Jak na věc


pagetova choroba

Diagnostika pagetovy kostní choroby

    Zlomenina kosti je nepříjemnou komplikací, může vzniknout na základě traumatu či bez něj (takzvaná patologická zlomenina). Díky přestavěné kosti s bohatým cévním zásobením zlomeniny více krvácejí. Zejména při zlomeninách je třeba myslet na možnost rozvoje vzácnějšího, avšak závažného kostního nádoru (nejčastěji sarkom, více o něm v našem článku Osteosarkom).
     Většina lidí s onemocněním Pagetovy kostní nemají žádné příznaky a jsou diagnostikovány, když X-ray nebo krevní test je z jiného důvodu odhaluje příznaky Pagetova choroba. V některých případech může být odkazoval se ihned na lékaře, který se specializuje na metabolické a hormonální poruchy (endokrinolog), nebo ve společných a svalové poruchy (revmatolog).


Kokosový olej v kapslích Healing Nature 180ks

    Pagetova nemoc bývá často objevena náhodně při zobrazovacím vyšetření z jiného důvodu nebo pátráním po příčinách zvýšeného ALP v krvi. Na rentgenovém snímku má typický vzhled – kost je zduřelá, nemá klasickou stavbu a vypadá chaoticky. Scintigrafie kostí sice jasně neprokáže přímo Pagetovu nemoc, ale lépe odhalí místa, kde dochází ke zvýšené metabolické aktivitě kosti. Při běžných odběrech krve se může v takzvaných jaterních testech Pagetova nemoc projevit izolovaně zvýšeným ukazatelem ALP (alkalická fosfatáza), což je mimo jiné ukazatel novotvorby kostí. V krvi se při této chorobě také stanovují hodnoty vápníku, fosforu a parathormonu (bývají v normě) a ukazatele kostní resorbce (zvýšené). Pro sledování aktivity nemoci v čase a účinnost léčby se používá odběr krve na ALP a scintigrafie kostí, případně rentgen.
     Brzy v průběhu onemocnění, stará kost začne rozpadat rychleji než nové kosti může být postavena. V průběhu doby, vaše tělo reaguje tvorbou nové kosti na rychleji než běžné. Tento rychlý přestavba vytváří kost, která je měkčí a slabší než normální kosti, což může vést k bolesti kostí, deformity a zlomeniny.
     Dokonce i poté, co jste dosáhli plné výšky, vaše kosti nikdy nepřestávají růst. Kost je živá tkáň zabývající se kontinuální proces obnovy. Během tohoto procesu neustále volal rekonstrukci, je stará kost odstraněna a nahrazena novou kostí. Pagetova nemoc kostí narušuje tento proces.


Pagetova nemoc - klinické projevy

    Farmakologicky ovlivnit příznaky můžeme léky proti bolesti (analgetika, nesteroidní antirevmatika). Takzvaná antiresorpční léčba zasahuje přímo do metabolismu kostí a tím ovlivňuje průběh nemoci a zpomaluje progresi onemocnění. Již vzniklé změny však nedokáže ani tato léčba napravit, pouze zpomalí rozvoj nemoci (například zpomalí zhoršování sluchu vzniklé vlivem útlaku Pagetova ložiska na sluchový nerv). Principem je zabránit buňkám (osteoklasty) ve vstřebávání kosti, a tím není nutná její přestavba. V dnešní době se používají moderní bisfosfonáty. Vždy je však nutný dostatečný přísun vitamínu D a vápníku, protože bez nich by efekt bisfosfonátů nebyl dostatečný.
    Pokud máte podezření na Pagetovu nemoc, je třeba odlišit další možné i závažnější nemoci s podobným obrazem. Jsou to především nádorová onemocnění s možnými metastázami do kostí, osteomalácie (měknutí kostí) a kostní změny při hyperparathyreoze (zvýšená produkce parathormonu příštítnými tělísky), jejichž léčba probíhá jinak.
    Pagetova kostní choroba je po osteoporóze druhou nejčastější metabolickou kostní nemocí. Anglický chirurg a patolog James Paget popsal tuto nemoc již v 19. století. Původně se domníval, že se jedná o zánět kostí. Postiženi jsou ve většině případech muži, uplatňuje se též dědičnost. S věkem šance této nemoci přibývá, avšak do 40 let se vyskytuje vzácně. Zajímavé jsou také rozdíly geografické – nejvíce touto nemocí trpí lidé v západní Evropě, nejméně naopak v Asii a Africe.


