Jak na věc


písnice

Sbor dobrovolných hasičů Písnice

    Za válek do r. 1648 ves celá téměř zničena, ještě r. 1654 shledáno tu jen 2 sedláci 8 gruntů pustých a 1 chalupník rolí selských té doby 481 strychů. Posledním majitelem před Bílou Horou byl Gabriel Kryštov Želinský, kterému majetek měl propadnout, kterému však dle císařské rezoluce z 28.1.1623 zůstal. Král Ferdinand II. prodal majetek Pavlovi Michnovi z Vacínova spolu s panstvím Dolní Břežany.
    JSDH Písnice se o víkendu 1. a 2. října 2016 poprvé zúčastnila jubilejního desátého ročníku nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za HZS Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor. 
    Do staré Písnice jezdí tradičně autobusová linka 113, společně s ní též příměstské linky směrem do Dolních Břežan. Několik dalších autobusových linek končí v severní části Písnice.
    Název vsi Písnice se asi odvozuje od slova píst – což bylo označení jakéhosi válečku s rukojetí pro praní prádla a během doby se změnilo označení na Písnici.
    Roku 1785 bylo v obci dvacet čísel. Pražské arcibiskupství zůstalo obyvatelům panství vrchností do r. 1848 do zrušení roboty, kdy se obce osamostatnily a arcibiskupství zůstaly jen dvory.


Památky v Písnici a významné objekty

    s ohledem na skutečnost, že 10. 9. 2018 se od 16:30 v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha - Písnice uskuteční první schůzka skupiny mladších žáků, tak si Vám dovolujeme nabídnout informace o činnosti kroužku oddílu Mladých hasičů ve školním roce 2018/19.
    Poprvé v písemných pramenech narážíme na Písnici 1. května 1384 v odkazu Alberta,  řečeného z Bezdězu, dříve kaplana kaple všech svatých v Praze, v níž odkazuje  zbraslavskému klášteru úrok ze Psář a 12 kop grošů z Písnice a zřejmě i z Cholupic.
    Dne 13. 10. 2018 se uskuteční Závod požárnické všestrannosti a my se ho chceme s dětmi zúčastnit. Protože příprava na tento závod není jednoduchá, tak budeme potřebovat pomoc s přípravou dětí na tento závod.
    SDH Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice pořádaly dne 30.4.2017 tradiční pálení čarodějnic v Libušském lomu. Od 16-té hodiny se děti mohli svézt na ponících, po 18-té hodině jsme upálili čarodějnici a zábava pokračovala až do časných ranních hodin. K dobré náladě přispěla i hudební kapela „Becheři“, která nás po celým večerem provázela. Účast byla rekordní!


Městská část Praha Písnice - základní informace

    Na počátku 15. století byla vesnice součástí Cholupického panství, které vlastnil Venclík z Vrchovišť, dále Mikulášovi Hysrdrovi z Chodů který zapsal svůj majetek 3. října 1521.
    V Písnici je střední odborné učiliště potravinářské, základní škola Písnice a zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů. V areálu zrušeného masokombinátu Písnice je rozsáhlé logistické, obchodní a kulturní centrum vietnamské komunity SAPA.
    Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod vánočním stromečkem, rodinnou pohodu a do nového roku 2019 pak hodně štěstí, zdraví a lásky.
    Výcvik členů jednotky. Hlavní témata byla práce s dýchacím přístrojem, pohyb v prostorách s minimální viditelností a evakuace osob a nebezpečného materiálu z místa zásahu.
    17.3.2018 SDH Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice pořádají 9. ročník obnoveného tradičního dětského karnevalu. Začátek ve 14 hodin v Libušské sokolovně. Těšíme se na Vaši účast.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00