Jak na věc


přivýdělek k invalidnímu důchodu

Proč si Jiřina vybrala Fair Credit?

    Teď pracuju ve Fair Creditu, protože mi to nejvíce vyhovuje. Můžu si práci přizpůsobit svému rozvrhu, díky tomu ve škole nic nezameškám. Studium i obcházení klientů s přehledem zvládám. Je to super brigáda pro studenta , při které si přivydělám opravdu příjemný obnos měsíčně.
    Přivýdělek v důchodu není prakticky ničím limitován Lidé, kteří již dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat. Nejsou navíc limitováni ani výší výdělku ani druhem činnosti. Mohou pracovat jak na dobu určitou tak i neurčitou a mohou i při pobírání řádného důchodu podnikat, tedy vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pokud senior pobírá starobní důchod v plné výši a přivydělává si přitom činností, která zakládá účast na důchodovém pojištění, může zažádat o zvýšení samotného důchodu.
    Zuzana si s Fair Creditem vydělá 10 000 Kč měsíčně.Každý týden jí práce zabere 12 hodin, stará se přitom o 55 zákazníků.


Proč si Lukáš vybral Fair Credit?

    ,,V překladu to znamená, že má nárok na zvýšený důchod. Ten naši pracovníci dopočítají i zpětně. Neplatí tedy, že má nárok až od doby, kdy o toto zvýšení zažádá“, vysvětluje Renata Provazníková, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Doplatek lze však vyplatit nejvýše 5 let zpětně od data podání žádosti. ,,Zvýšení však nepřichází automaticky a lidé musejí o něj aktivně sami zažádat. Žádost mohou podat v jakékoli okresní pobočce České správy sociálního zabezpečení“, doplňuje Provazníková.
    Fair Credit nabízí všem obchodním zástupcum tablet i pro soukromé účely a výhodný telefonní tarif; velkou podporou je také manažer, který má na starost jen tak velké území, aby se mohl dobře věnovat všem svým OZ.
    Poptal jsem se na Fair Credit taky známých v okolí a někteří z nich si u něj taky půjčují. A jsou spokojení. Prý kvůli rychlosti při vyřizování a nižším splátkám. Tak jsem se nechal přesvědčit a vyzkoušel to. Byl jsem příjemně překvapený, jak to funguje. Přivýdělek závisí na mém vlastním výkonu, což mi vyhovuje. Je to ideální práce pro důchodce. Těší mě i vzájemná důvěra, protože na tom jsem si vždycky zakládal i v původní práci.


Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

    A přiznám, že mi chyběly i peníze. Manžel má sice docela dobrý plat, jenže když je takový plat jenom jeden a navíc většinu z něj spolkne hypotéka, auto na leasing a spousta dalších plateb, už nám toho moc nezůstalo. Před rokem mi kamarádka řekla o Fair Creditu a jak si u nich můžu na mateřské přivydělat. Ukázalo se, že to není nic složitého. Jednoduše chodím za zákazníky, které jsem dostala přidělené, a povídám si s nimi. Vlastně je tonakonec docela příjemné – ráda si s lidmi povídám a pomáhám jim. Je to ideální práce z domova, při které si mohu přivydělávat hned od první chvíle, co jsem s tím začala.
    Peníze navíc se prostě hodí. O Fair Creditu mi řekl bývalý kolega z práce, který si takhle přivydělává už pár let a nestěžuje si. Provize dostává každý týden a má flexibilní pracovní dobu.


Zuzana26 let, na mateřské

    U předčasného důchodu je přivýdělek omezen Pokud senior důchod nepobírá a vykonává po dosažení důchodového věku výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Tímto způsobem se tedy procentní výměra důchodu navýší nejvýrazněji (6 % za 360 dní výdělečné činnosti). U předčasného starobního důchodu je však situace jiná. V tomto případě nesmí senior vykonávat žádnou výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění až do data dosažení důchodového věku. Může však vykonávat tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný příjem nedosahuje 2500 korun za kalendářní měsíc, také činnost na základě dohody o provedení práce (DPP), pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 korun, nebo podnikat (vykonávat samostatnou výdělečnou činnost) v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (tj. v roce 2016 do
    Už dva roky studuju na vysoké škole. První rok jsem se rozkoukával a snažil se vystačit s penězi od rodičů, ale od druhé roku už si přivydělávám. Vím, že naši moc peněz na rozhazování nemají, takže jsem odjakživa chodil na brigády. Už na střední.
    Všichni obchodní zástupci mohou v plné míře využívat marketingových tištěných a on-line materiálů, Fair Credit Vám nabídne maximální podporu (brožury, tištěné materiály, aplikace, ocenění pro ty nejlepší, workshopy a akce).
    Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Většina z nich o tom však neví, protože nárok nevzniká automaticky. Musí o navýšení důchodu sami požádat. ČSSZ vyplatí peníze navíc i zpětně.
    Lukáš si s Fair Creditem vydělá 16 000 Kč měsíčně. Má na starosti 90 zákazníků, pracuje 22 hodin týdně.