OLIVE Olivovník evropský (23) Bachovy květové BIO esence 10ml

    Při představě kosti málokdo vidí živý orgán. Přitom kost plní celou řadu funkcí v těle, neustále se přestavuje a vyměňuje si látky s okolím. Kost obsahuje celou řadu buněk, vlákna elastická a kolagenní, soli vápníku a fosforu. Díky svému složení je tvrdá, ale zároveň pružná. Kosti jsou svým zevním tvarem i vnitřní stavbou přizpůsobeny místu, kde se nacházejí. Mají svojí architekturu, proto bychom při zvětšení mohli pozorovat lamely trubicovité kosti (kompaktní kostní tkáň) či oblouky připomínající gotické klenby ve spongiose (houbovitá kostní tkáň).
     Riziko Pagetova choroba kostí se zvyšuje s věkem. Vaše riziko také zvyšuje, pokud některý z vašich rodinných příslušníků mají poruchu. Komplikace Pagetova choroba kostí může zahrnovat zlomené kosti, ztráta sluchu a štípl nervy v páteři.
    Pagetova choroba vzniká při porušení této rovnováhy v konkrétní části kosti (případně více kostí). Příčiny vzniku této nemoci nejsou zcela jasné. U části nemocných jsou jasné vlivy dědičnosti. To samo o sobě však nestačí. Ne dosud probádaným způsobem se na vzniku podílí pravděpodobně také virová infekce. V buňkách kosti z místa postižení byly prokázány virové částice paramyxovirů (například spalničky).
     Během fyzické zkoušky, bude Váš lékař pečlivě zkoumat všechny oblasti vašeho těla, které způsobují vám bolest. On nebo ona může také nařídit rentgen a krevní testy, které mohou pomoci potvrdit diagnózu Pagetova choroba kostí.


Stavba kosti a příčiny Pagetovy kostní choroby

     Pagetova choroba kostí narušuje vaše tělo je normální kostní proces recyklace, ve kterém je staré kostní tkáně postupně vyměnit za nové kostní tkáně. V průběhu času může dotčené kosti stávají křehké a znetvořený. Pagetova choroba kostí dochází nejčastěji v oblasti pánve, lebky, páteře a nohou.
     Léky Osteoporóza léky (bisfosfonáty), jsou nejvíce obyčejná léčba Pagetova choroba kostí. Některé bisfosfonáty jsou, stejně jako perorální léky, zatímco jiní podávají injekčně. Perorální bisfosfonáty jsou obecně dobře snášen, ale může dráždit trávicí trakt. Příklady zahrnují:


