Jak na věc


pískání turba při akceleraci

Starý recept na okamžité štěstí

    Cervikovestibulární syndrom vzniká při blokádě krční páteře spojené s poruchou prokrvení mozečku útlakem vertebrálních artérií. Vznikají závratě závislé na poloze hlavy.
    Tinnitus (ušní šelesty a pískání v uších), nedoslýchavost a vertigo (závratě) jsou tři základní příznaky u Menierovy nemoci. Příčinou onemocnění je postižení vnitřního ucha s rovnovážným ústrojím – dysfunkce endolymfatického saku. Hlavním příznakem je záchvat rotačního vertiga, který je velice proměnlivý a obvykle ho předchází aura. Další dva příznaky, tinnitus a nedoslýchavost, jsou obvykle jednostranné. Tinnitus (ušní šelesty nebo pískání v uších)  bývá trvalý nebo intermitentní. Nedoslýchavost se v průběhu onemocnění zhoršuje a k úpravě sluchu již nedochází. Kauzální léčba není známá. V období záchvatu jsou podávány léky tlumící závrati a léky, které upravují složení a množství endolymfy. Po selhání všech ostatních možností je indikována chirurgická léčba. U Menierova syndromu jde o stejné klinické projevy, ale příčina může být různá (např. hormonální poruchy, poruchy vodního metabolizmu, hypovitaminosy, toxické látky, poruchy krční páteře, poúrazové stavy apod.).


Jiřina Prekopová: Na prvním místě je manžel

    Jak jsme zmínili v úvodu, tinitus nemusí bezprostředně souviset s onemocněními uší, ale s celou řadou jiných nemocí, jako příklad uveďme diabetes (v pokročilém stadiu), boreliózu, onemocnění sluchového nervu, Meniérovu chorobu, rakovinu mozku či míchy (zde však pacienta pronásleduje mnoho dalších závažnějších příznaků, mezi nimi motání hlavy, zvracení, změny chování, poruchy zraku, atd.).
    E-mail (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář (Citlivý údaj - Zdravotní stav), PSČ (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    vycházející z ucha, které slyší pouze pacient. Tyto zvuky nemusí mít podobu pouze pískání, ale také šumění, praskání nebo jiných zvuků, které mohou pacienta obtěžovat různě často. Někdy jsou občasné, jindy pronásledují pacienta s drobnými přestávkami takřka neustále, narušují jeho schopnost soustředit se, mohou způsobovat i bolesti hlavy. Příčin tinitu může být celá řada, od vystavení organismu nadměrné hlukové zátěži (například hlučné pracovní prostředí nebo častá návštěva koncertů), přes onemocnění uší, až po jiná onemocnění včetně nádorových. Možnou příčinou jsou také odchylky krevního tlaku od normálu, kdy pacient trpí buď hypertenzí, nebo naopak hypotenzí.


Webové stránky - soubory protokolů

    Charakteristika tinnitusu (ušní šelesty, pískání v uších):Program je určen k ovlivnění potíží vznikajících na podkladě cévních ischemických změn vnitřního ucha, jako jsou ušní šelesty a pískání v uších. Může pozitivně ovlivnit i závratě u Menierové nemoci a cervikovestibulárního syndrom.
    Vyplněním Vašich osobních údajů se Biomag Medical s.r.o., se sídlem 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČ 06480853, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu výslovného souhlasu evidujeme E-mail, ID dotazu, IP adresa, Jméno , Město, Pohlaví , Předmět dotazu, PSČ , Stát , Telefon, Ulice , www, 5 let od poskytnutí souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu. Tyto údaje dále předáváme smluvním zpracovatelům osobních údajů, pokud to vyžaduje typ Vašeho dotazu.


Dokonalý profil: Jak omladit krk a zbavit ho vrásek

    Občasné pískání v uších, pokud se objeví po cestování letadlem, po návratu z nezvykle rušného prostředí (ze stavby nebo klubu), atd. není důvodem k většímu znepokojení. Pacienti si od něho mohou ulevit i sami, mezi doporučovaná opatření patří poslech relaxační hudby nebo aromaterapie (za jednu z možných příčin tinitu považují lékaři také stres), omezení soli v přijímané potravě (nadměrné solení podporuje hypertenzi, která patří mezi příčiny problému), užívání doplňků stravy, například jinanu dvoulaločného v kombinaci s vitamínem E (tinitus může být způsoben i nedostatkem některých důležitých živin, zejména vápníku nebo vitamínů skupiny B, zde se však objevuje ve spojení s dalšími příznaky, jako je svědění kůže, nechutenství nebo zvýšená únava) a masáže (v případě podezření, že zdrojem problémů je krční páteř).
    Prevence tinitu spočívá v dodržování zásad zdravé životosprávy (zde jde zejména o zdravý jídelníček, omezení kofeinu, vyvarování se stresu), důležitá je správná péče o sluch a vyvarování se pobytu v nadměrně hlučných prostorách.


Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

    Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email privacy@biomag.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.
    Pískání v uších (tinnitus) je bohužel velice svízelné onemocnění. Léčba je efektivní pouze v případě, pokud se s ní začne brzy po prvních příznacích. Pokud jsou vámi vyjmenovaná vyšetření v normě, je to pro přítele velice dobrý výsledek, i když pískání už asi bohužel nezmizí.
    Obecně se doporučuje chránit sluch, nevystavovat se nadměrnému zvukovému zatížení. Pokud by se časem přidala i porucha sluchu, navštivte znovu ORL ambulanci.
    Ušní šelesty se mohou vyskytovat jako součást Menierové nemoci nebo samostatně. Vždy je v pozadí porucha prokrvení a cévního zásobení vnitřního ucha. Proto je i léčba zaměřená na zlepšení přísunu okysličené krve a živin. Pokud jsou změny dlouhodobé a poškození trvalé – pak jsou efekty léčby minimální.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Na jeho snížení se doporučují buď léčivé přípravky nebo i doplňky stravy, které zvyšují prokrvení mozku (např. gingo biloba). Někdy pomáhají i rehabilitace krční páteře. Pokud by se pískání zhoršovalo, je nutné navštívit specializované pracoviště foniatrie. Tam je možné získat i sluchadlo, které by tento pískot maskovalo jiným zvukem.
    Jak se slaví české Vánoce tak nějak tušíme všichni, i když v každé rodině získávají vánoční zvyky svou vlastní podobu. Jak se ale nejkrásnější svátky roku slaví v rozličných koutech světa?
    Léčba vychází z odstranění příčiny, která pískání v uších způsobuje. V případě vysokého tlaku je třeba jej snížit, v případě zánětu středního ucha se léčí zánět, atd. Obecně se při léčbě tinitu využívá několika metod, mezi nimi terapie kyslíkem (kdy pacient v přetlakové komoře inhaluje kyslík), medikace (například podávání kortikoidů ke zlepšení prokrvení dané oblasti) a masáže spánkové oblasti nebo celkově hlavy.
    Pískání v uších (tinitus) je průvodním jevem onemocnění uší, ale i jiných chorob, například se může jednat o jeden z příznaků arterosklerózy. Občasné pískání v uších není známkou patologického stavu, může být způsobeno nahromaděním ušního mazu ve vnějším zvukovodu, pobytem v hlučných prostorách nebo odchylkami od krevního tlaku.


Zabezpečení Vašich osobních dat

    E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář zájem o pracovní pozici (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Aplikací myorelaxačních frekvencí (hlavně na krční páteř) a vasodilatačním efektem (vnitřní ucho) se dosahuje žádoucí zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a živin. Vhodný aplikátor je solenoid na hlavu a plochý na páteř.
    U všech potíží doporučujeme aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag na oblast uší a krční páteře, a to co nejdříve po objevení prvních potíží. Dochází k výraznému zlepšení průtoku krve drobnými tepénkami a kapilárním řečištěm a lepším podmínkám pro normální funkci. V případě známých vyvolávajících příčin, pak můžeme působit ještě cíleně – např. analgeticky a spasmolyticky na oblast krční páteře.
    Adresa (Osobní údaj), DIC (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)


Aktualizace údajů, právo na opravu

    Cílem je pomocí magnetoterapie ovlivnit cévní systém a zlepšit přísun kyslíku a živin a pokusit se zachovat funkční vlásenkové buňky vnitřního ucha, co vede k úpravě funkčních patologických projevů (omezení až zamezení ušních šelestů a pískání v uších) a minimalizuje další trvalá poškození.
    Pokud pacienta obtěžuje pískání nebo jiné zvuky v uších dlouhodobě, bude zapotřebí provést lékařské vyšetření. Protože problémy nejčastěji souvisí s uchem, měl by pacient nejprve navštívit ordinaci ORL, kde je provedeno kompletní usní, nosní a krční vyšetření, audiometrické vyšetření a další. Onemocnění uší mohou být také infekčního charakteru, například zánět středního ucha nebo vedlejších nosních dutin. Vedle onemocnění středního ucha se může jednat o nemoc vnějšího nebo vnitřního ucha. Někdy může být zdrojem zvuku nadměrné množství ušního mazu ve zvukovodu, v tomto případě lékař ucho vyčistí. U seniorů se může jednat o známku opotřebení sluchového aparátu věkem, pro toto onemocnění se používá termín otoskleróza. Mezi závažná onemocnění pak patří nemoci Eustachovy trubice nebo nádorová onemocnění.
    Jste pohrouženi do práce, maximálně se soustředíte, nevnímáte čas a blaží vás pocit, že všechno jde jak po másle. Úžasné, co říkáte? Poradíme vám, jak tohoto stavu vědomě dosáhnout.


Magnetoterapie a pískání v uších a ušní šelesty – kontaktní formulář

    Ve světě známé dětské psycholožky Jiřiny Prekopové by dítě nespávalo pravidelně v ložnici svých rodičů a první by u rodinného stolu dostával polévku otec jako hlava rodiny. „Porušujeme staré dobré řády a to se obrací proti nám,“ tvrdí psycholožka.
    Email (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie dokladu o zakoupení (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Na co je přístroj aplikován - Biomag extra (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Obor či profese (Osobní údaj), Oslovení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Společnost (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul před jménem (Osobní údaj), Titul za jménem (Osobní údaj)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00