k redukci oxidů. V této době musí dojít k zatečení pájky, neboť po 3 – 4 minutách je již oxidy nasyceno a dále nepůsobí. U odolných oxidů, např. při pájení CrNi ocelí, tato doba může být i kratší a je proto třeba dbát na použití vhodného tavidla a druhu ohřevu. Např. málo výkonný zdroj tepla neúměrně prodlužuje dobu ohřevu, naopak agresivní oxidační plamen značně zvyšuje množství oxidů.Funkce fosforu jako tavidlaPájky pro tvrdé pájení mědi s obsahem fosforu (CuP) umožňují pájení bez použití tavidla. V pájce obsažený fosfor reaguje s atmosférickým kyslíkem na oxid fosforečný, ten s oxidy mědi na povrchu na metafosforečnan mědi. Metafosforečnan mědi je korozně nezávadný, proto se pájená místa nemusí následně opracovávat.Vysokoteplotní pájeníU vysokoteplotního pájení je problém oxidů řešen pecní atmosférou nebo vakuem. Exo-plyny (zemní plyn, propan, atd.) nebo směsi H2/N2, štěpený amoniak, vodík apod., reagují za vy


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14908
cache: 0024:00:00