Důchody budou zvyšovány podle nových pravidel!

    Když se nám narodil Toník, bylo to pro mě hodně náročné. Fakt jsem měla co dělat, abych to všechno zvládla. Nejen péči o prcka, ale i o domácnost. Moc jsem toho nenaspala, ale to zná asi každá máma. Teď, když Toník povyrostl, už je to naštěstí mnohem lepší a já zase můžu častěji vyrážet mezi lidi. To mi na mateřské opravdu moc a moc chybělo.
    U nás nebudete začínat z nuly. Hned na začátku spolupráce vám přidělíme kmen stabilních zákazníků, o který se budete starat a dále ho rozšiřovat. Díky tomu si budete moci ihned přivydělat, nebudete odkázání na shánění nových klientů.
    Do důchodu jsem se těšil, ale bylo mi jasné, že s penězi to nebude úplně jednoduché. Sice žiju docela skromně, ale ještě občas rád vyrazím někam do zahraničí. Třeba s kamarády do Alp nebo na kola na Šumavu. Jenže takové výdaje už z důchodu dohromady nedám.
    Líbí se mi, že Fair Credit je vůči klientům tolerantnější než jiné podobné společnosti. Navíc celý systém funguje elektronicky a díky tomu je vše jednoduché. Líbí se mi taky servis, který tam mám, třeba příprava na zkoušky u České národní banky. Fair Credit taky pořád vypisuje nějaké akce a mám možnost získat příjemné bonusy.


Postaráme se o registraci u ČNB, za nic neplatíte

    Jste senior a podnikáte? Máte nárok na vyšší důchod Ten se zvyšuje o 0,4 % z procentní výměry důchodu, tedy individuální složky, kterou má každý jinou dle předchozích výdělků, a to za každých 360 kalendářních dnů této činnosti.
    Provize ve výši 500 Kč za každý zprostředkovaný spotřebitelský úvěr, od kterého zákazník neodstoupí, a také 6–10% provize z výběru každé hotovostní splátky. Navíc často pořádáme řadu soutěží pro OZ a nabízíme další zajímavé nejen finanční bonusy
    Fair Credit pro mě ze všeho nejvíc znamená velmi příjemný přivýdělek. Spolu s platem pokladní si díky němu vydělávám víc, než je republikový průměr. A navíc mě to baví, stejně jako práce za pokladnou. Ráda totiž pracuju s lidmi, potkávám se s nimi a poklábosím. V obou svých pracích tak spojuju příjemné s užitečným.


Proč si Zuzana vybrala Fair Credit?

    Přiznám se, že jsem ze začátku měla trochu obavy, že budu muset chodit někde po ulicích, vyptávat se neznámých lidí a dělat z nich klienty. Ale místo toho jsem od svého manažera dostala seznam stávajících zákazníků a ten si postupně rozšiřuju o jejich známé a další lidi, které mi doporučí. Je to fajn práce z domova, kterou jsem hledala. Vlastně jen povídání s lidmi, kteří mají občas větší, občas menší starosti, ale se kterými vždycky najdu společnou řeč.
    Pokud se příjemce důchodu rozhodne pobírat starobní důchod ve výši poloviny a přitom vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Také o toto zvýšení si důchodce musí požádat a současně sdělit datum, od kdy požaduje opět důchod vyplácet v plné výši. 
    Pro všechny naše obchodní zástupce máme připravený propracovaný systém školení, díky nimž hladce zvládnete odborné zkoušky a získáte potřebnou odbornou způsobilost. Navíc Vám zaplatíme veškeré náklady spojené jak s přípravou na složení odborné zkoušky, tak i se samotným výkonem zkoušky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00