Jak na věc


přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

vícePostup k odstranění pochybností

    Pokud budete za zdaňovací období platit silniční daň za maximálně jedno vozidlo, můžete využít bezplatné verze LIMIT, která se od plné verze liší pouze těmito omezeními: Pokud dojde k překročení nastavených mezí, v některých polích se objeví text LIMIT, následkem čehož přestane formulář pracovat korektně.
    V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.
    Máte-li datovou schránku, máte povinnost podávat přiznání elektronicky. Pro takovou situaci slouží verze šablony pro Excel 2007 a novější, která podporuje uložení výsledného přiznání do XML. Instrukce najdete uvnitř v šablona. Výsledné XML lze poslat buď přes datovou schránku, nebo podat prostřednictví Portálu Daňové správy.
    Pro své klienty zpracováváme přiznání ke všem druhům daní, které na základě plné moci zasíláme správci daně elektronickou formou prostřednictvím daňového portálu.
    Tento způsob podávání daňových přiznání např. v případě odpočtu daně z přidané hodnoty zkracuje dobu na vracení odpočtu DPH na 15 dní, tedy na polovinu.


Klikněte zde pro získání starších verzí šablon ...

    Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.
    Aktuální šablona je pro dvě a více vozidel zpoplatněna. Podobu a funkčnost formuláře si můžete snadno ověřit v jeho verzi LIMIT, která je k bezplatnému stažení.
    Nový daňový řád přinesl jednu nepříjemnou novinku. Od 1. 1. 2011 totiž nelze podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň v případě, že se daňový subjekt spletl či si nějakou spornou otázku špatně vyložil. Přitom na vyšší daňovou povinnost musí daňový subjekt podat dodatečné daňové přiznání vždy! Jsme přesvědčeni, že se jedná o neústavní ustanovení a je jen otázkou času, než bude toto nesmyslné a ničím neodůvodnitelné omezení zrušeno.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00