Jak na věc


přístroje na poslouchání srdce

Práškový hasicí přístroj 2 kg pod stálým tlakem

    - HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.- v nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru.- přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí- HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu- v dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob
    Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!
    Prodáváme hasicí přístroje od předních českých výrobců, firem Tepostop a Hastex & Haspr. Nabízíme hydrantové systémy, požární hadice a armatury od firem Pavliš a Hartmann, Metalis a Technolen.Dále nabízíme požární hlásiče, bezpečnostní tabulky, kryty na hasicí přístroje, požární dveře a prostředky požární ochrany.


Nové zboží pro měsíc prosinec - Hasicí přístroje

    Hasicí přístroj je určen pro prvotní protipožární zásah, tj. k hašení začínajícího požáru. Obsahuje určitý druh a množství hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.
    A. hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutímB. hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejíC. hoření plynných látek hořících plamenemD. hoření lehkých alkalických kovůF. jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních - hasí se speciálním hasivem
    Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00