Jak na věc


písnice

Památky v Písnici a významné objekty

    V Písnici je střední odborné učiliště potravinářské, základní škola Písnice a zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů. V areálu zrušeného masokombinátu Písnice je rozsáhlé logistické, obchodní a kulturní centrum vietnamské komunity SAPA.
    Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.
    Dne 13. 10. 2018 se uskuteční Závod požárnické všestrannosti a my se ho chceme s dětmi zúčastnit. Protože příprava na tento závod není jednoduchá, tak budeme potřebovat pomoc s přípravou dětí na tento závod.
    s ohledem na skutečnost, že 10. 9. 2018 se od 16:30 v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice uskuteční první schůzka skupiny mladších žáků, tak si Vám dovolujeme nabídnout informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19.
    V pátek 26. 8. 2016 byl JSDH Písnice vyhlášen poplach ve večerních hodinách. Během pár minut vyjíždělo družstvo čtyř hasičů s Tatrou 815-7 jako posilová jednotka k rozsáhlému požáru dřevěných kulis středověkého městečka v Barrandovských filmových ateliérech.


Městská část Praha Písnice - základní informace

    Hlavní komunikací Písnice je ulice Libušská, která je součástí radiální komunikace z Krče přes Libuš do Dolních Břežan. Z ní odbočuje v Písnici na východ Kunratická spojka, která vede nezastavěnými oblastmi mezi Kunraticemi a Šeberovem k Jižnímu Městu.
    Název vsi Písnice se asi odvozuje od slova píst – což bylo označení jakéhosi válečku s rukojetí pro praní prádla a během doby se změnilo označení na Písnici.
    Písnice se skládá se dvou urbanistických celků, výrazně oddělených nezastavěným pásem kolem Kunratické spojky a jejího pomyslného prodloužení. Jižní část, sestávající z rodinných domků, navazuje na historickou ves Písnici a tvoří s ní jeden celek. Severní část, zahrnující panelové sídliště Písnice i průmyslový areál bývalého masokombinátu, přiléhá z jihu k zástavbě Libuše.
    17.3.2018 SDH Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice pořádají 9. ročník obnoveného tradičního dětského karnevalu. Začátek ve 14 hodin v Libušské sokolovně. Těšíme se na Vaši účast.


Sbor dobrovolných hasičů Písnice

    Za válek do r. 1648 ves celá téměř zničena, ještě r. 1654 shledáno tu jen 2 sedláci 8 gruntů pustých a 1 chalupník rolí selských té doby 481 strychů. Posledním majitelem před Bílou Horou byl Gabriel Kryštov Želinský, kterému majetek měl propadnout, kterému však dle císařské rezoluce z 28.1.1623 zůstal. Král Ferdinand II. prodal majetek Pavlovi Michnovi z Vacínova spolu s panstvím Dolní Břežany.
    Boží muka: Masivní boží muka tvoří hranolový sokl, na kterém stojí toskánský sloup s kapličku zakončenou jehlancovou stříškou. Do sloupu je vsazena čtverhranná kovová deska s reliéfem Panny Marie z roku 1883. Rok vzniku není přesně znám, pravděpodobně pocházejí z 18. století. Podle tradované pověsti by jejich výstavba mohla souviset se suchem v letech 1781–2. Podle jiné pověsti jsou boží muka starší (místní kronika uvádí názor blíže nespecifikovaných odborníků o původu v 15. či 16. století) a sloužila jako místo poslední modlitby při cestě odsouzence na (rovněž tradované a nedoložené) popraviště. Boží muka byla rekonstruována v roce 2006 a jsou zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.
    V XIV. Století zabrali Cholupici a Písnici němci pražští a ves Písnice byla od nepaměti v područí obce Cholupic. V té době nebyly vsi velké, nejvýš o 3-10 usedlostech.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00