Jak na věc


převod práv na jinou firmu

Převody - převodní tabulky jednotek

    Pro zápis pohybů platí stejná pravidla jako kdyby byl pohyb proveden jednotlivě u karty. Pouze pokud je u pohybu nastaveno účtovat, pak se vytvoří hromadný doklad o převodu.
    Po výběru záznamů (karet), které chceme převést se spustí převod. Samozřejmě, že u těchto hromadných převodů se převádí z jedné určené budovy a místnosti na jinou vybranou budovu a místnost. Zápis o provedeném převodu je uložen do seznamu historie umístění na budovu a místnost.
    Po výběru karet, které chceme převést se spustí převod. Samozřejmě, že u těchto hromadných převodů se převádí z jednoho určeného střediska (případně celé členění, pokud je nastaveno) na jiné vybrané středisko. Zápis o provedeném převodu je uložen do seznamu historie pohybů ke každé kartě.
    Převody na střediska se provádí pomocí typu pohyby "převod na středisko", princip je zde stejný jako by se pohyb provedl v evidenci dlouhodobého majetku pro jednu kartu.
    Pokud je nastaveno, že se mají provést zároveň změny v evidenci vozidel pokud některá z karet byla použita jako zdroj pro kartu v evidenci vozidel, je vždy uživatel upozorněn na tuto skutečnost.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00