Jak se bránit Pagetově nemoci dopředu

    Pagetova choroba postihuje nejčastěji pánev, páteř, lebku a dlouhé kosti dolních končetin. Malé kůstky rukou a nohou bývají postiženy velmi zřídka a jejich deformity jsou typické pro jiné choroby (například revmatické). V těle vzniká buď jedno nebo několik postižených míst a tam se v průběhu času kost přestavuje a deformuje, avšak nová ložiska jinde po letech obvykle nevznikají. Velkou část postižených Pagetova choroba neobtěžuje, neví o ní. Ostatní si nejčastěji stěžují na bolest v postižené kosti či přilehlých kloubech, a to v klidu i při pohybu. Místo bývá zduřelé, deformované a kůže nad postiženou kostí bývá teplejší. Je-li nemocí postižena třeba holenní kost, může se prohnout a zkrátit a tím dojde ke zhoršení chůze a rozvoji artrózy v zatěžovaných kloubech. Pokud je postižena lebka, objemnější plsťovitá kost může utlačovat důležité nervové dráhy s příznaky z toho vyplývajícími (například hluchota). Nosí-li muž klobouk, najednou je mu malý.
     Pagetova choroba často způsobuje, že si tělo vytváří nadměrné množství krevních cév v postižených kostech. Tato změna zvyšuje riziko závažných krevních ztrát během operace. Pokud jste naplánováno na operaci, která zahrnuje kosti postižené Pagetova choroba, může lékař předepsat léky ke snížení aktivity nemoci, krok, který má tendenci ke snížení krevní ztráty během operace.
    Nemocní s metabolickým onemocněním kostí by měli mít dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. Různé studie bohužel ukazují, že příjem vápníku běžnou potravou není dostatečný, proto je třeba se na jeho příjem zvlášť soustředit nebo zvolit některý z doplňků stravy dostupných na trhu. Nedostatek vitamínu D můžeme odhalit z jednoduchého odběru krve. Jeho doplňování pak probíhá formou kapek a vhodný je také pobyt na slunci.


Životní styl a domácí opravné prostředky

     Pokud nemůžete tolerovat bisfosfonáty, může lékař předepsat kalcitonin (Miacalcin), přirozeně se vyskytující hormon podílí na regulaci vápníku a kostní metabolismus. Kalcitonin je lék, který vám podávat sami injekce nebo nosní sprej. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat nevolnost, zčervenání obličeje a podráždění v místě vpichu.
    Prevence vzniku Pagetovy nemoci není známá. Pro kosti je dobrý dostatečný příjem vápníku, vitamínu D a dalších minerálů. Pokud budeme vnímaví ke svému tělu, máme možnost případným komplikacím předejít. Není prokázáno ovlivnění délky života Pagetovou chorobou, avšak může zhoršit jeho kvalitu (poškození sluchu, zhoršení pohyblivosti podobně).
    Chirurgicky lze řešit zlomeniny a úprava kosti, jako například osteosyntéza (stabilizace zlomeniny kovovým implantátem) či náhrada kloubu (TEP kyčle, kolene). Pro léčbu útlaku okolí Pagetovou chorobou na lebce je možné neurochirurgické řešení.
    Všichni nemocní s příznaky by měli být léčeni léky, které potlačují vstřebávání kosti. Bezpříznaková Pagetova choroba se řeší s každým nemocným individuálně s přihlédnutím k místu postižení, věku nemocného a dalších ukazatelů.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

     Pokud nemáte příznaky, nemusí potřebovat lékařské ošetření. Nicméně, pokud je nemoc aktivní - indikováno zvýšenou alkalické fosfatázy úrovni - a postihuje vysoce rizikových míst v těle, například lebky a páteře, lékař vám může doporučit léčbu, aby se zabránilo komplikacím, zda máte nebo nemáte příznaky.
     Někteří vědci jsou přesvědčeni, Pagetova se vztahuje k virové infekci v kostní buňky, které mohou být přítomny po mnoho let předtím, než se objeví problémy. Dědičné faktory Zdá se, že vliv na to, zda jste náchylní k onemocnění.
    Pagetova nemoc neboli osteodystrophia deformans je poměrně časté metabolické kostní onemocnění, projevující se zduřením a deformací různých kostí. K deformacím jedné či více kostí dochází díky přestavbě kosti a nahrazením méně pevnou, chaotickou a objemnější kostní tkání. Ta je poté náchylnější ke změnám tvaru a zlomeninám. Projevuje se bolestí v místě postižení či blízkém kloubu, často bývá i bezpříznaková. Po letech se u malé části nemocných může rozvinout zhoubný nádor – osteosarkom.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00